Основні показники соціально-економічного розвитку
Старовижівського району

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Демографічна ситуація
 
 
 
 
 
 
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
30,6
30,6
30,5
30,4
30,2
29,9
Природний приріст, скорочення (–), осіб
–79
–39
–118
–68
–172
–160
Ринок праці
 
 
 
 
 
 
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
2,3
2,3
2,3
2,5
2,6
2,5
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2206
2206
2672
3037
4597
5655
Діяльність підприємств
 
 
 
 
 
 
Кількість юридичних осіб на 1 січня року наступного за звітним, од
400
395
398
399
408
407
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
94
94
97
76
86
93
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
2
1
2
3
3
4
малі
92
93
95
73
83
89
у т. ч. мікропідприємства
83
85
88
66
76
78
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
–0,1
2,0
3,2
5,3
12,8
15,6
Внутрішня торгівля
 
 
 
 
 
 
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
35,8
50,5
57,7
56,7
31,11
38,21
у розрахунку на одну особу, грн
1166
1650
1886
1864
10281
12741
Капітальні інвестиції
 
 
 
 
 
 
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
13,0
13,3
18,6
51,2
47,7
78,8
у розрахунку на одну особу, грн
423,6
431,8
607,0
1677,5
1572,4
2618,2
Промисловість
 
 
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
6,0
11,6
19,4
20,4
31,5
58,0
у розрахунку на одну особу, грн
196
378
635
671
1041
1931
Сільське господарство
 
 
 
 
 
 
Виробництво у сільськогосподарських підприємствах, тис.т
 
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
5,6
8,1
11,1
9,7
15,1
18,1
ріпак і кольза
0,9
1,0
0,9
1,7
2,0
3,3
соя
0,5
1,1
0,7
1,4
1,2
3,2
картопля
0,2
0,2
0,2
0,5
0,3
0,1
культури овочеві
0,3
0,2
0,2
0,3
к
к
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі),т
118
56
53
54
102
45
молоко,т
251
218
155
163
142
216
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
0,7
0,7
0,7
0,6
0,4
0,7
свині
0,3
0,4
0,4
0,4
к
к
Будівництво            
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
2430
485
1951
1377
1789
7040
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
1,7
2,4
3,7
8,3
6,7
9,12
Транспорт          
 
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
97,2
77,5
83,9
136,5
87,0
85,2
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
4,1
3,9
3,9
40,2
11,7
8,7
Зовнішньоекономічна діяльність          
 
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
1300
1167
965
1135
1256
1809
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
181
61
153
338
420
336

________________

1Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2Дані наведено по житлових будівлях нового будівництва.

 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 02 Липня 2019 p.