Основні показники соціально-економічного розвитку Старовижівського району

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
30,7
30,6
30,6
30,5
30,3
30,2
Природний приріст, скорочення(–), осіб
–48
–79
–39
–118
–68
–172
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
2,7
2,3
2,3
2,3
2,5
2,6
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
1835
2206
2206
2672
3037
4597
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
98,4
103,6
100,4
133,1
97,8
64,9
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осібна 1 січня року наступного за звітним, од
400
400
395
398
399
408
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
87
94
94
97
76
86
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
3
2
1
2
3
3
малі
84
92
93
95
73
83
у т. ч. мікропідприємства
71
83
85
88
66
76
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
–0,2
–0,1
2,0
3,2
5,3
12,8
Внутрішня торгівля
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
27,5
35,8
50,5
57,7
56,7
31,11
у розрахунку на одну особу, грн
894
1166
1650
1886
1864
10281
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
15,3
13,0
13,3
18,6
51,2
47,7
у розрахунку на одну особу, грн
494,9
423,6
431,8
607,0
1677,5
1572,4
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
5,6
6,0
11,6
19,4
20,4
31,5
у розрахунку на одну особу, грн
183
196
378
635
671
1041
Сільське господарство
Виробництво у сільськогосподарських підприємствах, тис.т
 
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
9,6
5,6
8,1
11,1
9,7
15,1
ріпак і кольза
0,9
1,0
0,9
1,7
2,0
соя
0,4
0,5
1,1
0,7
1,4
1,2
картопля
0,6
0,2
0,2
0,2
0,5
0,3
культури овочеві
0,4
0,3
0,2
0,2
0,3
2
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі),т
74
118
56
53
54
102
молоко,т
403
251
218
155
163
142
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
0,9
0,7
0,7
0,7
0,6
0,4
свині
0,4
0,3
0,4
0,4
0,4
2
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
2799
2430
485
1951
1377
1789
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
3,2
1,7
2,4
3,7
8,3
6,7
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
76,5
97,2
77,5
83,9
136,5
87,0
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
2,8
4,1
3,9
3,9
40,2
11,7
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
781
1300
1167
965
1135
1256
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
180
181
61
153
338
420

______________________

1 Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.