Основні показники соціально-економічного розвитку
Турійського району

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Демографічна ситуація
 
 
 
 
 
 
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
26,4
26,4
26,3
26,1
26,0
26,0
Природний приріст, скорочення (–), осіб
–31
–77
–130
–169
–142
–192
Ринок праці
 
 
 
 
 
 
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
3,2
3,2
2,9
3,1
2,8
2,9
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
1928
2070
2249
2644
4412
5655
Діяльність підприємств
 
 
 
 
 
 
Кількість юридичних осіб на 1 січня року наступного за звітним, од
436
439
440
441
443
436
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
98
93
87
77
89
95
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
6
5
5
5
6
7
малі
92
88
82
72
83
88
у т. ч. мікропідприємства
72
70
65
54
66
73
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
5,5
45,4
115,3
87,2
108,0
101,8
Внутрішня торгівля
 
 
 
 
 
 
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
67,0
78,4
82,3
96,7
127,21
82,31
у розрахунку на одну особу, грн
2540
2972
3118
3692
48751
31651
Капітальні інвестиції
 
 
 
 
 
 
Капітальні інвестиції у фактичних ціна, млн.грн
33,8
27,2
52,5
86,0
174,5
196,7
у розрахунку на одну особу, грн
1279,5
1031,4
1991,6
3282,5
6690,2
7557,3
Промисловість
 
 
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
12,5
к
к
47,5
497,8
у розрахунку на одну особу, грн
474
к
к
1822
19128
Сільське господарство
 
 
 
 
 
 
Виробництво у сільськогосподарських підприємствах, тис.т
 
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
39,9
52,2
58,7
74,2
71,5
85,6
буряк цукрових фабричний
17,1
22,5
17,0
26,1
25,2
13,3
ріпак і кольза
7,2
6,8
12,9
6,9
15,1
17,5
соя
4,5
7,3
5,2
5,3
6,2
6,3
картопля, т
753
666
450
84
к
к
культури овочеві, т
39
293
37
к
к
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
15,7
19,0
17,4
18,2
18,9
17,4
молоко
6,9
7,5
7,3
8,2
9,3
10,7
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
7,3
6,3
5,8
5,3
4,6
5,4
свині
11,2
12,1
17,5
18,7
16,9
12,8
Будівництво
 
 
 
 
 
 
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
576
9473
18047
к
5890
15505
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
2,5
2,3
3,5
4,2
4,5
5,42
Транспорт
 
 
 
 
 
 
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
151,5
200,1
210,2
468,7
416,0
415,0
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
7,4
8,6
12,7
48,7
45,3
42,4
Перевезено пасажирів автотранспортними підприємствами, тис.
0,9
0,5
 
Зовнішньоекономічна діяльність
 
 
 
 
 
 
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
752
1216
894
3302
1863
1023
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
1062
127
90
579
811
1661
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
15,3
8,2
5,7
5,1
5,2
5,13
у розрахунку на одну особу, дол. США
0,6
0,3
0,2
0,2
0,2
0,23

__________________

1Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2Дані наведено по житлових будівлях нового будівництва.

3На 31 грудня.


Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 02 Липня 2019 p.