Основні показники соціально-економічного розвитку Турійського району

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
26,3
26,4
26,4
26,3
26,1
26,0
Природний приріст, скорочення(–), осіб
–127
–31
–77
–130
–169
–142
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
3,4
3,2
3,2
2,9
3,1
2,8
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
1688
1928
2070
2249
2644
4412
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
98,8
104,8
99,0
89,5
78,7
70,0
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осіб на 1 січня року наступного за звітним, од
431
436
439
440
441
443
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
90
98
93
87
77
89
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
7
6
5
5
5
6
малі
83
92
88
82
72
83
у т. ч. мікропідприємства
60
72
70
65
54
66
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
14,3
5,5
45,4
115,3
87,2
108,0
Внутрішня торгівля
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
58,7
67,0
78,4
82,3
96,7
127,21
у розрахунку на одну особу, грн
2224
2540
2972
3118
3692
48751
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних ціна, млн.грн
48,8
33,8
27,2
52,5
86,0
174,5
у розрахунку на одну особу, грн
1846,2
1279,5
1031,4
1991,6
3282,5
6690,2
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
12,5
2
2
47,5
у розрахунку на одну особу, грн
474
2
2
1822
Сільське господарство
Виробництво у сільськогосподарських підприємствах, тис.т
 
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
32,9
39,9
52,2
58,7
74,2
71,5
буряк цукрових фабричний
18,0
17,1
22,5
17,0
26,1
25,2
ріпак і кольза
3,7
7,2
6,8
12,9
6,9
15,1
соя
3,5
4,5
7,3
5,2
5,3
6,2
картопля, т
1915
753
666
450
84
2
культури овочеві, т
211
39
293
37
2
2
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
14,1
15,7
19,0
17,4
18,2
18,9
молоко
6,5
6,9
7,5
7,3
8,2
9,3
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
7,2
7,3
6,3
5,8
5,3
4,6
свині
9,6
11,2
12,1
17,5
18,7
16,9
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
1128
576
9473
18047
2
5890
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
4,9
2,5
2,3
3,5
4,2
4,5
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
171,0
151,5
200,1
210,2
468,7
416,0
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
6,0
7,4
8,6
12,7
48,7
45,3
Перевезено пасажирів автотранспортними підприємствами, тис.
0,3
0,9
0,5
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
773
752
1216
894
3302
1863
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
194
1062
127
90
579
811
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
15,2
15,3
8,2
5,7
5,1
5,23
у розрахунку на одну особу, дол. США
0,6
0,6
0,3
0,2
0,2
0,23

_____________________

1 Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

3На 31 грудня.