Основні показники соціально-економічного розвитку
Шацького району

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Демографічна ситуація
 
 
 
 
 
 
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
16,9
16,9
17,0
16,9
16,8
16,7
Природний приріст, скорочення(–), осіб
–52
–14
–63
–53
–105
–88
Ринок праці
 
 
 
 
 
 
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
1,8
2,1
1,7
1,6
1,7
1,8
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2047
2096
2473
2967
4606
5888
Діяльність підприємств
 
 
 
 
 
 
Кількість юридичних осіб на 1 січня року наступного за звітним, од
218
227
238
253
254
254
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
38
37
38
21
24
32
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
2
2
1
2
малі
38
37
36
19
23
30
у т. ч. мікропідприємства
31
31
32
15
19
25
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
–14,3
–11,3
–10,4
–2,5
–8,1
–39,6
Внутрішня діяльність
 
 
 
 
 
 
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
35,3
47,8
58,8
52,7
25,41
32,41
у розрахунку на одну особу, грн
2074
2827
3478
3118
15091
19411
Капітальні інвестиції
 
 
 
 
 
 
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
22,2
52,9
48,7
40,2
45,3
89,7
у розрахунку на одну особу, грн
1303,6
3112,1
2864,0
2368,4
2684,9
5345,4
Промисловість
 
 
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
7,0
7,6
к
к
к
к
у розрахунку на одну особу, грн
411
449
к
к
к
к
Сільське господарство
 
 
 
 
 
 
Виробництво у сільськогосподарських підприємствах зернові та зернобобові культури (у масі після доробки), т
137
1087
518
к
610
Кількість великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах, на кінець року, голів
426
208
327
у тому числі
 
 
 
 
 
 
корови
350
136
Будівництво
 
 
 
 
 
 
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
4,2
6,8
8,6
7,3
6,1
12,72
Транспорт
 
 
 
 
 
 
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
12,8
12,9
13,1
13,7
8,1
15,7
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
1,9
1,2
1,0
1,3
1,2
1,2
Зовнішньоекономічна діяльність
 
 
 
 
 
 
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
41
260
356
262
361
676
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
13
156
178
240

_________________

1 Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2Дані наведено по житлових будівлях нового будівництва.

 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 02 Липня 2019 p.