Основні показники соціально-економічного розвитку Шацького району

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
17,0
16,9
16,9
17,0
16,9
16,8
Природний приріст, скорочення(–), осіб
–31
–52
–14
–63
–53
–105
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
2,1
1,8
2,1
1,7
1,6
1,7
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2023
2047
2096
2473
2967
4606
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
101,6
101,6
100,1
98,4
99,0
96,3
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осіб на 1 січня року наступного за звітним, од
215
218
227
238
253
254
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
35
38
37
38
21
24
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
2
2
2
1
малі
33
38
37
36
19
23
у т. ч. мікропідприємства
24
31
31
32
15
19
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
–1,5
–14,3
–11,3
–10,4
–2,5
–8,1
Внутрішня діяльність
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
36,9
35,3
47,8
58,8
52,7
25,41
у розрахунку на одну особу, грн
2170
2074
2827
3478
3118
15091
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
43,6
22,2
52,9
48,7
40,2
45,3
у розрахунку на одну особу, грн
2550,8
1303,6
3112,1
2864,0
2368,4
2684,9
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
9,4
7,0
7,6
2
2
2
у розрахунку на одну особу, грн
551
411
449
2
2
2
Сільське господарство
Виробництво у сільськогосподарських підприємствах зернові та зернобобові культури (у масі після доробки), т
156
137
1087
518
2
Кількість великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах, на кінець року, голів
426
426
208
327
у тому числі
 
 
 
 
 
 
корови
350
350
136
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
8,0
4,2
6,8
8,6
7,3
6,1
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
14,0
12,8
12,9
13,1
13,7
8,1
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
0,8
1,9
1,2
1,0
1,3
1,2
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
126
41
260
356
262
361
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
96
13
156
178
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
2
2
2
2
2
2
у розрахунку на одну особу, дол. США
2
2
2
2
2
2

______________________.

1 Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.