Щодо порядку подання фінансової звітності

Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової вітності, затвердженими наказом Мінфіну України від 28.03.2013 № 433. Відповідно до вищевказаних нормативних актів один раз на рік мають право звітувати:

– юридичні особи, які відповідно до Господарського кодексу України належать до суб’єктів мікропідприємництва (середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності (для бланку ф.№2–сума рядків 2000, 2120, 2200, 2220, 2240; для бланку ф.№2-м–сума рядків 2000, 2120, 2240 або рядок 2280; для бланку ф.№2-мс–сума рядків 2000, 2160 або рядок 2280) не перевищує 2 млн. євро за середньорічним курсом Національного банку України).

 

Інформацію оновлено 20 Лютого 2017