Головне управління статистики у Волинській області повідомляє, що усі підприємства, які у 2016р. займалися промисловими видами діяльності на території області, подають річну статистичну звітність за формою №1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції», затвердженою наказом Держстату від 15.07.2016 №115.

Водночас звертаємо увагу, що при заповненні статистичних звітів за цією формою та ф.№1-П (місячна), починаючи зі звіту за січень 2017р., необхідно керуватися Номенклатурою продукції промисловості, затвердженою наказом Державної служби статистики України (далі ДСС) від 17.12.2012 №520 (у редакції наказу Держстату від 25.12.2015 №367 зі змінами, затвердженими наказом Держстату від 23.12.2016 №247), до якої внесені значні коригування (введені нові коди, змінені назви видів продукції, одиниці виміру, періодичність подання тощо).

Зокрема слід звернути увагу на наступне:

Виробництво харчових продуктів, напоїв (розділ 10)

коригування назви за кодом 10.61.33.53;

Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації (розділ 18)

коригування назви за кодами 18.20.10.10, 18.20.10.10.А, 18.20.10.30, 18.20.10.30.А, 18.20.10.50, 18.20.10.50.А, 18.20.10.70, 18.20.10.70.А, 18.20.20.50, 18.20.20.50.А, 18.20.20.70, 18.20.20.70.А, 18.20.30.30, 18.20.30.30.А, 18.20.30.50, 18.20.30.50.А, 18.20.30.70, 18.20.30.70.А;

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (розділ 20)

коригування назви за кодом 20.42.19.90.А;

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (розділ 21)

коригування коду – код 21.42.99 замінено на 21.20.99;

Виробництво гумових і пластмасових виробів (розділ 22)

коригування назви за кодами 22.23.19.50, 22.29.26.10, 22.29.91.10, 22.29.91.10.А, 22.29.91.25, 22.29.91.25.А, 22.29.91.27, 22.29.91.27.А, 22.29.91.30, 22.29.91.30.А, 22.29.91.40, 22.29.91.40.А, 22.29.91.50, 22.29.91.50.А, 22.29.91.60, 22.29.91.60.А, 22.29.91.80, 22.29.91.80.А, 22.29.91.93, 22.29.91.93.А, 22.29.91.97, 22.29.91.97.А;

Металургійне виробництво (розділ 24)

введення місячної періодичності отримання даних за кодом 24.54.10.40;

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання (розділ 25)

коригування назви за кодами 25.30.13.30, 25.30.13.50, 25.50.12.60, 25.50.12.90, 25.50.13.50, 25.62.10.01, 25.62.10.03, 25.62.10.05, 25.62.10.07, 25.62.10.09, 25.62.10.11, 25.62.10.13, 25.62.20.00, 25.99.29.13;

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції (розділ 26)

розукрупнення одиниці вимірювання – тис.шт замінено на шт – за кодами 26.11.21, 26.11.21.20, 26.11.21.50, 26.11.21.80, 26.11.22, 26.11.22.20, 26.11.22.40, 26.11.22.60, 26.11.22.80, 26.11.30, 26.11.30.03, 26.11.30.06, 26.11.30.23, 26.11.30.27, 26.11.30.34, 26.11.30.54, 26.11.30.65, 26.11.30.67, 26.11.30.80, 26.11.30.91, 26.11.30.94, 26.12.10, 26.12.10.20, 26.12.10.50, 26.12.10.80;

коригування назви за кодами 26.30.30.00, 26.40.51.70, 26.51.31.00;

Виробництво електричного устатковання

введення нової позиції за кодом 27.11.62.07.10 «Модулі перетворювачів статичних електронні, які використовуються з телекомунікаційною апаратурою, машинами автоматичного оброблення інформації та її блоками», тис.грн (періодичність м, р);

коригування назви за кодами 27.20.12.00, 27.20.24.00;

Виробництво машин і устатковання (розділ 28)

коригування назви за кодом 28.22.17.40;

введення місячної періодичності отримання даних за кодами 28.23.26.00, 28.41.21.27, 28.99.39.55.10;

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (розділ 29)

введення місячної періодичності отримання даних за кодом 29.32.30.33;

Виробництво інших транспортних засобів (розділ 30)

коригування назви за кодом 30.20.40.30;

Виробництво іншої продукції (розділ 32)

введення нової позиції за кодом 32.99.21.50.10 «Батоги та хлисти для верхової їзди», шт (періодичність м, р);

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (розділ 35)

коригування назви за кодами 35.11.10.00.10, 35.11.10.00.11, 35.11.10.00.20, 35.11.10.00.21, 35.11.10.00.44, 35.11.10.00.45, 35.11.10.00.46;

введення нових позицій за кодами:

35.11.10.00.11E «Електроенергія, вироблена теплоелектроцентралями (ТЕЦ) загального користування, що виробляли лише електроенергію»,

35.11.10.00.11T «Електроенергія, вироблена теплоелектроцентралями (ТЕЦ) загального користування, що виробляли електроенергію та теплоенергію»,

35.11.10.00.12E «Електроенергія, вироблена теплоелектроцентралями (ТЕЦ) підприємств, що виробляли лише електроенергію»,

35.11.10.00.12T «Електроенергія, вироблена теплоелектроцентралями (ТЕЦ) підприємств, що виробляли електроенергію та теплоенергію»,

35.11.10.00.21E «Електроенергія, вироблена тепловими електростанціями (ТЕС) загального користування, що виробляли лише електроенергію»,

35.11.10.00.21T «Електроенергія, вироблена тепловими електростанціями (ТЕС) загального користування, що виробляли електроенергію та теплоенергію»,

35.11.10.00.22E «Електроенергія, вироблена тепловими електростанціями (ТЕС) підприємств, що виробляли лише електроенергію»,

35.11.10.00.22T «Електроенергія, вироблена тепловими електростанціями (ТЕС) підприємств, що виробляли електроенергію та теплоенергію»,

од. виміру – млн.кВт·год (періодичність р);

об'єднання позицій за кодами 35.11.10.00.12 (35.11.10.00.12 та 35.11.10.00.13), 35.11.10.00.22 (35.11.10.00.22 та 35.11.10.00.23), 35.11.10.00.53 (35.11.10.00.52 та 35.11.10.00.53), 35.11.10.00.63 (35.11.10.00.62 та 35.11.10.00.63);

вилучення позиції за кодом 35.11.10.00.49.

Дана Номенклатура розміщена на сайті Державної служби статистики (www.ukrstat.gov.ua) та сайті Головного управління статистики у Волинській області (www.lutsk.ukrstat.gov.ua) у розділі «Методологія та класифікатори»/«Класифікатори»: назва «Номенклатура продукції промисловості» (коротка назва НПП).

 

Інформацію оновлено 24 Лютого 2017