ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держстат)

  І Н Ф О Р М А Ц І Й Н Е   П О В І Д О М Л Е Н Н Я

_______________________________________

Шановний респонденте!

 

Державна служба статистики України висловлює Вам подяку за надання інформації за формою № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці" для проведення державного статистичного спостереження "Умови праці на підприємствах".

Дані вищезазначеного спостереження Держстат використовує для узагальнення та представлення користувачам основних показників щодо кількості працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, а також кількості працівників, які за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці мають право на додаткові відпустки, скорочений робочий тиждень, доплати, інші пільги й компенсації, а також пенсії за віком на пільгових умовах як у цілому по країні, так і в розрізі видів економічної діяльності та регіонів.

У рамках запровадження системи зворотного зв’язку з респондентами інформуємо Вас про узагальнені статистичні дані за 2015 рік щодо основних показників стосовно умов праці, пільг та компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці по Україні та  Волинській області (де знаходиться Ваше підприємство).

Нижченаведена інформація узагальнена за територією фактичного здійснення діяльності підприємств та їхніх відокремлених підрозділів.


Умови праці працівників на 31 грудня 2015 року

 

Україна  Волинська область
осіб % до облікової кількості штатних працівників осіб % до облікової кількості штатних працівників
Облікова кількість штатних працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, усього
1 040 478
26,0
16415
20,0
у тому числі:  жінки
312 598
16,6
4308
10,2
 чоловіки
727 880
34,4
12107
30,5
Облікова кількість штатних працівників, які за роботу зі шкідливими умовами праці мають право на хоча б один із видів пільг і компенсацій, усього
1 503 845
37,6
33369
40,6
у тому числі:  жінки
645 443
34,3
17264
40,7
чоловіки
858 402
40,5
16105
40,6

Зайнятість працівників в умовах перевищення гігієнічних нормативів
на 31 грудня 2015 року

  Облікова кількість штатних працівників, зайнятих в умовах перевищення гігієнічних нормативів за шкідливими виробничими факторами
Україна Волинська область
осіб % до облікової кількості штатних працівників осіб % до облікової кількості штатних працівників
Мікроклімат
407 616
10,2
6134
7,5
Барометричний тиск
12 524
0,3
Неіонізуючі електромагнітні поля та випромінювання
23 197
0,6
101
0,1
Іонізуючі випромінювання
32 077
0,8
212
0,3
Виробничий шум, ультразвук, інфразвук
503 898
12,6
8617
10,5
Вібрація (локальна, загальна)
115 912
2,9
1588
1,9
Освітлення
37 522
0,9
Іонізація повітря
5 331
0,1
Хімічні фактори
394 226
9,9
3070
3,7
Біологічні фактори
45 379
1,1
453
0,6
Важкість праці
342 770
8,6
7599
9,3
Напруженість праці
427 076
10,7
4675
5,7

Пільги та компенсації працівникам за роботу зі шкідливими умовами праці
на 31 грудня 2015 року

  Облікова кількість штатних працівників, які мають право на
Україна Волинська область
осіб % до облікової кількості штатних працівників осіб % до облікової кількості штатних працівників
   За роботу зі шкідливими умовами праці:
додаткові відпустки згідно зі Списком, затвердженим Кабінетом Міністрів України
712 837
17,8
11436
13,9
додаткові відпустки, передбачені колективною угодою (договором)
103 082
2,6
2559
3,1
скорочений робочий тиждень
158 911
4,0
2319
2,8
доплати за умови праці
669 499
16,7
11499
14,0
отримання молока або інших рівноцінних харчових продуктів
317 163
7,9
2525
3,1
отримання лікувально-профілактичного харчування
31 084
0,8
   За особливий характер праці:
додаткові відпустки згідно зі Списком, затвердженим Кабінетом Міністрів України
704 372
17,6
21057
25,6
додаткові відпустки, передбачені колективною угодою (договором)
87 346
2,2
2105
2,6
   Пенсії за віком на пільгових умовах:
за Списком № 1
169 828
4,2
1612
2,0
за Списком № 2
223 472
5,6
1910
2,3
інші пенсії за віком на пільгових умовах
33 600
0,8
1873
2,3
за вислугу років
219 276
5,5
14668
17,9

Додатково повідомляємо.

Статистичні дані щодо умов праці, пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці в цілому по Україні з деталізацією за видами економічної діяльності та регіонами вміщено в офіційних статистичних виданнях Держстату, зокрема в статистичному збірнику "Праця України", статистичному бюлетені "Умови праці найманих працівників", які оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua, рубрика "Публікації", розділ "Ринок праці").

Статистична інформація по області з деталізацією за видами економічної діяльності узагальнюється Головним управлінням статистики в області.

 

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю, результати
якої сприятимуть прийняттю на основі достовірних
статистичних даних відповідних управлінських рішень.

 

Інформацію оновлено 17 Червня 2016