ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ
(Держстат)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановний респонденте !

У рамках запровадження системи зворотного зв’язку з респондентами Державна служба статистики України інформує Вас про узагальнені статистичні дані за 2019 рік за формою №1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці» стосовно основних показників щодо кількості працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, а також кількості працівників, які за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці мають право на додаткові відпустки, скорочений робочий тиждень, доплати, інші пільги й компенсації, а також пенсії за віком на пільгових умовах в цілому по Україні та Волинській області (де знаходиться Ваше підприємство).

Нижче наведена інформація узагальнена за територією фактичного здійснення діяльності підприємств та їхніх відокремлених підрозділів.

Умови праці працівників на 31 грудня 2019 року

 
Україна 
Волинська область
тис. осіб
у % до
облікової
кількості штатних працівників
 тис. осіб
у % до облікової
кількості штатних працівників
Облікова кількість штатних працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, всього
834,4
29,6
11,4
23,3
у тому числі
 
 
 
 
жінки
183,1
18,1
2,9
16,0
чоловіки
651,3
36,0
8,5
27,7
Облікова кількість штатних працівників, які за роботу зі шкідливими умовами праці мають право на хоча б один із видів пільг і компенсацій, всього
940,0
33,3
13,1
26,8
у тому числі
 
 
 
 
жінки
222,4
22,0
3,4
18,8
чоловіки
717,6
39,7
9,7
31,6

Зайнятість працівників в умовах перевищення гігієнічних нормативів
на 31 грудня 2019 року

 
Облікова кількість штатних працівників, зайнятих в умовах перевищення гігієнічних нормативів за шкідливими виробничими факторами
Україна
Волинська область
тис. осіб
у % до
облікової
кількості штатних працівників
тис. осіб
у % до облікової
кількості штатних працівників
Мікроклімат
376,9
13,4
4,8
9,7
Барометричний тиск
3,1
0,1
Неіонізуючі електромагнітні поля та випромінювання
11,8
0,4
0,0
0,0
Іонізуючі випромінювання
19,5
0,7
Виробничий шум, ультразвук, інфразвук
488,3
17,3
6,7
13,7
Вібрація (локальна, загальна)
107,2
3,8
0,8
1,6
Освітлення
23,0
0,8
Іонізація повітря
1,9
0,1
Хімічні фактори
320,6
11,4
3,8
7,8
Біологічні фактори
5,6
0,2
0,0
0,0
Важкість праці
339,0
12,0
5,5
11,3
Напруженість праці
392,4
13,9
4,4
8,9

Пільги та компенсації працівникам за роботу зі шкідливими умовами праці  на
31 грудня 2019 року

 
Облікова кількість штатних працівників, які мають право на
Україна
Волинська область
тис. осіб
у % до
облікової
кількості штатних працівників
 тис. осіб
у % до облікової
кількості штатних працівників
За роботу зі шкідливими умовами праці:
 
 
 
 
додаткові відпустки згідно зі  Списком, затвердженим Кабінетом Міністрів України
600,2
21,3
9,0
18,4
додаткові відпустки, передбачені  колективною угодою (договором)
57,0
2,0
0,9
1,9
скорочений робочий тиждень
71,4
2,5
0,9
1,8
доплати за умови праці
585,0
20,7
8,6
17,6
отримання молока або інших 

 рівноцінних харчових продуктів

267,9
9,5
3,3
6,7
отримання лікувально-

 профілактичного харчування

20,6
0,7
За особливий характер праці:
 
 
 
 
додаткові відпустки згідно зі 

 Списком, затвердженим Кабінетом

 Міністрів України

299,0
10,6
3,1
6,4
додаткові відпустки, передбачені

 колективною угодою (договором)

24,1
0,9
0,1
0,1
Пенсії за віком на пільгових умовах:
 
 
 
 
за Списком №1
125,2
4,4
0,6
1,3
за Списком №2
146,2
5,2
1,3
2,7
інші пенсії за віком на пільгових

 умовах

29,3
1,0
1,4
2,8
за вислугу років
36,6
1,3
0,0
0,0

Додатково повідомляємо.  

Статистичні дані щодо умов праці, пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці в цілому по Україні з деталізацією за видами економічної  діяльності, статтю та регіонами вміщено в офіційних статистичних виданнях Держстату, зокрема у статистичних збірниках «Праця України у     2019 році» та «Умови праці працівників у 2019 році», які оприлюднюються на офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua, розділ «Статистична інформація»/ «Публікації»/ «Ринок праці»).

Статистична інформація по області з деталізацією за видами економічної діяльності та статтю узагальнюється Головним управлінням статистики в області та висвітлена у збірнику «Праця Волині у 2019 році».