СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
МІСТА ЛУЦЬКА
У СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2017 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення м.Луцька, за оцінкою, на 1 жовтня 2017р. становила 216,6 тис. осіб.

У січні–вересні народилося живими 1692 малюки, що на 10,3% менше, ніж рік тому. У цьому ж періоді померло 1593 особи, що на 3,7% більше, ніж торік. Обсяг природного приросту значно зменшився і становив 99 осіб проти 351 особи у січні–вересні 2016р.

РИНОК ПРАЦІ

На кінець вересня в міському центрі зайнятості перебував на обліку 1681 безробітний (18,1% від кількості безробітних в області), що на 2,9% більше, ніж місяць тому та на 6,1% менше, ніж рік тому. Із загальної кількості безробітних: 64,7% – жінки, 47,9% – молодь у віці до 35 років.

На одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець вересня претендувала 1 особа (в області – 3 особи).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у вересні склала 1242 особи. Середній розмір допомоги становив 2325 грн, що дорівнює 72,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн), в області – відповідно 1814 грн і 56,7%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у вересні отримали 42,7 тис. домогосподарств. У січні–вересні субсидії призначено 57,7 тис. домогосподарств на суму 31,2 млн.грн, що відповідно в 1,9 та 2,4 раза більше, ніж рік тому. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 540,5 грн (у січні–вересні 2016р. – 416,7 грн).

Крім того, з початку року 23 домогосподарствам були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 70,6 тис.грн.

Протягом січня–вересня за житло та комунальні послуги населення міста сплатило, враховуючи погашення боргів попередніх років, 397,6 млн.грн, або 97,4% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства міста реалізували промислову продукцію (товари, послуги) на 8,1 млрд.грн, що становило 42,4% загальнообласних обсягів. У структурі реалізації 60,4% належало продукції переробної промисловості, у т.ч. машинобудуванню – 31,5%, виробництву гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 11,3%, виготовленню виробів із деревини, виробництву паперу та поліграфічній діяльності – 10,0%.

У розрахунку на одного жителя міста реалізовано промислової продукції на 37,4 тис.грн, що у 2 рази більше загальнообласного показника.

БУДІВНИЦТВО

Підприємства міста виконали будівельні роботи на суму 640,1 млн.грн. На спорудженні будівель виконано 67,0% всіх виконаних робіт, решта – на будівництві інженерних споруд.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 82,2% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 15,1% і 2,7%.

Будівельники м.Луцька виконали 75,2% всіх будівельних робіт. 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

У січні–вересні суб’єкти господарювання обласного центру експортували товарів на суму 125,8 млн.дол. США, що на 8,4% менше, ніж у відповідному періоді 2016р., імпортували – на 689,3 млн.дол., що на 39,5% більше. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 563,5 млн.дол. (у січні–вересні 2016р. також від’ємне – 356,6 млн.дол.).

Підприємствами міста сформовано 25,8% загальнообласного обсягу експорту товарів та 67,7% – імпорту.

Серед експортованих за кордон товарів переважали поставки механічних пристроїв, пластмас, полімерних матеріалів, деревини і виробів з деревини, паперу та картону, молока та молочних продуктів, м'яса та їстівних субпродуктів, насіння і плодів олійних рослин.

До країн Європейського Союзу (ЄС) експортовано товарів на 85,6 млн.дол. (68,1% загального обсягу), що на 7,0% менше, ніж у січні–вересні минулого року.

В імпорті переважали надходження палива мінерального; нафти і продуктів її перегонки, засобів наземного транспорту, крім залізничного, механічних пристроїв, недорогоцінних металів та виробів з них, пластмас, полімерних матеріалів.

З країн ЄС надійшло товарів на суму 341,4 млн.дол. (49,5% загального обсягу), що на 58,0% більше, ніж у відповідному періоді 2016р.

Вагомі експортно-імпортні операції серед країн-членів ЄС здійснювалися з Німеччиною, Польщею, Литвою.

Давальницької сировини надійшло на 5,7 млн.дол., що на 35,1% більше, ніж у січні–вересні 2016р. Експорт готової продукції, виготовленої з імпортної давальницької сировини, становив 7,1 млн.дол. (на 38,3% більше).

 

ТРАНСПОРТ

Автотранспортні підприємства міста перевезли 1,6 млн.т вантажів, що на 19,7% менше обсягу січня–вересня 2016р. Вантажооборот зріс на 11,4% і становив 250,9 млн.ткм.

Всіма категоріями перевізників виконано 683,0 млн.пас.км та перевезено 48,7 млн. пасажирів, що відповідно на 6,2% більше та на 0,5% менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 27,6 млн. пасажирів, що на 8,2% менше, ніж у січні–вересні 2016р. Міським електротранспортом перевезено 21,1 млн. пасажирів, що на 11,6% більше, ніж рік тому.

 

Інформацію оновлено 21 Листопада 2017