СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ІВАНИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
У СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2017 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 жовтня 2017р. становила 31,8 тис. осіб.

У січні–вересні народилося живими 230 малюків, що на 35 осіб менше, ніж рік тому. За цей період зареєстровано смерть 359 осіб, що на 4 померлих менше, ніж у січні–вересні 2016р.

РИНОК ПРАЦІ

На кінець вересня в районному центрі зайнятості перебував на обліку 201 безробітний (2,2% від кількості безробітних в області), що на 16,6% та на 9,0% менше, ніж відповідно місяць та рік тому. Із загальної кількості безробітних: 49,8% – жінки, 32,3% – молодь у віці до 35 років.

На одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець вересня 2017р. претендувало, як і в області, 3 особи.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у вересні склала 198 осіб. Середній розмір допомоги становив 1541 грн, що дорівнює 48,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн), в області – відповідно 1814 грн і 56,7%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у вересні отримали 6,3 тис. домогосподарств. У січні–вересні субсидії призначено 8,5 тис. домогосподарств на суму 3,5 млн.грн, що відповідно в 2,2 раза та на 7,8% більше, ніж рік тому. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 411,6 грн (у січні–вересні 2016р. – 842,6 грн).

Крім того, з початку року 618 домогосподарствам були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 1,7 млн.грн.

Протягом січня–вересня за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 17,1 млн.грн, або 87,4% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства району реалізували промислову продукцію (товари, послуги) на суму 139,5 млн.грн, що в розрахунку на одного жителя становило 4,4 тис.грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

На 1 жовтня аграрними формуваннями (крім малих) зернові та зернобобові культури, включаючи кукурудзу, скошено та обмолочено на площі 5,9 тис.га, що на 39,5% менше, ніж на початок жовтня 2016р.; виробництво зерна у початково оприбуткованій масі становило 26,7 тис.т (на 33,7% менше); у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 45,4 ц зерна (на 3,9 ц більше, ніж торік).

Зменшення виробництва зернових культур викликане, в першу чергу, скороченням зайнятих ними площ. Аграрні формування віддали перевагу вирощуванню технічних культур, посіви яких зросли у 1,8 раза, а озимого ріпаку – у 3,8 раза. Хоча, головними технічними культурами залишились соя і цукровий буряк.

Ріпак і кользу аграрні підприємства зібрали на площі 0,9 тис.га (у 3,8 раза більше, ніж торік). Вироблено 3,8 тис.т (у 7,2 раза більше) при підвищенні урожайності з 22,1 ц до 41,7 ц з 1 га.

Виробництво сої становило 1,4 тис.т, що на 0,4% більше минулорічного, при урожайності 22,9 ц проти 23,5 ц з 1 га торік.

У січні–вересні реалізовано на забій 94,7 т сільськогосподарських тварин у живій масі, що на 50,8% менше відповідного періоду 2016р., вироблено майже 2,0 тис. т молока (на 1,1% менше).

У них на 1 жовтня утримувалось 1,4 тис. голів великої рогатої худоби (на 6,2% менше, ніж на аналогічну дату 2016р.), у т.ч. 0,6 тис. корів (на 1,7% більше), 0,1 тис. свиней (на 81,9% менше).

Агроформування продали власно виробленої продукції на суму 86,3 млн.грн, з яких 70,3 млн.грн (81,5% загального обсягу) продукція рослинництва. У її структурі 65,7% займав продаж зернових, 32,8% – олійних культур, яких реалізовано відповідно 12,0 тис.т (на 30,3% менше) та 2,6 тис.т (на 5,9% менше).

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Експорт товарів у січні–вересні становив 1,2 млн.дол. США, імпорт – 11,7 млн.дол. Порівняно із відповідним періодом 2016р. експорт скоротився на 25,7%, імпорт зріс на 3,7%. Від'ємне сальдо становило 10,5 млн.дол. (у січні–вересні 2016р. також від'ємне – 9,7 млн.дол.).

Експортували деревину і вироби з деревини, насіння і плоди олійних рослин, зернові культури, патоку до Польщі та Швейцарії.

В імпорті переважали надходження добрив, механічних пристроїв, пластмас, полімерних матеріалів, засобів наземного транспорту, крім залізничного, які отримали, в основному, з Російської Федерації, Білорусі, Польщі, Німеччини та США.

 

 

Інформацію оновлено 21 Листопада 2017