СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
КАМІНЬ-КАШИРСЬКОГО РАЙОНУ
У СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2017 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 жовтня 2017р. становила 64,3 тис. осіб.

У січні–вересні народилася живою 671 дитина, померло 547 осіб, що, відповідно, на 5,6% і 6,5% менше, ніж рік тому.

 

РИНОК ПРАЦІ

На кінець вересня в районному центрі зайнятості перебувало на обліку 170 безробітних (1,8% від кількості безробітних в області), що на 21,3% та на 38,6% менше, ніж відповідно місяць та рік тому. Із загальної кількості безробітних: 52,4% – жінки, 35,3% – молодь у віці до 35 років.

На одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець вересня 2017р. претендувало 28 осіб  (в області – 3 особи).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у вересні склала 160 осіб. Середній розмір допомоги становив 1774 грн, що дорівнює 55,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн), в області – відповідно 1814 грн і 56,7%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у вересні отримали 6,4 тис. домогосподарств. У січні–вересні субсидії призначено 9,6 тис. домогосподарств на суму 3,2 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 328,1 грн (у січні–вересні 2016р. – 845,3 грн).

Крім того, з початку року 2,7 тис. домогосподарств були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 7,5 млн.грн.

Протягом січня–вересня за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 11,9 млн.грн, або 62,1% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства району реалізували промислову продукцію (товари, послуги) на суму 70,0 млн.грн, що в розрахунку на одного жителя становило 1092 грн.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

На 1 жовтня аграрні підприємства (крім малих) зібрали 863 т зерна у початково оприбуткованій масі, що на 22,9% більше, ніж на початок жовтня 2016р.

На забій у січні–вересні реалізовано 61,4 т сільськогосподарських тварин у живій масі, що на 66,8% більше, ніж за відповідний період 2016р., вироблено 19,8 т молока (на 28,8% менше).

У них утримувалось на 1 жовтня 172 голови великої рогатої худоби (на 72,2% менше, ніж на аналогічну дату 2016р.), у т.ч. 128 корів (на 55,9% менше).

Агроформування продали власно виробленої продукції на суму 3,3 млн.грн, у т.ч. продукції тваринництва – на 2,9 млн.грн (87,3% загального обсягу), рослинництва – на 421,4 тис.грн. Реалізовано 139,0 т зернових культур, що на 46,2% менше, ніж у січні–вересні 2016р., 117,9 т сільськогосподарських тварин (у 3,4 раза більше).

БУДІВНИЦТВО

Підприємства  району виконали будівельні роботи на суму 1,3 млн.грн. На спорудженні будівель виконано 55,3% всіх робіт, на будівництві інженерних споруд – 44,7%.

Поточний ремонт становив 54,4% загального обсягу будівельних робіт, капітальний – 30,6%, нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння – 15,0%.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Експорт товарів у січні–вересні становив 4,1 млн.дол. США, імпорт – 757,6 тис.дол. Порівняно із відповідним періодом 2016р. експорт зріс на 7,8%, імпорт скоротився на 15,4%. Позитивне сальдо становило 3,3 млн.дол. (у січні–вересні 2016р. також позитивне – 2,9 млн.дол.).

Експортували деревину і вироби з деревини, насіння і плоди олійних рослин, їстівні плоди та горіхи, імпортували – засоби наземного транспорту, крім залізничного, машини обладнання та механізми; електротехнічне обладнання.

Основними країнами-партнерами району в експорті товарів є Німеччина, Польща та Італія (75,6% загального обсягу), в імпорті – Польща, Німеччина та Китай (82,6%).

ТРАНСПОРТ

Автотранспортом спеціалізованих підприємств району, які займаються комерційними вантажними перевезеннями на постійній основі (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями), за попередніми даними, здійснено 90,0 тис.ткм і перевезено 2,6 тис.т вантажів, що відповідно на 4,3% менше та на 28,8% більше, ніж у січні–вересні 2016р.

 

Інформацію оновлено 21 Листопада 2017