СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ
ЗА 2019 РІК

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 січня 2020р. становила 66,9 тис. осіб. Упродовж 2019р. кількість жителів збільшилась на 873 особи.

У 2019р. народилося живими 818 дітей, померла 831 особа, що відповідно на 1,4% і 4,7% більше, ніж у 2018р.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у 2019р. призначено 9,5 тис. домогосподарств на суму 4,2 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 443,3 грн (у 2018р. – 471,1 грн).

Крім того, 233 домогосподарствам були призначені субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 740,2 тис.грн.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства району реалізували промислову продукцію (товари, послуги) на суму 6,8 млрд.грн. Основна частка загального обсягу реалізації припадала на продукцію харчової промисловості, машинобудування та виробництво меблів.

У розрахунку на одну особу реалізовано промислової продукції на суму 104,3 тис.грн (в області – 29,8 тис.грн). За цим показником район посів перше місце в області.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Підприємства зібрали 133,3 тис.т культур зернових та зернобобових (у масі після доробки), що на 5,6% більше, ніж у 2018р., 67,9 тис.т буряку цукрового фабричного (на 39,0% менше), 17,1 тис.т сої (на 11,3% більше), 15,7 тис.т ріпаку і кользи (на 24,2% менше), 9,0 тис.т соняшнику (на 0,3% менше).

На 4,3% зросла проти 2018р. урожайність культур зернових та зернобобових і становила 70,9 ц з 1 га, на 10,0% – сої (30,7 ц). В той же час, з кожного гектара на 12,9% менше отримано буряку цукрового фабричного при урожайності 583,6 ц, на 6,4% – соняшнику (35,1 ц), на 18,7% – ріпаку і кользи (29,5 ц).

За обсягами виробництва культур зернових та зернобобових, цукрового буряку фабричного та сої район посів друге, урожайністю культур зернових та сої займав перше місце серед районів області.

На забій підприємства реалізували 1,6 тис.т сільськогосподарських тварин у живій масі, що на 20,6% менше 2018р., з яких 1,2 тис.т (77,6% загального обсягу) – великої рогатої худоби. Виробили 28,7 тис.т молока (на 0,2% менше). За обсягами виробництва молока та реалізації великої рогатої худоби на забій район залишився першим в області, на нього припало відповідно 32,1% та 26,3% виробленого підприємствами.

На 1 січня 2020р. господарства утримували 9,4 тис. голів великої рогатої худоби (на 4,2% менше, ніж на 1 січня 2019р.), у т.ч. 3,8 тис. корів (на 0,8% менше), свиней – 2,7 тис. голів (на 17,4% менше). За чисельністю великої рогатої худоби підприємства району були лідерами в області.

БУДІВНИЦТВО

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами району становив 233,5 млн.грн. На спорудженні будівель виконано 65,1% усіх робіт, решта – на будівництві інженерних споруд.

Будівельники району забезпечили 10,0% всього обсягу виробленої будівельної продукції в області.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Експорт товарів становив 269,1 млн.дол. США, імпорт – 253,3 млн.дол. Порівняно із 2018р. експорт скоротився на 6,7%, імпорт – на 8,6%. Позитивне сальдо становило 15,8 млн.дол. (у 2018р. також позитивне – 11,3 млн.дол.).

Підприємствами району сформовано 38,8% загальнообласного обсягу експорту товарів та 17,4% – імпорту.

Основними партнерами району були країни Європейського Союзу, на які припало 86,2% експорту товарів та 81,1% імпорту.

Серед інших країн значними були обсяги торговельних операцій з країнами Азії, Білоруссю та Російською Федерацією.

В товарній структурі експорту переважали електричне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, меблі, готові харчові продукти, продукти рослинного походження, імпорту – машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума, чорні метали, засоби наземного транспорту, крім залізничного.

ТРАНСПОРТ

Автотранспортом спеціалізованих підприємств району, які займалися комерційними вантажними перевезеннями на постійній основі (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями), здійснено 277,0 млн.ткм і перевезено 473,2 тис.т вантажів, що відповідно на 9,2% та 49,3% більше, ніж у 2018р.

 

Інформацію оновлено 06 Лютого 2020 p.