СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ЛЮБОМЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
У СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2017 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 жовтня 2017р. становила 39,3 тис. осіб.

У січні–вересні народилися живими 340 дітей, що на 7,6% менше, ніж рік тому. За цей період зареєстровано смерть 451 особи, що на 7,2% менше, ніж у січні–вересні 2016р.

РИНОК ПРАЦІ

На кінець вересня в районному центрі зайнятості перебувало на обліку 498 безробітних (5,4% від кількості безробітних в області), що на 5,7% та на 19,8% менше, ніж відповідно місяць і рік тому. Із загальної кількості безробітних: 32,9% – жінки, 25,9% – молодь у віці до 35 років.

На одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець вересня 2017р. претендувало 26 осіб  (в області – 3 особи).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у вересні склала 468 осіб. Середній розмір допомоги становив 1641 грн, що дорівнює 51,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн), в області – відповідно 1814 грн і 56,7%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у вересні отримали 3,5 тис. домогосподарств. У січні–вересні субсидії призначено 3,9 тис.  домогосподарств на суму 295,7 тис.грн, що відповідно на 12,8% та в 2,1 раза більше, ніж рік тому. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 75,0 грн (у січні–вересні 2016р. – 39,8 грн).

Крім того, з початку року 3,4 тис. домогосподарств були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 9,9 млн.грн.

Протягом січня–вересня за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 1,3 млн.грн, або 98,9% нарахованої суми.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

На 1 жовтня аграрні підприємства (крім малих) зібрали 5,9 тис.т зерна у початково оприбуткованій масі, що на 5,3% більше, ніж на початок жовтня 2016р.

У січні–вересні реалізовано на забій 10,8 т сільськогосподарських тварин у живій масі, що на 44,3% менше, ніж у відповідному періоді 2016р., вироблено 25,5 т молока (на 78,9% менше).

У них утримувалось на 1 жовтня 63 голови великої рогатої худоби (на 43,7% менше, ніж на відповідну дату 2016р.), у т.ч. 30 корів (на 44,4% менше), 242 свині (на 65,1% менше).

Агроформування продали власно виробленої продукції на суму 3,5 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – на 3,1 млн.грн (88,3% загального обсягу).

БУДІВНИЦТВО

Підприємства  району виконали будівельні роботи на суму 3,8 млн.грн. На спорудженні будівель виконано 92,8% всіх виконаних робіт, решта – на будівництві інженерних споруд.

Поточний ремонт становив 45,8% загального обсягу будівельних робіт, капітальний – 40,9%, нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння – 13,3%.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Експорт товарів у січні–вересні становив 1,3 млн.дол. США, імпорт – 1,2 млн.дол. Порівняно із відповідним періодом 2016р. експорт зменшився на 18,4%, імпорт  зріс на 8,2%. Позитивне сальдо становило 98,1 тис.дол. (у січні–вересні 2016р. також позитивне – 467,1 тис.дол.).

Експортували деревину і вироби з деревини та насіння і плоди олійних рослин, імпортували – переважно засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні пристрої, пластмаси, полімерні матеріали, продукцію хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

Основними партнерами району були країни Європейського Союзу, на які припало 99,7% експорту товарів та 91,4% імпорту.

ТРАНСПОРТ

Автотранспортом спеціалізованих підприємств району, які займаються комерційними вантажними перевезеннями на постійній основі, за попередніми даними (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями), здійснено 8,8 млн.ткм і перевезено 10,5 тис.т вантажів, що відповідно на 3,0% менше та на 6,7% більше, ніж у січні–вересні 2016р.

 

 

Інформацію оновлено 21 Листопада 2017