СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ
У СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2017 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 жовтня 2017р. становила 52,2 тис. осіб.

У січні–вересні народилося живими 496 малюків, що на 12,7% менше, ніж рік тому. За цей період зареєстровано смерть 492 осіб, що на 5,7% менше, ніж у січні–вересні 2016р.

РИНОК ПРАЦІ

На кінець вересня в районному центрі зайнятості перебувало на обліку 413 безробітних (4,4% від кількості безробітних в області), що на 5,9% та на 6,1% менше, ніж відповідно рік та місяць тому. Із загальної кількості безробітних: 38,3% – жінки, 24,7% – молодь у віці до 35 років.

На одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець вересня 2017р. претендувало 9 осіб (в області – 3 особи).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у вересні склала 394 особи. Середній розмір допомоги становив 1642 грн, що дорівнює 51,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн), в області – відповідно 1814 грн і 56,7%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у вересні отримали 9,9 тис. домогосподарств. У січні–вересні субсидії призначено 11,7 тис. домогосподарств на суму 3,8 млн.грн, що відповідно на 30,4% та 29,4% більше, ніж рік тому. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 328,4 грн (у січні–вересні 2016р. – 330,9 грн).

Крім того, з початку року 2,4 тис. домогосподарств були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 6,3 млн.грн.

Протягом січня–вересня за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 9,1 млн.грн, або 59,4% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства району реалізували промислову продукцію (товари, послуги) на суму 80,5 млн.грн, що в розрахунку на одного жителя становило 1,5 тис.грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

На 1 жовтня аграрні підприємства (крім малих) зібрали 2,6 тис.т зерна у початково оприбуткованій масі, що на 19,1% менше, ніж на початок жовтня 2016р.

У січні–вересні реалізовано на забій 215,5 т сільськогосподарських тварин у живій масі, що на 38,3% більше, ніж у відповідному періоді 2016р., вироблено 1,2 тис. т молока (на 10,3% менше).

У них утримувалось на 1 жовтня 3,3 тис. голів великої рогатої худоби (на 7,2% менше, ніж на відповідну дату 2016р.), у т.ч. 1,5 тис. корів (на 6,2% менше).

Агроформування продали власно виробленої продукції на суму 79,4 млн.грн, у т.ч. продукції рослинництва – на 65,3 млн.грн (82,3% загального обсягу). Реалізовано 16,7 тис.т зернових культур (на 63,2% більше), 850,6 т молока (на 6,0% менше), 272,7 т сільськогосподарських тварин (на 1,0% більше).

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Експорт товарів у січні–вересні становив 3,6 млн.дол. США, імпорт – 750,5 тис.дол. Порівняно із відповідним періодом 2016р. обсяг експорту зріс на 19,1%, імпорту скоротився на 23,5%. Позитивне сальдо становило 2,8 млн.дол. (у січні–вересні 2016р. також позитивне – 2,0 млн.дол.).

Експортували деревину і вироби з деревини, меблі, їстівні плоди та горіхи в країни Європейського Союзу, на які припадало 95,8% обсягу експорту.

У загальному обсязі імпорту переважали засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні пристрої, пластмаси, полімерні матеріали, папір та картон, які надійшли, в основному, з Білорусі, Польщі та Німеччини.

ТРАНСПОРТ

Автотранспортом спеціалізованих підприємств району, які займаються комерційними вантажними перевезеннями на постійній основі (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями), за попередніми даними, здійснено 4,6 млн.ткм і перевезено 10,9 тис.т вантажів, що відповідно на 15,3% менше та в 1,6 раза більше, ніж рік тому.

 

 

Інформацію оновлено 21 Листопада 2017