Архів 2021

03.03.2021

Заробітна плата волинян у cічні 2021 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у січні 2021р. становила 10048 грн (в Україні – 12337 грн), що в 1,7 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (6000 грн). Порівняно з січнем 2020р. розмір заробітної плати збільшився на 16,9%.

Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у сферах фінансової та страхової діяльності, виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виробництва меблів, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 2,2–1,6 раза.

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 лютого 2021р. становила 26,5 млн.грн, що дорівнює 1,7% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2021р. Вчасно не отримали заробітну плату 3,4 тис. працівників, зайнятих в економіці області, кожному з них не виплачено в середньому по 7736 грн.

Ринок аграрної продукції у 2020 році

Підприємства, які займалися виробництвом сільськогосподарської продукції, у 2020 році реалізували її на суму 8,5 млрд.грн. З них на 6,1 млрд.грн (71,2% загального обсягу) – рослинницької продукції, на 2,4 млрд.грн (28,8%) – тваринницької.

Обсяг реалізованої підприємствами сільськогосподарської продукції порівняно з 2019 роком зменшився на 3,2%, у т.ч. продукції рослинництва – на 6,3%, тваринництва – збільшився на 4,4%.

Продано 620,6 тис.т культур зернових та зернобобових, 266,1 тис.т насіння культур олійних, 25,2 тис.т цукрового буряку, 1,9 тис.т картоплі, 1,5 тис.т культур плодових та ягідних, 0,5 тис.т культур овочевих, 43,7 тис.т сільськогосподарських тварин у живій масі  та 91,3 тис.т молока.

У структурі реалізації зернових культур переважали пшениця та кукурудза, олійних – насіння ріпаку і кользи та соняшнику. Серед овочевих культур найбільше продали капусти, гарбузів столових, солодкого перцю та цибулі, плодових та ягідних – полуниці, малини та смородини. У структурі продажу сільськогосподарських тварин найвагоміша частка припадала на птицю та свиней.

Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами порівняно з 2019 роком зросли на 7,3%, у т.ч. продукції рослинництва – на 15,3%, тваринництва – знизились на 0,8%. Підвищились середні ціни реалізації культур овочевих у 2,8 разу, плодово-ягідних – на 34,7%, картоплі – на 32,3%, насіння культур олійних – на 31,5%, зернових і зернобобових – на 21,4%, молока – на 7,3%. Дешевше, ніж у 2019 році, реалізовувались сільськогосподарські тварини (у живій масі) – на 2,9%, у тому числі птиця свійська – на 10,1%.   

01.03.2021

Короткі підсумки соціально–економічного
розвитку області

Населення. У 2020р. чисельність наявного населення області зменшилась на 4024 особи та на 1 січня 2021р., за оцінкою, становила 1027,4 тис. осіб.

Доходи населення. У 2020р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника зросла порівняно з 2019р. на 6,8% і становила 9256 грн.

У грудні 2020р. середня номінальна заробітна плата штатного працівника була 11625 грн, що в 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (5000 грн).

Індекс реальної заробітної плати у грудні 2020р. порівняно з листопадом 2020р. склав 117,5%, відносно грудня 2019р. – 106,3%.

Заборгованість з виплати заробітної плати впродовж грудня 2020р. зменшилась на 51,5% і на 1 січня 2021р. становила 35,4 млн.грн, в т.ч. в економічно активних підприємствах – 32,8 млн.грн.

Споживчі ціни. За даними Держстату, індекс споживчих цін в області у січні 2021р. порівняно з груднем 2020р. становив 101,2%, в Україні – 101,3%.

Промисловість. У січні 2021р. порівняно з груднем та січнем 2020р. індекс промислової продукції становив відповідно 79,8% та 99,3%.

Сільське господарство. У січні 2021р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем 2020р. становив 92,5%, у т.ч. в підприємствах – 90,9%, господарствах населення – 94,1%.

Будівництво. Підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 62,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні 2021р. порівняно з січнем 2020р. становив 74,6%.

Капітальні інвестиції. Підприємствами та організаціями області у 2020р. освоєно 10193,8 млн.грн капітальних інвестицій, що становило 70,6% до 2019р.

Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг експорту товарів у 2020р. становив 643,1 млн.дол. США, імпорту – 1316,1 млн.дол. Порівняно із 2019р. експорт зменшився на 7,3%, імпорт – на 9,6%. Від’ємне сальдо становило 673,0 млн.дол. (у 2019р. також від’ємне – 762,3 млн.дол.). Обсяг експорту послуг у 2020р. у порівнянні із 2019р. скоротився на 25,2% і становив 82,5 млн.дол. США, імпорту – на 24,3% і 29,7 млн.дол. Позитивне сальдо склало 52,8 млн.дол. (у 2019р. також позитивне – 71,0 млн.дол.).

Внутрішня торгівля. Оборот роздрібної торгівлі у січні 2021р. становив 1,9 млрд.грн, що на 1,3% менше обсягу січня 2020р.

Транспорт. Автотранспортом виконано 124,8 млн.ткм та перевезено 269,9 тис.т вантажів, що відповідно на 7,8% та 15,0% менше, ніж у січні 2020р. Автомобільним і міським електричним транспортом здійснено 70,6 млн.пас.км та перевезено 2933,0 тис. пасажирів, що відповідно на 61,2% та 58,9% менше, ніж у січні 2020р.