31.10.2018

Заробітна плата волинян у вересні 2018 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у вересні становила 7573 грн (в Україні – 9042 грн), що в 2 рази вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (3723 грн) та на 24,1% більше, ніж у вересні 2017р. За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.

Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, у сфері фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник по області  в 1,8–1,5 раза.

Середня зарплата на промислових  підприємствах  області  становила 9407 грн, на підприємствах транспорту, складського господарства та  допоміжної діяльності у сфері транспорту – 8426 грн, у будівельних організаціях – 7822 грн, сільськогосподарських підприємствах – 6676 грн,  освітніх закладах – 6661 грн, установах охорони здоров’я – 5099 грн.

Впродовж вересня загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 34,9% і на 1 жовтня 2018р. становила 26,1 млн.грн, що дорівнює 2,1% фонду оплати праці, нарахованого за вересень. Недоотримали зароблене 4,0 тис. волинян, зайнятих в економічно активних підприємствах області, в середньому по 5944 грн кожен.

Надходження аграрної продукції на переробні підприємства

На підприємства області, що займалися закупівлею та переробкою сільськогосподарських тварин, у січні–вересні 2018 року від усіх категорій товаровиробників надійшло 68,2 тис.т худоби та птиці в живій масі, враховуючи власно вирощених сільськогосподарських тварин, давальницьку сировину та закуплену за межами області. Загальний обсяг надходжень нижчий, ніж у січні–вересні 2017 року, на 15,0%. Переробні підприємства почали використовувати переважно власно вирощену сировину, тоді як обсяги закупівель, які становили 5,3 тис.т, знизились на 1,2%. Купують сільськогосподарських тварин, головним чином, у підприємствах, частка населення не перевищувала 0,6%. За видами закуплених тварин 73,8% становили свині, 14,0% – велика рогата худоба.

На молокопереробні підприємства надійшло 52,6 тис.т молока, що на 6,5% більше відповідного періоду минулого року. Тут ситуація протилежна, оскільки основна частина молока заготовлялась в господарствах населення.

Середня ціна закупівлі (з урахуванням надбавок (знижок) за якість продукції, але без накладних витрат, дотацій, податку на додану вартість) великої рогатої худоби від усіх категорій господарств становила 28887,7 грн за т (що на 14,7% більше, ніж минулого року), свиней – 38447,4 грн за т (на 21,3% більше).

Ринок аграрної продукції

Аграрними підприємствами області у січні–вересні 2018 року реалізовано власно виробленої продукції на суму майже 5,2 млрд.грн, з них 66,0% – продукція рослинництва.

Продано 387,5 тис.т культур зернових та зернобобових (на 20,7% більше відповідного періоду 2017 року), 168,7 тис.т культур олійних (на 62,3% більше), 0,9 тис.т культур овочевих (на 56,2% менше), 34,6 тис.т сільськогосподарських тварин у живій масі (на 30,0% менше) та 62,6 тис.т молока (на 7,7% більше).

У структурі реалізації зернових культур переважала пшениця (61,6% загального обсягу) та кукурудза (21,4%). Серед олійних – насіння ріпаку й кользи (66,0%). У структурі реалізації сільськогосподарських тварин домінував продаж птиці (62,1%).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації у січні–вересні порівняно з відповідним періодом 2017р. зросли на 12,0%, у т.ч. продукції рослинництва – на 12,2%, тваринництва – на 11,7%, у вересні порівняно з серпнем 2018р. – збільшились на 3,5%, у т.ч. рослинництва – на 5,0%, тваринництва – на 0,5%.

Середня ціна реалізації культур зернових та зернобобових становила 4326,4 грн за т (на 13,4% більше, ніж у січні–вересні 2017 року), олійних – 10053,7 (на 2,6% більше), овочевих – 4427,0 грн за т (в 2,1 раза більше). Сільськогосподарські тварини реалізовувались за ціною 32421,6 грн за т, молоко – 7389,4 грн за т (відповідно на 14,9% та 10,7% більше).

24.10.2018

Підсумки роботи транспорту області у січні–вересні 2018 року

Транспортна мережа області нараховує 6195,3 км автомобільних, 593,1 км залізничних та 109,2 км тролейбусних шляхів.

Автомобільний транспорт є лідером на ринку вантажних та пасажирських перевезень Волині. У січні–вересні ним перевезено 3,6 млн.т вантажів і 52,2 млн. пасажирів, що відповідно на 11,1% більше та на 6,2% менше, ніж рік тому. Основна частина всіх комерційних перевезень вантажів (82,0%) і пасажирів (67,3%) виконана саме цим видом транспорту.

В структурі вантажів, перевезених автотранспортними підприємствами, переважали продукти нафтоперероблення, сільського господарства, добувної промисловості, деревина та вироби з деревини, харчові продукти.

Міським електротранспортом користувалось 23,7 млн. пасажирів, що на 12,0% більше, ніж у січні–вересні 2017р.

Залізничними станціями області (за попередніми даними) відправлено 799,5 тис.т вантажів та 1,7 млн. пасажирів, що відповідно на 4,1% більше та на 8,1% менше, ніж торік.

Оздоровлення та відпочинок дітей влітку в області

Влітку в області працювало 200 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, де відновили сили 21,2 тис. школярів, з них 432 особи прибули з інших областей. Дві третини дітей відпочили в пришкільних таборах з денним перебуванням. В 10 позаміських закладах оздоровились 6,0 тис. школярів, з яких майже 42% – на території Шацького району.

Серед дітей, які скористались послугами оздоровлення та відпочинку, 30,1% становили діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, 7,3% – діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, 3,6% – потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи, 2,3% – сироти та позбавлені батьківського піклування, 1,3% – особи з інвалідністю.

Оздоровлення та відпочинок дітей влітку на території Шацького району

Влітку на території Шацького району працювало 8 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, де відновили сили 2,7 тис. школярів. В 3 стаціонарних таборах оздоровились 2,5 тис. дітей, а це 42% від усіх осіб, які скористались послугами позаміських таборів області.

Серед оздоровлених кожна четверта особа з багатодітних та малозабезпечених сімей, 285 дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, 194 дитини-сироти та позбавлених батьківського піклування, 80 осіб, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, 37 дітей з інвалідністю.

22.10.2018

Стан сільського господарства у Турійському районі
у січні–вересні 2018 року

Аграрні підприємства (крім малих) зібрали 52,1 тис.т зерна (у початково оприбуткованій масі), що на 10,1% менше, ніж на 1 жовтня 2017р. Значною мірою на це вплинуло зниження урожайності зернових культур на 7,0% (з 51,7 ц до 48,1 ц з 1 га).

Основними виробниками зерна в районі були фермерські господарства "Перлина Турії" та "Аміла", товариство "СБЕ Україна Волинь" та СВК "Батьківщина".

Вирощено також 17,7 тис.т ріпаку (на 16,7% більше), 9,7 тис.т соняшнику (у 3,2 раза більше), 2,8 тис.т сої (у 2,1 раза більше).

Вагому роль у вирощуванні усіх згаданих технічних культур відігравало фермерське господарство "Перлина Турії".

За обсягом виробництва соняшнику агроформування посіли перше, ріпаку – третє, зернових культур – четверте, сої – шосте місце в області.

На забій реалізовано 12,8 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 3,8% менше, ніж у січні–вересні 2017р., вироблено 8,0 тис.т молока (на 15,5% більше).

В районі представлені усі галузі тваринництва. За обсягом реалізації свиней на забій господарства займали перше, птиці – друге, великої рогатої худоби – четверте місце в області. За обсягом виробництва молока були третіми.

Формували показники у птахівництві ПАТ "Володимир-Волинська птахофабрика" та товариство "Птахокомплекс "Губин", у свинарстві – товариство "Віра-1", у скотарстві – фермерські господарства "Перлина Турії" та "Аміла".

Аграрні підприємства продали сільськогосподарської продукції на суму 353,9 млн.грн, з яких на 265,2 млн.грн – продукції рослинництва (74,9% загального обсягу), 88,7 млн.грн продукції тваринництва (25,1%).

Стан сільського господарства у Маневицькому районі
у січні–вересні 2018 року

Аграрні підприємства (крім малих) зібрали 4,1 тис.т зерна (у початково оприбуткованій масі), що на третину менше, ніж на 1 жовтня 2017р. Значною мірою на це вплинуло зниження урожайності зернових культур на 19,3% (з 37,2 ц до 30,0 ц з 1 га).

Понад 98% урожаю зернових одержали у товариствах "Баффало" та "Агроситниця".

На забій реалізовано 763 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 13,3% менше, ніж у січні–вересні 2017р. Переважаючим напрямком у тваринництві було м’ясне скотарство та свинарство. За чисельністю великої рогатої худоби та свиней підприємства району на 1 жовтня займали відповідно п’яте та шосте місця в області.

Аграрні підприємства продали сільськогосподарської продукції на суму 107,4 млн.грн, з яких на 60,7 млн.грн – продукції рослинництва (56,5% загального обсягу), 46,7 млн.грн продукції тваринництва (43,5%).

Стан сільського господарства у Старовижівському районі
у січні–вересні 2018 року

Аграрні підприємства (крім малих) зібрали 9,5 тис.т зерна (у початково оприбуткованій масі), що на третину менше, ніж на 1 жовтня 2017р. Відбулося це через скорочення посівних площ на 28,7% (без врахування кукурудзи) та нижчих темпів збирання, поскільки урожайність зернових культур на 3,6% вища (32,4 ц проти 31,3 ц з 1 га).

Майже 75% урожаю зернових одержали у товаристві "Ратнівський аграрій" та фермерському господарстві "Соломія плюс".

На забій реалізовано 21 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що становило лише 36,7% проданого у січні–вересні 2017р.

19.10.2018

Сільське господарство Волині

У січні–вересні товаровиробники усіх категорій виробили сільськогосподарської продукції на суму 5,4 млрд.грн (у постійних цінах 2010р.), з них 58,7% – господарства населення. Приріст виробництва становив 5,1% і забезпечили його аграрні підприємства, у яких виробництво сільськогосподарської продукції підвищилось на 16,3%. За темпом росту виробництва Волинь посіла 12, за обсягом виробництва в розрахунку на одну особу – 13 місце в державі.

У рослинництві приріст продукції становив 110,2%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 129,3%, господарствах населення, якими вироблено 60,5% рослинницької продукції, – 100,5%.

Господарствами усіх категорій зібрано більш як по 1 млн.т зерна та картоплі, 159,5 тис.т овочів, 138,0 тис.т ріпаку, 92,0 тис.т цукрового буряку, 57,4 тис.т соняшнику, 44,7 тис.т сої та 34,6 тис.т плодів і ягід. Виробництво технічних культур вище минулорічного: ріпаку – у 1,4 раза, цукрового буряку – у 1,5 раза, сої – у 1,8 раза, соняшнику – у 6,1 раза. Більше зібрано картоплі ( на 2,7%), фруктів та ягід (на 14,7%). Менший, ніж на 1 жовтня 2017р., урожай овочів (на 2,6%) та зернових культур (на 2,9%), через зниження урожайності на 2,4% (з 38,6 ц до 37,7 ц з 1 га).

Господарствами населення вирощено 99,7% загального урожаю картоплі, 96,8% овочів, 87,9% плодів і ягід. Аграрні формування зібрали 55,3% урожаю зернових культур та були беззаперечними лідерами у вирощуванні технічних культур. На 1 жовтня на них припадало 96,3% зібраної сої та практично весь урожай цукрового буряку, ріпаку та соняшнику.

У тваринництві отримано на 2,0% продукції менше, ніж у січні–вересні 2017р. Сільськогосподарські підприємства збільшили обсяги виробництва на 1,8%, господарства населення, частка яких становила 55,8%, – зменшили на 4,9%.

На забій реалізовано 110,1 тис.т сільськогосподарських тварин у живій масі (на 2,0% менше), вироблено 316,9 тис.т молока (на 5,6% менше) та 178,8 млн.шт яєць (на 1,1% менше, ніж у січні–вересні 2017р.). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 30,4%, 78,8% та 91,4%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами (крім малих) власно виробленої продукції у січні–вересні, порівняно з відповідним періодом 2017р., збільшився на 13,3%, у т.ч. продукції рослинництва – на 40,0%, продукції тваринництва – зменшився на 21,7%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації у січні–вересні порівняно з відповідним періодом 2017р. зросли на 12,0%, у т.ч. продукції рослинництва – на 12,2%, тваринництва – на 11,7%.

11.10.2018

Індекс споживчих цін у вересні 2018 року

Головне управління статистики у Волинській області повідомляє, що за розрахунками Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) в країні1 у вересні 2018 року становив 101,9% порівняно з серпнем, за період січень-вересень 2018 року – 105,6%, у Волинській області – 101,9% та 105,8% відповідно.

_____________

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

03.10.2018

Оплата волинянами житлово-комунальних послуг

У січні–серпні 2018р. населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, враховуючи погашення боргів попередніх років, 950,2 млн.грн. Рівень сплати становив 94,4% до нарахованої суми.

На кінець серпня 2018р. волиняни заборгували 318,9 млн.грн за постачання природного газу, 62,4 млн.грн – за централізоване опалення та постачання гарячої води, 25,1 млн.грн – за централізоване постачання холодної води та водовідведення, 24,4 млн.грн – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 6,2 млн.грн – за вивезення побутових відходів.

02.10.2018

Заробітна плата волинян у серпні 2018 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у серпні становила 7460 грн (в Україні – 8977 грн), що в 2 рази вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (3723 грн) та на 27,9% більше, ніж у серпні 2017р. За рівнем зарплати Волинь випередила Кіровоградську, Рівненську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.

Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, у сфері державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, де заробітна плата перевищила середній показник по області  в 1,9–1,6 раза.

Середня зарплата на промислових  підприємствах  області  становила 9364 грн, на підприємствах транспорту, складського господарства та  допоміжної діяльності у сфері транспорту – 8500 грн, у будівельних організаціях – 7833 грн, сільськогосподарських підприємствах – 6598 грн,  освітніх закладах – 5959 грн, установах охорони здоров’я – 5314 грн.

Впродовж серпня загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 26,4% і на 1 вересня 2018р. становила 19,3 млн.грн, що дорівнює 1,5% фонду оплати праці, нарахованого за серпень. Недоотримали зароблене 3,2 тис. волинян, зайнятих в економічно активних підприємствах області, в середньому по 5285 грн кожен.