Результати проведення моніторингу питань,
які найбільш часто виникають у респондентів та споживачів
щодо статистичної діяльності

1. Де можна отримати бланки форм статистичної звітності?


Бланки форм та роз'яснення щодо заповнення форм можна отримати:

– в Головному управлінні статистики у Волинській області в «Єдиному вікні» (м.Луцьк, вул. Шопена, 12, каб. №4, 5, 6 (1-й поверх));

– у відокремлених підрозділах Головного управління статистики у Волинській області;

– на сайті Головного управління статистики (www.lutsk.ukrstat.gov.ua) у розділі «Звітна документація» «Альбом форм державних статистичних спостережень».

– на сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua).


2. Чому немає можливості подавати безкоштовно в  електронному вигляді всі форми звітності, включаючи анкетне опитування?


На даний час відсутнє безкоштовне програмне забезпечення.


3. Чи можна передавати в електронному вигляді річні форми звітності, починаючи з 01 січня, коли термін представлення їх в лютому?


Роботи з підготовки форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності до приймання їх органами державної статистики в електронному вигляді, згідно Регламенту, завершуються 25 грудня, тому починаючи з 01 січня органи статистики здійснюють приймання річних звітів, у тому числі в електронному вигляді.


4. Які особливості подання підприємствами фінансової звітності (терміни звітування, бланки форм, на яких слід подавати цю звітність)?


Відповідно до п.5 Постанови КМУ від 28 лютого 2000р. № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» термін подання звітності  визначений не пізніше 28 лютого. Дія цього Порядку  поширюється на  всіх юридичних осіб незалежно  від організаційно-правової форми господарювання, на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести  бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із  законодавством. При складанні фінансової звітності необхідно керуватись Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», іншими законодавчими актами.

Надання роз’яснень із зазначених питань не відноситься до повноважень органів державної статистики і є компетенцією Міністерства фінансів України. Ознайомитись з чинними формами фінансової звітності можна на офіційному сайті Мінфіну України (www.minfin.gov.ua).


5. З якою ціллю органи статистики збирають статистичну звітність за формою №1-підприємництво (річна), (коротка, річна) «Структурне обстеження підприємства»?


У відповідності до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо структурних змін в економіці України та її регіонів, метою збору та складання статистичних даних державного статистичного спостереження є отримання статистичної інформації про економічний стан і господарську діяльність суб’єктів господарювання, яке використовується:

– для аналізу структури економіки країни (регіону), відстеження тенденцій розвитку суб’єктів господарювання та динаміки основних показників їх діяльності: кількості підприємств, кількості працівників, обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), витрат на виробництво продукції (товарів, послуг), доданої вартості за витратами виробництва тощо;

– для забезпечення інформаційних потреб системи національних рахунків (СНР), галузевих статистик і реєстру статистичних одиниць (РСО) (у тому числі для актуалізації (визначення) основного виду економічної діяльності підприємства та місцевих одиниць тощо);

– для забезпечення інформаційних потреб національних користувачів і міжнародних організацій.


6. Який принцип формування переліку підприємств для статистичної звітності за формою №1-підприємництво (річна), (коротка, річна) «Структурне обстеження підприємства»?


Формування сукупності одиниць державного статистичного спостереження здійснюється щорічно на державному рівні на основі підготовлених в рамках РСО загального списку одиниць статистичних спостережень, активних станом на 01 листопада звітного року. Порядок формування сукупності визначений Методологічними положеннями з організації державного статистичного спостереження щодо структурних змін в економіці України та її регіонів.


7. Як отримати інформацію про чисельність наявного населення по сільських населених пунктах.


Основним джерелом інформації щодо чисельності населення як країни в цілому, так і кожної адміністративно-територіальної одиниці (в т.ч. сіл) є перепис населення (дата останнього перепису – 2001р.). Інформація щодо чисельності наявного населення в розрізі сіл надається за офіційним запитом в Головне управління статистики.

Проведення наступного Всеукраїнського перепису населення планується у 2020р. згідно з розпорядженням КМУ від 16.12.2015р. №1323-р.

У період між переписами, відповідно до плану державних статистичних спостережень, який щорічно затверджується розпорядженням КМУ, та згідно з Методикою проведення розрахунків (оцінок) чисельності населення, затвердженою Наказом Держстату від 25 грудня 2014 року №402, поточні розрахунки (оцінки) чисельності населення виконуються  по Україні в цілому, областях, районах, міськрадах обласного значення, міських населених пунктах. Дану інформацію можна отримати на сайті Головного управління статистики (www.lutsk.ukrstat.gov.ua), на сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) (рубрики «Статистична інформація», «Експрес-випуски», «Населення України»).


8.  Де можна ознайомитись з інформацією про розмір середньої номінальної заробітної плати у розрізі районів та міст обласного значення за певні місяці?


Органи державної статистики здійснюють розробку статистичної інформації згідно з переліком робіт, періодичністю, у розрізі та в терміни, що передбачені планом державних статистичних спостережень на відповідний рік або окремим рішенням Кабінету Міністрів України.

Починаючи з 2010р. основні показники з праці в розрізі районів і міст згідно з планом державних статистичних спостережень розробляються органами статистики щоквартально. Дана інформація розміщується на сайтах Головного управління статистики (www.lutsk.ukrstat.gov.ua) та Держстату (www.ukrstat.gov.ua) в рубриках «Статистична інформація» та «Експрес-випуски».


9. Яка кількість ліжко-місць у лікувально-профілактичних закладах області?


Головне управління статистики не є розпорядником даної інформації. Джерелом інформації є адміністративна звітність управління охорони здоров’я ОДА. Рекомендуємо звернутися за належністю в межах повноважень в обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики управління охорони здоров’я.


10. Чи можна отримати інформацію в розрізі підприємств, які займаються лісовим господарством та мисливством?


Так, звернувшись з офіційним запитом до органів статистики. Згідно зі статтею 22 Закону України «Про державну статистику» (№1922-111 від 13 липня 2000р.) первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення державних статистичних спостережень щодо стану навколишнього природного середовища, зокрема рослинного і тваринного світу, є статистичною інформацією, на яку не розповсюджується заборона стосовно її поширення органами державної статистики. Перелік показників державних статистичних спостережень з питань навколишнього середовища, на які не розповсюджується заборона щодо поширення органами державної статистики первинних даних, затверджений наказом Держкомстату України від 03.08.2010 № 314, розміщено на офіційному веб-сайті Держстату України (www.ukrstat.gov.ua) у розділі «Нормативно-правова база та регуляторна діяльність»/ «Нормативні та нормативно-правові акти Держстату», підрозділі «Статистика навколишнього природного середовища».


11. Чому у статистичних виданнях Головного управління статистики відсутня інформація щодо валового регіонального продукту у містах і районах Волинської області?


Відповідно до Технологічної програми державних статистичних спостережень показники системи національних рахунків (валова додана вартість, валовий регіональний продукт, випуск товарів та послуг, проміжне споживання) розраховуються на рівні Держстату в цілому по області і не передбачають районний та міський розріз.


12. Де можна отримати інформацію щодо індексу споживчих цін (індексу інфляції) в Україні?


Щомісячно після розрахунку індексу споживчих цін (індексу інфляції) в Україні інформація розміщується на веб-сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) в розділі «Статистична інформація» в підрозділі «Ціни» та на веб-сайті Головного управління статистики у Волинській області (www.lutsk.ukrstat.gov.ua) на головній сторінці. При потребі отримати інформацію офіційно, необхідно звернутися із запитом в Головне управління статистики у Волинській області.


13.  Яка вартість «Споживчого кошика»?


Поняття «Споживчого кошика» використовується для розрахунку величини прожиткового мінімуму. Даною інформацією володіє Міністерство праці та соціальної політики. 


14. Чому у статистичних збірниках не публікуються дані про обсяг реалізованої промислової продукції в розрізі міст і районів області?


Збір та обробка статистичних звітів з промисловості здійснюється на вибірковому методі. Розмір вибірки дозволяє отримувати надійні оцінки лише на державному рівні й за окремими показниками на регіональному, проте є недостатнім для отримання надійних оцінок показників у розрізі міст і районів області.

Для задоволення потреб користувачів статистичної інформації у збірнику «Промисловість Волині» розміщена діаграма «Структура обсягу реалізованої промислової продукції за містами і районами області» за даними державного статистичного спостереження щодо економічних показників короткострокової статистики промисловості.


15. Чи можна отримати інформацію в розрізі підприємств?


Ні, не можна. Згідно зі статтею 21 Закону України «Про державну статистику» (№1922-111 від 13 липня 2000р.) та роз’яснень Держкомстату України за №24/181 від 23.12.2003р. передбачено, що первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, а також адміністративні дані щодо респондентів, отримані органами державної статистики від органів, що займаються діяльністю, пов'язаною із збиранням та використанням адміністративних даних, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді. Статистична інформація, яка дозволяє прямо чи опосередковано встановити конкретного респондента або визначити первинні дані щодо нього, може бути поширена за згодою цього респондента і відповідно до погоджених з ним умов, або якщо вона отримана із загальнодоступних джерел.


16.  Хотілось би у статистичному бюлетені «Прийнято в експлуатацію житлових та нежитлових будівель, споруд, потужностей» бачити інформацію щодо прийняття об’єктів, зокрема в розрізі підприємств; вартості прийнятого в експлуатацію житла.


Більше інформації  щодо прийнятих в експлуатацію об’єктів, зокрема в розрізі підприємств, розміщено на офіційному web-сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Інформація щодо вартості прийнятого в експлуатацію житла не оприлюднюється згідно вимог закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності даних. Обсяг статистичної інформації стосовно будівництва житла дещо обмежений у зв’язку з проведенням Міністерством регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ заходів з удосконалення та спрощення дозвільних процедур у будівництві.


17.  Де можна отримати інформацію про вартість основних засобів бюджетних установ (головних розпорядників бюджетних коштів) області за видами економічної діяльності?


Дані щодо вартості основних засобів головних розпорядників бюджетних коштів надаються Держказначейством в цілому по Україні без розподілу за регіонами та видами економічної діяльності. Інформація щодо основних засобів України розміщена на web-сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі «Статистична інформація» / «Економічна статистика» / «Економічна діяльність» / «Основні засоби».


18.  Чому відсутні дані щодо кількості (рухомого складу) автомобільного транспорту у статистичній інформації?


Органи державної статистики здійснюють розробку статистичної інформації згідно з переліком робіт, періодичністю, у розрізі та в терміни, що передбачені планом державних статистичних спостережень на відповідний рік або окремим рішенням Кабінету Міністрів України.

Показники наявності автомобільного транспорту не передбачені планом державних статистичних спостережень.


19.  Чи можлива публікація даних за видами економічної діяльності у розрізі міст і районів Волинської області у статистичному збірнику «Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва»?


У відповідності до «Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо структурних змін в економіці України та її регіонів», затверджених Наказом Державної служби статистики України 29.07.2016 за №134, узагальнення результатів на регіональному рівні проводиться:

–у цілому за регіоном;

–за видами економічної діяльності на рівні класу КВЕД;

–у розрізі районів та міст обласного значення;

–за організаційними формами суб’єктів економіки;

–за розмірами підприємств відповідно до критеріїв, визначених у Господарському кодексі України.


20.  Чому відсутня інформація зі статистики інновацій за 2016 рік на сайті та у статистичних виданнях Волинської області?


Відповідно до наказу Держстату № 369 від 28.12.2015р. «Про внесення змін до Методологічних положень зі статистики інноваційної діяльності» державні статистичні спостереження зі статистики інноваційної  діяльності здійснюються за формами № 1-інновація «Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства» та № ІНН «Обстеження інноваційної діяльності підприємства» один раз на два роки почергово.

У 2017 році отримано дані про інноваційну діяльність за результатами форми №ІНН «Обстеження інноваційної діяльності підприємства» за 2014–2016рр. Формування показників за даними цього спостереження здійснюється лише на державному рівні і публікується на сайті та у статистичних виданнях Держстату (www.ukrstat.gov.ua).

 

Інформацію оновлено 01 Листопада 2017