Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності
у 2021 році

Вид діяльності
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
січень
лютий
Всього
150982
151278
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
8795
8736
Промисловість
36255
36314
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
1297
1293
Переробна промисловість
27695
27772
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
5341
5356
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
1922
1893
Будівництво
4127
4037
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
19980
20246
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
9359
9320
Тимчасове розміщування й організація харчування
403
403
Інформація та телекомунікації
1176
1159
Фінансова та страхова діяльність
1588
1591
Операції з нерухомим майном
1193
1067
Професійна, наукова та технічна діяльність
1356
1422
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
1778
1808
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
10223
10515
Освіта
31283
31348
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
20615
20511
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2298
2251
Надання інших видів послуг
553
550

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Інформацію оновлено 01 Квітня 2021 p.