Календар оприлюднення матеріалів розділу «Статистична інформація» вебсайту
Головного управління статистики на 2021 рік

Перелік матеріалів Відповідальні за підготовку матеріалів Період, за який оновлюється інформація Дата розміщення матеріалів на вебсайті
1. Демографічна а соціальна статистика
Населення та міграція
Чисельність населення
Сектор демографічної статистики
січень-листопад 2020
січень
2020
лютий
січень 2021
березень
січень-лютий 2021
квітень
січень-березень 2021
травень
січень-квітень 2021
червень
січень-травень 2021
липень
січень-червень 2021
серпень
січень-липень 2021
вересень
січень-серпень 2021
жовтень
21
січень-вересень 2021
листопад
23
січень-жовтень 2021
грудень
23
Формування приросту (скорочення) чисельності населення
Сектор демографічної статистики
січень 2021
березень
січень-лютий 2021
квітень
січень-березень 2021
травень
січень-квітень 2021
червень
січень-травень 2021
липень
січень-червень 2021
серпень
січень-липень 2021
вересень
січень-серпень 2021
жовтень
21
січень-вересень 2021
листопад
23
січень-жовтень 2021
грудень
23
Кількість живонароджених, померлих по районах
Сектор демографічної статистики
січень-листопад 2020
січень
2020
лютий
січень 2021
березень
січень-лютий 2021
квітень
січень-березень 2021
травень
січень-квітень 2021
червень
січень-травень 2021
липень
січень-червень 2021
серпень
січень-липень 2021
вересень
січень-серпень 2021
жовтень
21
січень-вересень 2021
листопад
23
січень-жовтень 2021
грудень
23
Кількість померлих за причинами смерті
Сектор демографічної статистики
січень-листопад 2020
січень
2020
лютий
січень 2021
березень
січень-лютий 2021
квітень
січень-березень 2021
травень
січень-квітень 2021
червень
січень-травень 2021
липень
січень-червень 2021
серпень
січень-липень 2021
вересень
січень-серпень 2021
жовтень
21
січень-вересень 2021
листопад
23
січень-жовтень 2021
грудень
23
Населення
Сектор демографічної статистики
1990-2020
травень
червень
червень
липень
Кількість прибулих, вибулих по районах
Сектор демографічної статистики
січень-листопад 2020
січень
2020
лютий
січень 2021
березень
січень-лютий 2021
квітень
січень-березень 2021
травень
січень-квітень 2021
червень
січень-травень 2021
липень
січень-червень 2021
серпень
січень-липень 2021
вересень
січень-серпень 2021
жовтень
21
січень-вересень 2021
листопад
23
січень-жовтень 2021
грудень
23
Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками
Сектор демографічної статистики
2020
червень
Міграційний рух населення за типом місцевості по містах обласного значення та районах
Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості
Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства
Кількість міждержавних мігрантів-громадян України за країнами в'їзду (виїзду)
Міграційний рух населення за типом місцевості
Кількість міждержавних мігрантів за країнами в'їзду (виїзду)
Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Робоча сила
Відділ збирання даних вибіркових обстежень населення
2020
березень
січень-березень 2021
червень
січень-червень 2021
вересень
30
січень-вересень 2021
грудень
30
Робоча сила за статтю та типом місцевості
Відділ збирання даних вибіркових обстежень населення
2020
липень
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних соціальної статистики
листопад 2020
січень
грудень 2020
лютий
січень 2021
березень
лютий 2021
квітень
березень 2021
травень
квітень 2021
червень
травень 2021
липень
червень 2021
серпень
липень 2021
вересень
серпень 2021
жовтень
01
вересень 2021
листопад
02
жовтень 2021
грудень
02
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних соціальної статистики
листопад 2020
січень
грудень 2020
лютий
січень 2021
березень
лютий 2021
квітень
березень 2021
травень
квітень 2021
червень
травень 2021
липень
червень 2021
серпень
липень 2021
вересень
серпень 2021
жовтень
01
вересень 2021
листопад
02
жовтень 2021
грудень
02
Cередня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних соціальної статистики
листопад 2020
січень
грудень 2020
лютий
січень 2021
березень
лютий 2021
квітень
березень 2021
травень
квітень 2021
червень
травень 2021
липень
червень 2021
серпень
липень 2021
вересень
серпень 2021
жовтень
01
вересень 2021
листопад
02
жовтень 2021
грудень
02
Cередньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних соціальної статистики
січень-листопад 2020
січень
січень-грудень 2020
лютий
січень 2021
березень
січень-лютий 2021
квітень
січень-березень 2021
травень
січень-квітень 2021
червень
січень-травень 2021
липень
січень-червень 2021
серпень
січень-липень 2021
вересень
січень-серпень 2021
жовтень
01
січень-вересень 2021
листопад
02
січень-жовтень 2021
грудень
02
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати
Відділ аналізу даних соціальної статистики
листопад 2020
січень
грудень 2020
лютий
січень 2021
березень
лютий 2021
квітень
березень 2021
травень
квітень 2021
червень
травень 2021
липень
червень 2021
серпень
липень 2021
вересень
серпень 2021
жовтень
01
вересень 2021
листопад
02
жовтень 2021
грудень
02
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних соціальної статистики
грудень 2020
березень
березень 2021
липень
червень 2021
вересень
03
вересень 2021
грудень
03
Кількість штатних працівників у містах і районах
Відділ аналізу даних соціальної статистики
жовтень-грудень 2020
березень
січень-березень 2021
червень
квітень-червень 2021
вересень
липень-вересень 2021
грудень
03
Відпрацьований час штатних працівників у містах і районах
Відділ аналізу даних соціальної статистики
жовтень-грудень 2020
березень
січень-березень 2021
червень
квітень-червень 2021
вересень
липень-вересень 2021
грудень
03
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у містах і районах
Відділ аналізу даних соціальної статистики
жовтень-грудень 2020
березень
січень-березень 2021
червень
квітень-червень 2021
вересень
липень-вересень 2021
грудень
03
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати
Відділ аналізу даних соціальної статистики
2002–2020
березень
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних соціальної статистики
2010–2020
березень
Сума заборгованості з виплати заробітної плати
Відділ аналізу даних соціальної статистики
грудень 2020
лютий
січень 2021
березень
лютий 2021
квітень
березень 2021
травень
квітень 2021
червень
травень 2021
липень
червень 2021
серпень
липень 2021
вересень
серпень 2021
жовтень
01
вересень 2021
листопад
02
жовтень 2021
грудень
02
листопад 2021
грудень
31
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня
Відділ аналізу даних соціальної статистики
2020
лютий
Освіта
 
 
 
 
Заклади дошкільної освіти
Відділ аналізу даних соціальної статистики
1995-2020
червень
Заклади вищої та фахової передвищої освіти
Відділ аналізу даних соціальної
1995-2020
травень
Заклади вищої та фахової передвищої освіти (2020)
Відділ аналізу даних соціальної статистики
2020
травень
Заклади загальної середньої освіти
Відділ аналізу даних соціальної статистики
1995-2020
квітень
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти
Відділ аналізу даних соціальної статистики
1995-2020
квітень
Доходи та умови життя
 
 
 
 
Характеристика домогосподарств
Відділ збирання даних вибіркових обстежень населення
2020
липень
Структура сукупних витрат домогосподарств
Відділ збирання даних вибіркових обстежень населення
2020
липень
Структура сукупних ресурсів домогосподарств
Відділ збирання даних вибіркових обстежень населення
2020
липень
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах
Відділ збирання даних вибіркових обстежень населення
2020
липень
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів
Відділ збирання даних вибіркових обстежень населення
2020
листопад
15
Диференціація життєвого рівня населення
Відділ збирання даних вибіркових обстежень населення
2020
листопад
15
Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування
Відділ збирання даних вибіркових обстежень населення
2020
березень
Населені пункти та житло
 
 
 
 
Житловий фонд
Відділ аналізу даних соціальної статистики
1995-2020
липень
2. Економічна статистика
Національні рахунки
 
 
 
 
Валовий регіональний продукт (посилання на Держстат)
Відділ аналізу даних соціальної статистики
2004-2019
(остаточні дані)
березень
2004-2020
(попередні дані)
липень
Доходи та витрати населення (посилання на Держстат)
Відділ аналізу даних соціальної статистики
2002-2019
(остаточні дані)
січень
2002-2020
(попередні дані)
квітень
Економічна діяльність
 
 
 
 
Діяльність підприємств
 
 
 
 
Кількість суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних соціальної статистики
2020 (остаточні дані)
жовтень
22
Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних соціальної статистики
2020 (остаточні дані)
жовтень
22
Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних соціальної статистики
2020 (остаточні дані)
жовтень
22
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних соціальної статистики
2020 (остаточні дані)
жовтень
22
Кількість суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах
Відділ аналізу даних соціальної статистики
2020 (остаточні дані)
жовтень
22
Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах
Відділ аналізу даних соціальної статистики
2020 (остаточні дані)
жовтень
22
Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання  по містах обласного значення та районах
Відділ аналізу даних соціальної статистики
2020 (остаточні дані)
жовтень
22
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання  по містах обласного значення та районах
Відділ аналізу даних соціальної статистики
2020 (остаточні дані)
жовтень
22
Показники діяльності суб'єктів господарювання з розподілом за їх розмірарами
Відділ аналізу даних соціальної статистики
2020 (остаточні дані)
жовтень
22
Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
Відділ аналізу даних соціальної статистики
(2020) (попередні дані)
червень
(2020) (остаточні дані)
жовтень
22
Кількість зайнятих працівників на підприємствах, за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
Відділ аналізу даних соціальної статистики
(2020) (попередні дані)
червень
(2020)(остаточні дані)
жовтень
22
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
Відділ аналізу даних соціальної статистики
(2020) (попередні дані)
червень
(2020) (остаточні дані)
жовтень
22
Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
Відділ аналізу даних соціальної статистики
(2020) (попередні дані)
червень
(2020) (остаточні дані)
жовтень
22
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
Відділ аналізу даних соціальної статистики
(2020) (попередні дані)
червень
(2020) (остаточні дані)
жовтень
22
Показники діяльності підприємств по містах обласного значення і районах
Відділ аналізу даних соціальної статистики
(2020) (попередні дані)
червень
(2020) (остаточні дані)
жовтень
22
Фінанси
 
 
 
 
Фінансові результати до оподаткування підприємств по містах обласного значення та районах
Відділ аналізу даних соціальної статистики
2020 (попередні дані)
червень
2020 (остаточні дані)
жовтень
22
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
Відділ аналізу даних соціальної статистики
2020 (попередні дані)
червень
2020 (остаточні дані)
жовтень
22
Показники балансу (необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов'язання) підприємств за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних соціальної статистики
2020 (остаточні дані)
жовтень
22
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних соціальної статистики
2020 (остаточні дані)
жовтень
22
Послуги
 
 
 
 
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по області
Відділ аналізу даних економічної статистики
IV кв. 2020
березень
I кв. 2021
червень
II кв.2021
вересень
III кв. 2021
грудень
08
Внутрішня торгівля
 
 
 
 
Роздрібна торгівля
Відділ аналізу даних економічної статистики
січень-грудень 2020
січень
січень 2021
лютий
січень-лютий 2021
березень
січень-березень 2021
квітень
січень-квітень 2021
травень
січень-травень 2021
червень
січень-червень 2021
липень
січень-липень 2021
серпень
січень-серпень 2021
вересень
січень-вересень 2021
жовтень
25
січень-жовтень 2021
листопад
24
січень-листопад 2021
грудень
22
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі
Відділ аналізу даних економічної статистики
січень-грудень 2020
березень
січень-березень 2021
червень
січень-червень 2021
вересень
січень-вересень 2021
грудень
16
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі
Відділ аналізу даних економічної статистики
2005-2020
квітень
Капітальні інвестиції
 
 
 
 
Капітальні інвестиції за видами активів
Відділ аналізу даних економічної статистики
січень-грудень 2020 (попередні дані)
лютий
січень-березень 2021
травень
січень-червень 2021
серпень
січень-вересень 2021
листопад
26
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних економічної статистики
січень-грудень 2020 (попередні дані)
лютий
січень-березень 2021
травень
січень-червень 2021
серпень
січень-вересень 2021
листопад
26
Індекс капітальних інвестицій (до відповідного періоду попереднього року)
Відділ аналізу даних економічної статистики
січень-грудень 2020
лютий
січень-березень 2021
травень
січень-червень 2021
серпень
січень-вересень 2021
листопад
26
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
Відділ аналізу даних економічної статистики
січень-грудень 2020 (попередні дані)
лютий
січень-березень 2021
травень
січень-червень 2021
серпень
січень-вересень 2021
листопад
26
Капітальні інвестиції за видами активів
Відділ аналізу даних економічної статистики
2010-2020
(остаточні дані)
травень
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних економічної статистики
2010-2020
(остаточні дані)
травень
Сільське, лісове та рибне господарство
Сільське господарство
Рослинництво
Відділ аналізу даних економічної статистики
1995-2020
квітень
Виробництво сільськогосподарських культур
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020
квітень
на 01.07.2021
липень
на 01.08.2021
серпень
на 01.09.2021
вересень
на 01.10.2021
жовтень
20
на 01.11.2021
листопад
19
на 01.12.2021
грудень
20
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020
квітень
на 01.07.2021
липень
на 01.08.2021
серпень
на 01.09.2021
вересень
на 01.10.2021
жовтень
20
на 01.11.2021
листопад
19
на 01.12.2021
грудень
20
Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020
квітень
на 01.07.2021
липень
на 01.08.2021
серпень
на 01.09.2021
вересень
на 01.10.2021
жовтень
20
на 01.11.2021
листопад
19
на 01.12.2021
грудень
20
Виробництво соняшнику у підприємствах по районах
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020
квітень
на 01.09.2021
вересень
на 01.10.2021
жовтень
20
на 01.11.2021
листопад
19
на 01.12.2021
грудень
20
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств
Відділ аналізу даних економічної статистики
на 01.01.21
лютий
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по районах
Відділ аналізу даних економічної статистики
на 01.01.21
лютий
Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2020 року
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020
травень
Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2020 року
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020
травень
Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2020 року
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020
травень
Кількість сільськогосподарських тварин
Відділ аналізу даних економічної статистики
на 01.01.2021
січень
на 01.02.2021
лютий
на 01.03.2021
березень
на 01.04.2021
квітень
на 01.05.2021
травень
на 01.01.2021
(остаточні дані)
травень
на 01.06.2021
червень
на 01.07.2021
липень
на 01.08.2021
серпень
на 01.09.2021
вересень
на 01.10.2021
жовтень
20
на 01.11.2021
листопад
18
на 01.12.2021
грудень
20
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств
Відділ аналізу даних економічної статистики
на 01.01.2021
січень
на 01.02.2021
лютий
на 01.03.2021
березень
на 01.04.2021
квітень
на 01.05.2021
травень
на 01.01.2021
(остаточні дані)
травень
на 01.06.2021
червень
на 01.07.2021
липень
на 01.08.2021
серпень
на 01.09.2021
вересень
на 01.10.2021
жовтень
20
на 01.11.2021
листопад
18
на 01.12.2021
грудень
20
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах у районах
Відділ аналізу даних економічної статистики
на 01.01.2021
січень
на 01.02.2021
лютий
на 01.03.2021
березень
на 01.04.2021
квітень
на 01.05.2021
травень
на 01.01.2021
(остаточні дані)
травень
на 01.06.2021
червень
на 01.07.2021
липень
на 01.08.2021
серпень
на 01.09.2021
вересень
на 01.10.2021
жовтень
20
на 01.11.2021
листопад
18
на 01.12.2021
грудень
20
Виробництво основних видів продукції тваринництва
Відділ аналізу даних економічної статистики
січень–грудень2020
січень
січень 2021
лютий
січень-лютий 2021
березень
січень-березень2021
квітень
січень-квітень 2021
травень
2020 (остаточні дані)
травень
січень-травень 2021
червень
січень-червень 2021
липень
січень-липень 2021
серпень
січень-серпень 2021
вересень
січень-вересень 2021
жовтень
20
січень-жовтень 2021
листопад
18
січень-листопад 2021
грудень
20
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств
Відділ аналізу даних економічної статистики
січень–грудень2020
січень
січень 2021
лютий
січень-лютий 2021
березень
січень-березень2021
квітень
січень-квітень 2021
травень
2020 (остаточні дані)
травень
січень-травень 2021
червень
січень-червень 2021
липень
січень-липень 2021
серпень
січень-серпень 2021
вересень
січень-вересень 2021
жовтень
20
січень-жовтень 2021
листопад
18
січень-листопад 2021
грудень
20
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах у районах
Відділ аналізу даних економічної статистики
січень–грудень2020
січень
січень 2021
лютий
січень-лютий 2021
березень
січень-березень2021
квітень
січень-квітень 2021
травень
2020 (остаточні дані)
травень
січень-травень 2021
червень
січень-червень 2021
липень
січень-липень 2021
серпень
січень-серпень 2021
вересень
січень-вересень 2021
жовтень
20
січень-жовтень 2021
листопад
18
січень-листопад 2021
грудень
20
Тваринництво
Відділ аналізу даних економічної статистики
1995–2020
травень
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020
лютий
січень-березень 2021
квітень
січень-червень 2021
липень
січень-вересень 2021
жовтень
25
Надходження молока на переробні підприємства
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020
лютий
січень-березень 2021
квітень
січень-червень 2021
липень
січень-вересень 2021
жовтень
25
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням
Відділ аналізу даних економічної статистики
на 01.01.2021
лютий
на 01.02.2021
лютий
на 01.03.2021
березень
на 01.04.2021
квітень
на 01.05.2021
травень
на 01.06.2021
червень
на 01.07.2021
липень
на 01.08.2021
серпень
на 01.09.2021
вересень
на 01.10.2021
жовтень
22
на 01.11.2021
листопад
22
на 01.12.2021
грудень
21
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої  підприємствами
Відділ аналізу даних економічної статистики
січень 2021
лютий
1996–2020
березень
2020
березень
січень-лютий 2021
березень
січень-березень 2021
квітень
січень-квітень 2021
травень
січень-травень 2021
червень
січень-червень 2021
липень
січень-липень 2021
серпень
січень-серпень 2021
вересень
січень-вересень 2021
жовтень
26
січень-жовтень 2021
листопад
24
січень-листопад 2021
грудень
23
Індекси сільськогосподарської продукції
Відділ аналізу даних економічної статистики
2010-2020
(остаточні дані)
червень
Лісове господарство та мисливство
 
 
 
 
Кількість мисливських тварин та їх добування
Відділ аналізу даних економічної статистики
1991-2020
квітень
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020
квітень
Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020
квітень
Відтворення лісів
Відділ аналізу даних економічної статистики
2010-2020
квітень
Загибель лісових насаджень за причинами
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020
квітень
Захист лісів від шкідників і хвороб
Відділ аналізу даних економічної статистики
2005-2020
квітень
Енергетика
 
 
 
 
Використання та запаси палива
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020
червень
Запаси палива
Відділ аналізу даних економічної статистики
грудень 2020
січень
січень 2021
лютий
лютий 2021
березень
березень 2021
квітень
квітень 2021
травень
травень 2021
червень
червень 2021
липень
липень 2021
серпень
серпень 2021
вересень
27
вересень 2021
жовтень
26
жовтень 2021
листопад
26
листопад 2021
грудень
28
Використання палива
Відділ аналізу даних економічної статистики
грудень 2020
січень
січень 2021
лютий
лютий 2021
березень
березень 2021
квітень
квітень 2021
травень
травень 2021
червень
червень 2021
липень
липень 2021
серпень
серпень 2021
вересень
27
вересень 2021
жовтень
26
жовтень 2021
листопад
26
листопад 2021
грудень
28
Постачання та використання енергії
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020
червень
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
Відділ аналізу даних економічної статистики
січень–листопад 2020
січень
2020 (попередні дані)
лютий
січень 2021
березень
2020 (остаточні дані)
березень
січень–лютий 2021
квітень
січень–березень 2021
травень
січень–квітень 2021
червень
січень–травень 2021
липень
січень–червень 2021
серпень
січень–липень 2021
вересень
січень–серпень 2021
жовтень
06
січень–вересень 2021
листопад
08
січень–жовтень 2021
грудень
07
Виробництво промислової продукції за видами
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020
січень
січень 2021
лютий
січень–лютий 2021
березень
січень–березень 2021
квітень
січень–квітень 2021
травень
січень–травень 2021
червень
січень–червень 2021
липень
2011-2020
серпень
січень–липень 2021
серпень
січень–серпень 2021
вересень
січень–вересень 2021
жовтень
25
січень–жовтень 2021
листопад
24
січень–листопад 2021
грудень
23
Індекси промислової продукції за видами діяльності
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020 (попередні дані)
січень
січень 2021
березень
січень–лютий 2021
березень
січень–березень 2021
квітень
січень–квітень 2021
травень
січень–травень 2021
липень
січень–червень 2021
липень
січень–липень 2021
серпень
січень–серпень 2021
вересень
28
січень–вересень 2021
жовтень
28
січень–жовтень 2021
листопад
29
січень–листопад 2021
грудень
29
Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року)
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020 (попередні дані)
січень
січень 2021
березень
січень–лютий 2021
березень
січень–березень 2021
квітень
січень–квітень 2021
травень
січень–травень 2021
липень
січень–червень 2021
липень
січень–липень 2021
серпень
січень–серпень 2021
вересень
28
січень–вересень 2021
жовтень
28
січень–жовтень 2021
листопад
29
січень–листопад 2021
грудень
29
Індекси промислової продукції за видами діяльності
Відділ аналізу даних економічної статистики
2013-2020
(остаточні дані)
березень
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості
Відділ аналізу даних соціальної статистики
(2020) (попередні дані)
червень
(2020) (остаточні дані)
жовтень
22
Будівництво
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію у містах та районах
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020
березень
січень–березень 2021
травень
січень–червень 2021
серпень
січень–вересень 2021
листопад
26
Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, їх загальна та житлова площа, за видами
Відділ аналізу даних економічної статистики
2018–2020
березень
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію за видами
Відділ аналізу даних економічної статистики
2018-2020
березень
Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію за видами
Відділ аналізу даних економічної статистики
2018-2020
березень
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами
Відділ аналізу даних економічної статистики
січень–листопад 2020
січень
2020 (попередні дані)
лютий
січень 2021
березень
січень–лютий 2021
квітень
січень–березень 2021
травень
січень–квітень 2021
червень
січень–травень 2021
липень
січень–червень 2021
серпень
січень–липень 2021
вересень
січень–серпень 2021
жовтень
06
січень–вересень 2021
листопад
04
січень–жовтень 2021
грудень
07
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва
Відділ аналізу даних економічної статистики
січень–листопад 2020
січень
2020 (попередні дані)
лютий
січень 2021
березень
січень–лютий 2021
квітень
січень–березень 2021
травень
січень–квітень 2021
червень
січень–травень 2021
липень
січень–червень 2021
серпень
січень–липень 2021
вересень
січень–серпень 2021
жовтень
06
січень–вересень 2021
листопад
04
січень–жовтень 2021
грудень
07
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020 (остаточні дані)
березень
2010–2020
 (остаточні дані)
березень
Обсяг виробленої будівельної продукції за характером будівництва   
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020 (остаточні дані)
березень
2013–2020
 (остаточні дані)
березень
Індекси будівельної продукції за видами
Відділ аналізу даних економічної статистики
січень–листопад 2020
січень
2020 (попередні дані)
лютий
січень 2021
березень
2020
(остаточні дані)
березень
2011-2020
(остаточні дані)
березень
січень–лютий 2021
квітень
січень–березень 2021
травень
січень–квітень 2021
червень
січень–травень 2021
липень
січень–червень 2021
серпень
січень–липень 2021
вересень
січень–серпень 2021
жовтень
06
січень–вересень 2021
листопад
04
січень–жовтень 2021
грудень
07
Транспорт
Вантажні перевезення
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020 (попередні дані)
січень
січень 2021
березень
січень–лютий 2021
березень
січень–березень 2021
квітень
січень–квітень 2021
травень
січень–травень 2021
червень
січень–червень 2021
липень
січень–липень 2021
серпень
січень–серпень 2021
вересень
28
січень–вересень 2021
жовтень
28
січень–жовтень 2021
листопад
30
січень–листопад 2021
грудень
29
Пасажирські перевезення
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020 (попередні дані)
січень
січень 2021
березень
січень–лютий 2021
березень
січень–березень 2021
квітень
січень–квітень 2021
травень
січень–травень 2021
червень
січень–червень 2021
липень
січень–липень 2021
серпень
січень–серпень 2021
вересень
28
січень–вересень 2021
жовтень
28
січень–жовтень 2021
листопад
30
січень–листопад 2021
грудень
29
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту
Відділ аналізу даних економічної статистики
1995–2020
травень
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту
Відділ аналізу даних економічної статистики
1995–2020
травень
Туризм
 
 
 
 
Колективні засоби розміщування (юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб
Відділ аналізу даних соціальної статистики
2018-2020
червень
Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму
Відділ аналізу даних соціальної статистики
2000-2020
липень
Реєстр статистичних одиниць
 
 
 
 
Кількість юридичних осіб в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України по містах обласного значення та районах
Сектор ведення реєстру статистичних одиниць
1 січня 2021
січень
1 квітня 2021
квітень
1 липня 2021
липень
1 жовтня 2021
жовтень
18
Кількість юридичних осіб в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України за організаційно-правовими формами господарювання
Сектор ведення реєстру статистичних одиниць
1 січня 2021
січень
1 квітня 2021
квітень
1 липня 2021
липень
1 жовтня 2021
жовтень
18
Зовнішньоекономічна діяльність
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами
Відділ аналізу даних економічної статистики
січень-листопад 2020
січень
2020
лютий
січень 2021
березень
січень-лютий 2021
квітень
січень-березень 2021
травень
2020 (остаточні дані)
червень
січень-квітень 2021
червень
січень-травень 2021
липень
січень-червень 2021
серпень
січень-липень 2021
вересень
січень-серпень 2021
жовтень
21
січень-вересень 2021
листопад
22
січень-жовтень 2021
грудень
21
Товарна структура зовнішньої торгівлі
Відділ аналізу даних економічної статистики
січень-листопад 2020
січень
2020
лютий
січень 2021
березень
січень-лютий 2021
квітень
січень-березень 2021
травень
2020 (остаточні дані)
червень
січень-квітень 2021
червень
січень-травень 2021
липень
січень-червень 2021
серпень
січень-липень 2021
вересень
січень-серпень 2021
жовтень
21
січень-вересень 2021
листопад
22
січень-жовтень 2021
грудень
21
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2020)
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020 (остаточні дані)
червень
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020
лютий
січень-березень 2021
травень
січень-червень 2021
серпень
січень-вересень 2021
листопад
22
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020
лютий
січень-березень 2021
травень
січень-червень 2021
серпень
січень-вересень 2021
листопад
22
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996-2020)
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020 (остаточні дані)
червень
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020 (остаточні дані)
червень
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020 (остаточні дані)
червень
Ціни
 
 
 
 
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)
Відділ реєстрації цін
грудень 2020
січень
січень 2021
лютий
лютий 2021
березень
березень 2021
квітень
квітень 2021
травень
травень 2021
червень
червень 2021
липень
липень 2021
серпень
серпень 2021
вересень
вересень 2021
жовтень
15
жовтень 2021
листопад
15
листопад 2021
грудень
15
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)
Відділ реєстрації цін
грудень 2020
січень
січень 2021
лютий
лютий 2021
березень
березень 2021
квітень
квітень 2021
травень
травень 2021
червень
червень 2021
липень
липень 2021
серпень
серпень 2021
вересень
вересень 2021
жовтень
15
жовтень 2021
листопад
15
листопад 2021
грудень
15
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2007-2020рр. (грудень до грудня попереднього року)
Відділ реєстрації цін
2007-2020
січень
Наука та інновації
 
 
 
 
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу
Відділ аналізу даних економічної статистики
2010-2020
травень
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь
Відділ аналізу даних економічної статистики
2010-2020
травень
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт
Відділ аналізу даних економічної статистики
2010-2020
травень
Навколишнє природне середовище
 
 
 
 
Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря
Відділ аналізу даних економічної статистики
1990-2020
квітень
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря
Відділ аналізу даних економічної статистики
1990-2020
квітень
Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020
квітень
Викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів по містах обласного значення та районах
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020
квітень
Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за видами економічної діяльності (секція за КВЕД)
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020
квітень
Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря за категоріями джерел викидів
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020
квітень
Утворення та поводження з відходами
Відділ аналізу даних економічної статистики
1995-2020
серпень
Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020 (попередні дані)
травень
2020 (остаточні дані)
серпень
Утворення та поводження з відходами  І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020 (попередні дані)
травень
2020 (остаточні дані)
серпень
Утворення відходів по містах обласного значення та районах
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020 (остаточні дані)
серпень
Поводження з відходами по містах обласного значення та районах
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020 (остаточні дані)
серпень
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020 (остаточні дані)
серпень
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020 (остаточні дані)
серпень
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об’єктів видалення відходів
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020 (остаточні дані)
серпень
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності
Відділ аналізу даних економічної статистики
2006-2020
травень
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020
травень
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020
травень
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних економічної статистики
2020
травень
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності
Відділ аналізу даних економічної статистики
2006-2020
травень
3. Комплексна статистика
Основні показники соціально-економічного розвитку Волинської області
Відділ поширення інформації, публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи
2020
січень
січень 2021
березень
січень-лютий 2021
березень
січень-березень 2021
квітень
січень-квітень 2021
травень
січень-травень 2021
липень
січень-червень 2021
липень
січень-липень 2021
серпень
січень-серпень 2021
вересень
30
січень-вересень 2021
жовтень
29
січень-жовтень 2021
листопад
30
січень-листопад 2021
грудень
30