Витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами природоохоронної діяльності у 2023 році1

 
 (у фактичних цінах, тис.грн)
 
Усього
У тому числі
капітальні інвестиції
поточні витрати
усього
з них витрати на капітальний ремонт
Капітальні інвестиції та поточні витрати
558806,4
78583,0
287,1
480223,4

у тому числі на

 
 
 
 

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

7455,7
4222,2
3233,5

очищення зворотних вод

327834,0
44377,9
287,1
283456,1

поводження з відходами

161724,4
25558,5
136165,9

захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод

1089,2
54,0
1035,2

зниження шумового і вібраційного впливу

3742,1
3662,7
79,4

збереження біорізноманіття і середовища існування

54486,5
707,7
53778,8

радіаційну безпеку

4,0
4,0

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

2362,1
2362,1

інші напрями природоохоронної діяльності

108,4
108,4

________________________ 

1  Дані можуть бути уточнені.

Інформацію оновлено 10 Червня 2024 p.