Викиди в атмосферне повітря (1990-2021рр.)
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990-2021рр.)
Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2021 році
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах у 2021 році
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2021 році
Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення у 2021 році
Утворення та поводження з відходами (1995-2020рр.)
Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2020 році (уточнені дані)
Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2020 році (уточнені дані)
Утворення відходів по містах обласного значення та районах у 2020 році
Поводження з відходами по містах обласного значення та районах у 2020 році
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах у 2020 році
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах у 2020 році
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів у 2020 році
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовищаза видами природоохоронних заходів (2006-2020 роки)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності у 2020 році
Витрати на охорону навколишнього природного середовища  по містах обласного значення та районах у 2020 році
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2020 році
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних діяльності (2006-2020 роки)
Методологічні пояснення

Архів за 2011 рік
Архів за 2012 рік
Архів за 2013 рік
Архів за 2014 рік
Архів за 2015 рік
Архів за 2016 рік
Архів за 2017 рік
Архів за 2018 рік
Архів за 2019 рік
Інформацію оновлено 19 Липня 2022 p.