Викиди в атмосферне повітря за джерелами забруднення (1990-2023рр.)
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990-2021рр.)
Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2023 році
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах у 2021 році
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2023 році
Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення у 2023 році
Утворення та поводження з відходами (1995-2022рр.)
Утворення та оброблення відходів І-ІІІ класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом у 2023 році (попередні дані)
Утворення та оброблення відходів І-ІV класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом у 2023 році (попередні дані)
Утворення відходів по містах обласного значення та районах у 2020 році
Поводження з відходами по містах обласного значення та районах у 2020 році
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах у 2020 році
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах у 2020 році
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів у 2022 році
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006-2023 роки)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності у 2023 році
Витрати на охорону навколишнього природного середовища  по містах обласного значення та районах у 2020 році
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2023 році
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006-2023 роки)
Методологічні пояснення

Архів за 2011 рік
Архів за 2012 рік
Архів за 2013 рік
Архів за 2014 рік
Архів за 2015 рік
Архів за 2016 рік
Архів за 2017 рік
Архів за 2018 рік
Архів за 2019 рік
Архів за 2020 рік
Архів за 2021 рік
Архів за 2022 рік
Інформацію оновлено 10 Червня 2024 p.