Витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами економічної діяльності у 2023 році1

 (у фактичних цінах; тис.грн)
 
Код за
КВЕД-2010
Усього
У тому числі
капітальні інвестиції
поточні витрати
Усі види економічної діяльності
 
558806,4
78583,0
480223,4

Сільське, лісове та рибне господарство

А
1974,7
563,2
1411,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В
3474,2
3474,2

Переробна промисловість

С
20762,6
7120,7
13641,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D
3931,7
3931,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е
416711,2
64537,5
352173,7

Будівництво

F

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G
4,3
4,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H
17314,3
5857,6
11456,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L
2519,6
26,9
2492,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M
14759,8
69,8
14690,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N
30731,6
16,8
30714,8

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O
2565,1
270,0
2295,1

Освіта

P
1,0
1,0

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q
3186,0
3186,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R
40814,1
76,5
40737,6

Надання інших видів послуг

S
56,2
43,0
13,2

________________________ 

1  Дані можуть бути уточнені.

Інформацію оновлено 10 Червня 2024 p.