Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю
в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення
у 2023 році1

 
Кількість
підприємств,
які мали викиди
забруднюючих
речовин і парникових
газів, одиниць
Кількість викидів
забруднюючих
речовин і парникових
 газів, т
2023
у % до
2022
Всього забруднюючих речовин і парникових газів
172
4400,2
90,8

у тому числі

 
 
 

метали та їх сполуки

46
5,2
122,0

з них

 
 
 

свинець

4
0,0
117,6

мідь

6
0,0
76,2

нікель

6
0,0
48,4

хром

10
0,1
105,6

цинк

7
0,0
77,8

арсен

4
0,0
90,0

метан

124
981,7
99,7

неметанові леткі органічні сполуки

141
237,3
88,9

оксид вуглецю

165
947,8
84,5

діоксид та інші сполуки сірки

83
209,0
73,8

з них

 
 
 

діоксид сірки

64
180,3
70,9

сполуки азоту

164
760,6
85,0

з них

 
 
 

діоксид азоту

148
580,3
82,2

оксид азоту

94
46,6
130,0

аміак

34
127,9
85,3

речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

138
1237,4
97,6

стійкі органічні забруднювачі

3
0,2
31,4

з них

 
 
 

поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

3
0,2
30,3

інші

23
21,0
102,5
Крім того, викиди діоксиду вуглецю, млн.т
149
0,4
90,4

__________________________

1  Дані можуть бути уточнені.

Інформацію оновлено 06 Червня 2024 p.