Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю
в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення
у 2021 році

 
 
Обсяги викидів1
2021 у % до 2020
Усього, т
5588,6
110,1

у тому числі

 
 

метали та їх сполуки

9,7
102,8

з них

 
 

свинець

0,0
121,4

мідь

0,0
107,1

нікель

0,1
226,7

хром

0,1
84,3

цинк

0,0
103,1

арсен

0,0
118,2

метан

1068,9
110,0

неметанові леткі органічні сполуки

281,5
108,2

оксид вуглецю

1251,4
103,3

діоксид та інші сполуки сірки

340,3
83,5

з них

 
 

діоксид сірки

308,5
101,9

сполуки азоту

920,8
142,5

з них

 
 

діоксид азоту

702,8
136,8

оксид азоту

44,2
110,3

аміак

168,9
206,6

речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

1695,7
109,1

стійкі органічні забруднювачі

з них

 
 

поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

інші

20,3
118,6
Крім того, діоксид вуглецю, млн.т
0,5
111,6

1 Від стаціонарних джерел забруднення. Попередні дані.

Інформацію оновлено 19 Липня 2022 p.