Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Освіта
Охорона здоров'я
Доходи та умови життя
Соціальний захист
Населені пункти та житло
Правосуддя та злочинність
Культура
 
Економічна статистика
Національні рахунки
Економічна діяльність
Діяльність підприємств
Послуги
Внутрішня торгівля
Капітальні інвестиції
Сільське, лісове та рибне господарство
Сільське господарство
Лісове господарство та мисливство
Рибне господарство
Енергетика
Промисловість
Будівництво
Транспорт
Туризм
Навколишнє середовище
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
Ціни
Наука та інновації
Інформаційне суспільство (пошта та зв’язок)
 
Багатогалузева статистична інформація
Комплексна статистика
Інформацію оновлено 23 Вересня 2021 p.