Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів
в атмосферне повітря за категоріями джерел викидів
у 2020 році

Найменування категорій
Кількість викинутих у атмосферне повітря забруднюючих речовин, тонн
сірки діоксид
діоксид азоту
оксид вуглецю
неметанові леткі органічні сполуки
поліаро-
матичні вугле-
водні
тверді частинки Тч2,5
тверді частинки Тч10
аміак
Усього
302,9
513,7
1211,6
260,2
0,0
512,8
764,8
81,8
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
Енергетика
239,0
416,0
844,8
106,8
0,0
54,4
552,4
0,2
Виробництво
52,0
84,2
293,0
139,9
0,0
126,2
156,1
11,9
Сільське господарство
4,9
6,5
55,9
7,2
0,0
265,3
53,7
58,4
Відходи
0,0
0,0
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
Інші стаціонарні джерела викидів
7,0
7,0
17,7
6,2
0,0
66,9
2,6
11,2

 

Інформацію оновлено 29 Квітня 2021 p.