Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин
за категоріями стаціонарних джерел забруднення
у 2021 році1

 
 
Кількість викинутих у атмосферне повітря забруднюючих речовин, т
сірки
діоксид
діоксид
азоту
оксид
вуглецю
неметанові
леткі
органічні
сполуки
поліарома-
тичні
вуглеводні
тверді
частинки
Тч2,5
тверді
частинки
Тч10
аміак
Усього
308,5
702,8
1251,4
281,5
556,5
891,3
168,9
у тому числі
 
 
 
 
 
 
 
 
Енергетика

(сума рядків 001-011)

189,7
449,4
750,4
119,0
47,1
511,7
0,2
Виробництво (сума рядків 012-045)
58,4
148,0
356,4
146,2
99,2
225,2
20,2
Сільське господарство (сума рядків 046-049)
6,2
4,9
41,0
7,4
342,6
152,2
137,1
Відходи (сума рядків 050-059)
0,0
0,2
0,2
0,3
Інші стаціонарні джерела викидів
54,2
100,5
103,4
8,7
67,6
2,2
11,1

1  Попередні дані.

Інформацію оновлено 19 Липня 2022 p.