Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення
за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2021 році1

 
Код за
КВЕД-
2010
Обсяги
викидів
Крім того,
обсяги викидів
діоксиду вуглецю
т
2021 %
до
2020
т
2021 %
до
2020
Усі види економічної діяльності
 
5588,6
110,1
515498,0
111,6
Сільське, лісове та рибне господарство
А
1381,8
100,8
27685,6
131,1
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
В
443,5
104,0
42810,8
83,6
Переробна промисловість
С
2580,1
126,1
212553,8
132,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
394,8
93,4
202075,4
100,1
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
8,4
152,1
254,9
102,8
Будівництво
F
76,3
106,5
132,9
102,5
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
241,0
115,2
7602,5
111,7
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
H
86,4
80,6
4882,4
102,9
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
0,1
121,6
25,7
122,0
Інформація та телекомунікації
J
3,4
275,7
875,9
280,5
Фінансова та страхова діяльність
K
Операції з нерухомим майном
L
0,9
104,0
152,8
98,8
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
0,4
85,3
98,0
127,2
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
O
239,2
89,9
5616,4
97,8
Освіта
P
59,2
116,3
3547,3
154,5
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Q
72,5
74,1
7183,4
118,7
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
0,6
76,3
0,2
220,8
Надання інших видів послуг
S

1  Попередні дані.

Інформацію оновлено 19 Липня 2022 p.