Викиди забруднюючих речовин і парникових газів,
діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних
джерел викидів за видами економічної діяльності
(секція за КВЕД) у 2020 році

 
Код за КВЕД-2010
Обсяги
викидів
Крім того,
обсяги викидів
діоксиду вуглецю
тонн
у % до
2019р.
тонн
у % до
2019р.
Усі види економічної діяльності
 
5077,6
95,8
461792,7
98,8
Сільське, лісове та рибне господарство
А
1371,2
86,3
21112,2
82,3
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
В
426,3
88,5
51202,3
88,8
Переробна промисловість
С
2045,5
109,1
161069,4
99,5
Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря
D
422,9
116,7
201822,7
105,2
Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами
Е
5,5
194,2
248,0
103,4
Будівництво
F
71,6
78,1
129,7
99,5
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
209,1
92,9
6807,0
150,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
H
107,2
52,0
4743,0
83,0
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
0,1
100,0
21,1
97,7
Інформація та телекомунікації
J
1,2
125,9
312,2
100,0
Фінансова та страхова діяльність
K
Операції з нерухомим майном
L
0,9
33,4
154,7
12,1
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування
N
0,5
8,0
77,1
10,1
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
O
266,1
79,3
5744,7
80,4
Освіта
P
50,9
184,8
2295,7
85,6
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Q
97,8
103,9
6052,8
81,0
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
0,8
105,7
0,1
116,7
Надання інших видів послуг
S

 

Інформацію оновлено 29 Квітня 2021 p.