Викиди в атмосферне повітря
від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної
діяльності (секція за КВЕД) у 2023 році1

 
Код
 за
КВЕД-
2010
Кількість викидів
забруднюючих
речовин і
парникових газів
Крім того,
кількість викидів
діоксиду вуглецю
т
2023 %
до
2022
т
2023 %
до
2022
Усі види економічної діяльності
 
4400,2
90,8
437883,7
90,4
Сільське, лісове та рибне господарство
А
1141,3
96,0
19086,3
77,1
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
В
232,5
47,7
15879,0
30,3
Переробна промисловість
С
2164,8
92,7
181008,2
101,7
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
393,2
96,8
200221,1
96,8
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
30,4
105,2
650,2
99,4
Будівництво
F
40,9
164,2
150,8
134,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
50,3
108,0
8498,3
99,5
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
H
85,1
175,8
2756,6
78,6
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
0,1
61,2
11,1
61,4
Інформація та телекомунікації
J
1,3
63,2
92,7
52,1
Фінансова та страхова діяльність
K
Операції з нерухомим майном
L
3,6
185,3
93,8
70,4
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
0,3
128,6
53,7
102,0
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
O
130,1
90,1
2089,3
110,1
Освіта
P
60,9
114,0
2868,0
108,6
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Q
64,3
85,0
4424,4
90,3
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
1,1
134,0
0,2
135,3
Надання інших видів послуг
S

________________________ 

1  Дані можуть бути уточнені.

 

Інформацію оновлено 06 Червня 2024 p.