Викиди в атмосферне повітря
за джерелами забруднення

 
Кількість викидів забруднюючих речовин
і парникових газів
Крім того, викиди діоксиду вуглецю
усього,
тис. т
у тому числі
усього,
млн.т
у тому числі
стаціонарними
джерелами
пересувними
джерелами1
стаціонарними
джерелами
пересувними
джерелами1
1990
168,4
33,9
134,5
...
...
...
1991
145,2
32,5
112,7
...
...
...
1992
102,2
30,4
71,8
...
...
...
1993
67,5
22,0
45,5
...
...
...
1994
56,0
18,7
37,3
...
...
...
1995
48,9
15,3
33,6
...
...
...
1996
53,7
15,3
38,4
...
...
...
1997
49,4
13,3
36,1
...
...
...
1998
53,7
11,8
41,9
...
...
...
1999
48,9
11,4
37,5
...
...
...
2000
42,3
10,3
32,0
...
...
...
2001
45,0
8,7
36,3
...
...
...
2002
43,8
7,6
36,2
...
...
...
2003
43,5
6,6
36,9
...
...
...
2004
51,7
8,5
43,2
...
0,7
...
2005
50,4
10,1
40,3
...
1,3
...
2006
56,8
12,2
44,6
...
0,7
...
2007
66,4
11,5
54,9
1,6
0,8
0,8
2008
63,4
10,0
53,4
1,4
0,7
0,7
2009
57,1
7,6
49,5
1,2
0,5
0,7
2010
57,2
8,2
49,0
1,3
0,6
0,7
2011
52,9
7,6
45,3
1,4
0,7
0,7
2012
50,4
7,3
43,1
1,4
0,7
0,7
2013
48,5
6,6
41,9
1,3
0,6
0,7
2014
45,8
4,3
41,5
1,2
0,5
0,7
2015
42,8
4,7
38,1
1,0
0,4
0,6
2016
40,3
4,7
35,6
...
0,5
...
2017
40,5
5,1
35,4
...
0,5
...
2018
38,2
5,1
33,1
...
0,5
...
2019
36,7
5,3
31,4
...
0,5
...
2020
36,8
5,1
31,7
...
0,5
...
20212
36,4
5,6
30,8
...
0,5
...
20222
...
4,8
...
...
0,5
...
20232
...
4,4
...
...
0,4
...

_______________________ 

1 За 1990-2002 рр. відображаються дані по автомобільному транспорту; з 2003р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту; з 2007р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту та виробничій техніці; з 2016р. – по автомобільному транспорту, розраховані на основі щорічних даних про кінцеве використання палива автомобільним транспортом, наведених у енергетичному балансі України (продуктовому).

2  Дані можуть бути уточнені.

 

Інформацію оновлено 06 Червня 2024 p.