Середньомісячна заробітна плата штатних працівників
за видами економічної діяльності
за період з початку 2021 року

 
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності
Січень
Січень–
лютий
Січень–
березень
Січень-
квітень
Всього
10048
10140
10437
10522
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
10027
9998
10483
10724
Промисловість
11535
11478
11866
11964
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
10797
10485
10922
10828
Переробна промисловість
10691
11051
11491
11655
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
16806
14609
14738
14551
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
9548
9578
9870
9979
Будівництво
8192
8331
8951
9595
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
8179
8694
8495
8418
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
8640
8440
8519
8574
Тимчасове розміщування й організація харчування
6774
7735
7725
7930
Інформація та телекомунікації
9586
9305
9459
9518
Фінансова та страхова діяльність
21908
18770
17514
17013
Операції з нерухомим майном
6925
7192
7294
7229
Професійна, наукова та технічна діяльність
7569
7736
8093
8187
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
7093
7362
7512
7437
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
12760
12951
13323
13598
Освіта
9716
9915
10035
10083
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
9504
9590
10569
10638
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
7953
8033
8170
8229
Надання інших видів послуг
7248
8177
8153
8227

 

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Інформацію оновлено 02 Червня 2021 p.