Кількість померлих за окремими причинами смерті
у 2020 році1

  Коди причин
смерті за МКХ-10
Осіб
Усього
A00–Y89
14344
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби
A00–B99
143
з них
 
 
туберкульоз
A15–A19
76
хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)
B20–B24
43
Клас II. Новоутворення
C00–D48
1632
з них злоякісні
C00–C97
1606
Клас III. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму
D50–D89
6
Клас IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин
E00–E89
82
з них цукровий діабет
E10–E14
70
Клас V. Розлади психіки та поведінки
F01–F99
44
з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю
F10
43
Клас VI. Хвороби нервової системи
G00–G98
99
Клас IX. Хвороби системи кровообігу
I00–I99
9642
з них
 
 
ішемічна хвороба серця
I20–I25
7299
алкогольна кардіоміопатія
I42.6
87
цереброваскулярні хвороби
I60–I69
1997
Клас X. Хвороби органів дихання
J00–J98
404
з них грип і пневмонія
J10–J18
218
Клас XI. Хвороби органів травлення
K00–K92
681
з них алкогольна хвороба печінки
K70
80
Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
L00–L98
3
Клас XIII. Хвороби кістково-м’язової системи

та сполучної тканини

M00–M99
17
Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи
N00–N99
60
Клас XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період
O00–O99
1
Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді
P00–P96
27
Клас XVII. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії
Q00–Q99
42
Клас XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не кваліфіковані в інших рубриках
R00–R99
187
Клас XX. Зовнішні причини смерті
V01–Y89
752
з них
 
 
транспортні нещасні випадки
V01–V99
144
випадкове утоплення та занурення у воду
W65–W74
73
нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я
X00–X09
6
випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)
X40–X44,
X46–X49
41
випадкове отруєння та дія алкоголю
X45
71
навмисне самоушкодження
X60–X84
163
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження
X85–X99,
Y00–Y09
28
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей
U00-U85
522
COVID-19, вірус ідентифікований
U07.1
520
COVID-19, вірус неідентифікований
U07.2
2

1Дані попередні.

 

Інформацію оновлено 23 Лютого 2021 p.