Чисельність населення (за оцінкою) на 1 січня 2021 року та середня чисельність у 2020 році
Кількість живонароджених, померлих у містах обласного значення та районах у 2020 році
Кількість померлих за окремими причинами смерті у 2020 році
Кількість прибулих, вибулих у містах обласного значення та районах у 2020 році