Відпрацьований час штатних працівників
за видами економічної діяльності у 2021 році

Вид діяльності
Відпрацьовано в середньому
на одного штатного працівника, год
січень
лютий
Всього
128
140
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
114
132
Промисловість
121
139
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
123
114
Переробна промисловість
115
138
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
145
151
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
138
144
Будівництво
101
111
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
137
147
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
129
133
Тимчасове розміщування й організація харчування
117
156
Інформація та телекомунікації
139
149
Фінансова та страхова діяльність
131
141
Операції з нерухомим майном
124
144
Професійна, наукова та технічна діяльність
131
140
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
133
147
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
138
146
Освіта
134
141
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
132
140
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
135
141
Надання інших видів послуг
96
121

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Інформацію оновлено 01 Квітня 2021 p.