Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2020 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності
Січень
Січень-лютий
Січень-березень
Всього
8594
8655
8692
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
8085
8188
8325
Промисловість
11070
11085
10932
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
10725
10727
10525
Переробна промисловість
11254
11224
11001
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
11228
11539
11670
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
8057
8042
8212
Будівництво
9521
9419
9095
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
7231
7239
7317
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
8335
8264
8231
Тимчасове розміщування й організація харчування
5388
5391
4962
Інформація та телекомунікації
8177
8171
8288
Фінансова та страхова діяльність
14867
15205
15054
Операції з нерухомим майном
6226
6329
6203
Професійна, наукова та технічна діяльність
6531
6564
6612
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
6657
6458
6388
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
11496
11925
12241
Освіта
7448
7542
7655
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
6657
6796
7051
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
6596
6685
6433
Надання інших видів послуг
8105
8415
8012

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Інформацію оновлено 04 Травня 2020 p.