Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності
у 2019 році

Вид діяльності
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
січень
лютий
березень
квітень
Всього
168875
168485
168769
162479
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
8917
8915
9170
9352
Промисловість
39639
39559
39940
40117
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
1480
1494
1490
1494
Переробна промисловість
31026
30872
31212
31485
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
5272
5297
5336
5238
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
1861
1896
1902
1900
Будівництво
4050
4002
4059
4187
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
19543
19387
19438
13621
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
10638
10650
10339
10255
Тимчасове розміщування й організація харчування
671
673
672
751
Інформація та телекомунікації
1047
1042
1047
1030
Фінансова та страхова діяльність
1526
1534
1531
1522
Операції з нерухомим майном
1461
1507
1480
1479
Професійна, наукова та технічна діяльність
1782
1791
1765
1764
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
1869
1951
2167
2157
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
12653
12641
12658
9893
Освіта
39279
39208
39043
41182
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
22345
22180
22016
21468
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2992
2979
2975
3159
Надання інших видів послуг
463
466
469
542

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Інформацію оновлено 03 Червня 2019 p.