Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2019 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 
Код за КВЕД-2010
Січень
Січень- лютий
Січень- березень
Січень- квітень
Січень- травень
Січень- червень
Січень- липень
Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень
Промисловість
B+C+D
96,2
95,3
98,5
97,4
96,9
95,4
95,3
96,0
96,7
95,6
Добувна та переробна промисловість
B+C
96,1
95,4
99,6
98,1
97,2
95,6
95,4
96,2
96,9
95,7
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
42,6
60,7
61,9
58,7
53,6
40,3
45,4
49,9
50,5
48,3
Переробна промисловість
C
96,6
95,7
99,9
98,5
97,7
96,4
96,1
96,8
97,5
96,3
з неї
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
99,7
99,2
101,3
102,2
102,6
102,2
101,1
101,7
101,7
96,3
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
109,7
99,4
90,3
90,7
89,5
89,3
87,4
83,9
81,9
81,8
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
109,0
101,9
102,8
104,2
104,4
103,5
103,3
104,1
104,5
103,5
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
282,2
321,4
164,5
139,5
119,6
110,4
111,4
123,5
120,1
112,2
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
103,5
101,6
106,8
110,3
108,6
107,0
107,3
106,7
106,7
105,4
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
103,6
108,8
109,0
113,6
107,2
102,7
100,8
101,5
101,3
98,9
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
85,6
81,6
82,1
81,1
81,9
81,6
83,6
84,8
86,6
87,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
96,9
94,5
90,7
92,0
94,1
93,9
94,3
94,4
94,8
94,2

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності  статистичної  інформації.

 

Інформацію оновлено 28 Листопада 2019 p.