Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Вид діяльності
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
Всього
168875
168485
168769
162479
160023
158726
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
8917
8915
9170
9352
9210
9232
Промисловість
39639
39559
39940
40117
39659
39467
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
1480
1494
1490
1494
1484
1478
Переробна промисловість
31026
30872
31212
31485
31374
31219
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
5272
5297
5336
5238
4922
4902
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
1861
1896
1902
1900
1879
1868
Будівництво
4050
4002
4059
4187
4037
3982
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
19543
19387
19438
13621
13229
13129
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
10638
10650
10339
10255
10233
10159
Тимчасове розміщування й організація харчування
671
673
672
751
749
762
Інформація та телекомунікації
1047
1042
1047
1030
1017
1014
Фінансова та страхова діяльність
1526
1534
1531
1522
1509
1493
Операції з нерухомим майном
1461
1507
1480
1479
1440
1406
Професійна, наукова та технічна діяльність
1782
1791
1765
1764
1755
1728
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
1869
1951
2167
2157
2005
1884
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
12653
12641
12658
9893
10102
9999
Освіта
39279
39208
39043
41182
40326
39883
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
22345
22180
22016
21468
21321
21250
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2992
2979
2975
3159
2893
2802
Надання інших видів послуг
463
466
469
542
538
536

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Інформацію оновлено 02 Серпня 2019 p.