Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2021 році

 (відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 
Код за
КВЕД-2010
Січень
Січень-
лютий
Січень-
березень
Промисловість
B+C+D
99,3
102,3
107,7
Добувна та переробна промисловість
B+C
98,4
101,7
107,5
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
83,8
98,5
102,7
Переробна промисловість
С
98,5
101,7
107,5
з неї
 
 
 
 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
99,2
98,2
99,8
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
65,7
71,9
87,0
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
126,8
127,3
138,2
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
68,6
61,3
68,8
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
142,1
111,9
95,8
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
79,5
78,1
81,6
машинобудування
26-30
87,7
92,2
99,7
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
106,3
107,9
109,8

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності  статистичної  інформації.

 

Інформацію оновлено 28 Квітня 2021 p.