Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2020 році

 
(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 
Код за КВЕД-2010
Січень
Січень-лютий
Січень-березень
Січень-квітень
Січень-травень
Промисловість
B+C+D
98,2
98,3
91,9
88,6
85,6
Добувна та переробна промисловість
B+C
98,8
98,5
91,4
87,8
84,6
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
76,0
67,6
61,3
59,2
63,7
Переробна промисловість
C
98,9
98,7
91,6
88,1
84,7
з неї
 
 
 
 
 
 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
102,4
105,4
101,1
99,9
99,4
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
91,7
99,4
92,6
76,8
70,8
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
106,3
98,6
90,7
87,9
88,9
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
132,3
133,0
126,4
122,0
119,3
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
72,7
92,4
102,2
91,9
87,7
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
82,8
87,7
86,7
88,9
83,9
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
95,3
98,1
93,6
83,4
77,5
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
94,0
96,9
96,3
96,1
96,2

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Інформацію оновлено 30 Червня 2020 p.