Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників
за видами економічної діяльності у 2018 році

Вид діяльності
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
Всього
175106
174683
174822
173540
171547
170324
169643
167711
162456
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
9549
9720
9762
10254
10227
10202
10329
10384
10343
Промисловість
40005
39776
39608
38949
38449
38315
38295
38157
38058
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
1738
1726
1704
1679
1662
1644
1634
1618
1579
Переробна промисловість
31055
30841
30685
30213
30030
29966
29991
29878
29851
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
5397
5405
5429
5272
4985
4938
4926
4891
4860
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
1815
1804
1790
1785
1772
1767
1744
1770
1768
Будівництво
3737
3647
3713
3652
3693
3712
3732
3709
3696
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
19895
19880
19948
19636
19701
19591
19637
19587
13631
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
10527
10543
10532
10528
10518
10502
10580
10585
10464
Тимчасове розміщування й організація харчування
619
623
627
865
841
836
703
729
838
Інформація та телекомунікації
1124
1069
1065
1046
1035
1023
1012
1012
989
Фінансова та страхова діяльність
1729
1729
1721
1724
1719
1702
1693
1676
1658
Операції з нерухомим майном
1783
1779
1794
1789
1798
1793
1796
1769
1673
Професійна, наукова та технічна діяльність
2055
1996
1985
1922
1906
1949
1845
1799
1800
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
1464
1482
1463
1510
1337
1340
1294
1300
1285
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
11589
11571
11591
12335
12324
12306
12355
12277
13605
Освіта
43744
43562
43778
42313
41206
40513
39959
38557
38294
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
23653
23621
23574
23283
23133
23003
22948
22747
22645
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
3129
3175
3155
3232
3169
3095
3036
2986
3026
Надання інших видів послуг
504
510
506
502
491
442
429
437
451

продовження
Вид діяльності
Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
Всього
146
142
150
139
144
130
122
133
138
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
137
141
150
144
149
144
158
157
146
Промисловість
144
142
152
139
145
140
141
142
141
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
121
120
125
115
122
115
116
114
108
Переробна промисловість
143
142
152
140
145
142
142
144
143
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
159
150
157
138
148
135
142
141
136
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
152
144
153
144
151
143
150
149
138
Будівництво
101
128
140
139
153
144
155
157
146
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
155
149
157
145
152
145
156
156
140
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
143
138
150
137
140
137
144
140
136
Тимчасове розміщування й організація харчування
136
125
149
142
152
130
136
148
145
Інформація та телекомунікації
153
149
155
140
145
132
136
138
128
Фінансова та страхова діяльність
152
146
153
138
149
139
145
147
139
Операції з нерухомим майном
150
143
151
144
149
143
152
146
143
Професійна, наукова та технічна діяльність
146
142
147
131
144
131
134
135
131
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
154
149
158
142
149
148
149
153
139
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
153
144
151
139
149
132
133
133
129
Освіта
149
143
148
135
141
106
55
97
142
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
146
140
147
137
137
128
134
134
126
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
146
139
145
135
138
125
117
131
125
Надання інших видів послуг
120
118
118
115
130
128
147
139
124

продовження
Вид діяльності
Нараховано в середньому працівнику, грн
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
Всього
6306
6448
6814
6760
7146
7716
7586
7460
7573
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
6648
6575
6968
7088
7221
7150
7806
7836
8009
Промисловість
8099
7964
8860
8374
8886
9219
9130
9364
9407
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
7911
7831
8277
7724
8438
8130
8643
8625
8532
Переробна промисловість
8443
8308
9099
8704
9248
9685
9478
9755
9769
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
7221
6986
8843
7638
8002
8080
8340
8500
8720
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
5001
5148
5383
5577
5656
5509
5825
5821
5968
Будівництво
5622
5881
6068
6527
7321
7301
7509
7833
7822
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
5108
5134
5194
5230
5403
5504
5663
6405
6663
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
6699
6320
6680
6764
6948
7098
7384
7631
7595
Тимчасове розміщування й організація харчування
4341
3895
4942
4574
4557
4054
4115
4460
4698
Інформація та телекомунікації
6007
6777
7101
6385
7127
6990
6949
7646
6876
Фінансова та страхова діяльність
9597
9947
9718
9848
10409
10861
11530
11285
11498
Операції з нерухомим майном
6026
5821
6194
6070
6349
6026
6304
6711
6871
Професійна, наукова та технічна діяльність
5327
5295
5545
5460
5422
5745
6151
5855
5823
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
4503
4437
4955
5678
5358
5120
5364
5563
5097
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
8236
9441
10103
9821
10762
11958
12642
12029
10505
Освіта
5658
6056
6110
6249
6597
8063
6918
5959
6661
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
4598
4654
4890
4875
5150
5471
5478
5292
5035
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4888
5056
5371
5441
6168
5950
6334
5763
5803
Надання інших видів послуг
4367
4166
4485
4706
5308
5918
6432
6168
5215

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб.

 

Інформацію оновлено 02 Листопада 2018