Основні показники ринку праці

  Одиниця виміру 2020
січень-березень
Робоча сила
в середньому за період, тис. осіб
 
у віці 15 років і старше
429,5
у віці 15-70 років
428,2
працездатного віку
417,6
Рівень участі населення в робочій силі
у % до населення відповідної вікової групи
 
у віці 15 років і старше
52,0
у віці 15-70 років
57,5
працездатного віку
66,6
Зайняте населення
в середньому за період, тис. осіб
 
у віці 15 років і старше
383,9
у віці 15-70 років
382,6
працездатного віку
372,0
Рівень зайнятості населення
у % до населення відповідної вікової групи
 
у віці 15 років і старше
46,5
у віці 15-70 років
51,4
працездатного віку
59,3
Безробітне населення (за методологією МОП)
в середньому за період, тис. осіб
 
у віці 15 років і старше
45,6
у віці 15-70 років
45,6
працездатного віку
45,6
Рівень безробіття населення

(за методологією МОП)

у % до робочої сили відповідної вікової групи
 
у віці 15 років і старше
10,6
у віці 15-70 років
10,6
працездатного віку
10,9
Середньооблікова кількість штатних працівників
тис. осіб
166,0
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
5,7
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
6,9
Середньомісячна заробітна плата
 
 
номінальна
гривень
8692
реальна
у % до відповідного періоду попереднього року
107,6

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація"

 

Інформацію оновлено 30 Червня 2020 p.