Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2021 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 
Код за
КВЕД-2010
Січень
Січень- лютий
Січень- березень
Січень- квітень
Січень- травень
Січень- червень
Промисловість
B+C+D
99,3
102,3
107,7
114,9
116,5
115,9
Добувна та переробна промисловість
B+C
98,4
101,7
107,5
115,2
117,0
116,4
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
83,8
98,5
102,7
90,1
90,9
101,2
Переробна промисловість
С
98,5
101,7
107,5
115,3
117,2
116,4
з неї
 
 
 
 
 
 
 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
99,2
98,2
99,8
101,9
100,9
100,4
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
65,7
71,9
87,0
112,9
123,1
126,7
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
126,8
127,3
138,2
144,0
141,5
138,7
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
к
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
68,6
61,3
68,8
60,9
57,1
59,3
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
142,1
111,9
95,8
100,2
100,5
101,5
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
79,5
78,1
81,6
86,7
89,6
89,8
машинобудування
26-30
87,7
92,2
99,7
116,1
119,3
116,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
106,3
107,9
109,8
112,2
111,7
111,4

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності  статистичної  інформації.

 

Інформацію оновлено 28 Липня 2021 p.