Відпрацьований час штатних працівників
за видами економічної діяльності у 2021 році

Вид діяльності
Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год
січень
лютий
березень
квітень
Всього
128
140
155
151
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
114
132
154
154
Промисловість
121
139
155
148
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
123
114
137
112
Переробна промисловість
115
138
154
148
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
145
151
166
151
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
138
144
159
153
Будівництво
101
111
148
157
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
137
147
161
161
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
129
133
145
141
Тимчасове розміщування й організація харчування
117
156
152
151
Інформація та телекомунікації
139
149
162
155
Фінансова та страхова діяльність
131
141
153
149
Операції з нерухомим майном
124
144
156
147
Професійна, наукова та технічна діяльність
131
140
153
149
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
133
147
155
146
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
138
146
160
153
Освіта
134
141
154
151
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
132
140
152
147
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
135
141
155
151
Надання інших видів послуг
96
121
130
133

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Інформацію оновлено 02 Червня 2021 p.