Кількість штатних працівників за видами
економічної діяльностіу 2021 році

Вид діяльності
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
січень
лютий
березень
квітень
травень
Всього
150982
151278
151154
150786
148696
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
8795
8736
8751
9018
9119
Промисловість
36255
36314
36074
36272
35563
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
1297
1293
1270
1243
726
Переробна промисловість
27695
27772
27550
27855
27859
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
5341
5356
5367
5284
5049
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
1922
1893
1887
1890
1929
Будівництво
4127
4037
4010
4057
4107
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
19980
20246
20458
20176
20129
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
9359
9320
9331
9250
9226
Тимчасове розміщування й організація харчування
403
403
401
396
394
Інформація та телекомунікації
1176
1159
1182
1169
1142
Фінансова та страхова діяльність
1588
1591
1586
1572
1562
Операції з нерухомим майном
1193
1067
1055
1053
1010
Професійна, наукова та технічна діяльність
1356
1422
1325
1413
1337
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
1778
1808
1798
1799
1807
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
10223
10515
10744
10761
10699
Освіта
31283
31348
31369
31106
30077
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
20615
20511
20267
19923
19753
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2298
2251
2242
2249
2204
Надання інших видів послуг
553
550
561
572
567

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Інформацію оновлено 02 Липня 2021 p.