Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2019 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності
Січень
Січень-лютий
Січень-березень
Січень-квітень
Січень-травень
Січень-червень
Всього
7559
7635
7786
7884
8001
8195
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
8006
7979
8204
8326
8366
8381
Промисловість
10118
10156
10375
10410
10482
10531
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
9497
9889
10174
10109
10299
10238
Переробна промисловість
10519
10506
10721
10778
10847
10889
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
8985
9355
9618
9534
9593
9712
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
7147
6856
6966
7021
7064
7075
Будівництво
7789
7941
8067
8202
8398
8475
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
6038
5945
6107
6262
6396
6485
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
7682
7678
7724
7741
7780
7822
Тимчасове розміщування й організація харчування
5172
5172
5289
5306
5278
5226
Інформація та телекомунікації
7082
7233
7142
7259
7333
7432
Фінансова та страхова діяльність
12304
12851
12813
13026
13129
13188
Операції з нерухомим майном
6145
6096
6111
6155
6200
6245
Професійна, наукова та технічна діяльність
5951
6028
6223
6323
6373
6513
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
5580
5380
5459
5451
5491
5499
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
8585
9081
9381
9807
10108
10497
Освіта
6569
6658
6727
6772
6919
7369
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
5643
5734
5865
5933
6012
6190
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
5885
5938
6072
6097
6167
6247
Надання інших видів послуг
5992
6072
6184
6124
6130
6202

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Інформацію оновлено 02 Серпня 2019 p.