Тематична

Діяльність суб'єктів господарювання Волинської області у 2018 році
Жінки і чоловіки Волині
Волинь 2018
Молодь Волині
Доступ домогосподарств Волині до Інтернету у 2018 році
Сільське господарство Волині у 2018 році
Наукова діяльність у 2018 році
Зовнішньоекономічна діяльність з країнами Євросоюзу у 2018 році
Доходи населення
Волинської області
Соціально-демографічна
характеристика домогосподарств
Волині у 2018 році
Сфера зв'язку
Волинської області
у 2018 році
Сфера послуг
у 2018 році
Праця Волині
Забезпеченість домогосподарств Волині товарами тривалого користування