Тематична

Наукова діяльність у 2018 році
Зовнішньоекономічна діяльність з країнами Євросоюзу у 2018 році
Доходи населення
Волинської області
Соціально-демографічна
характеристика домогосподарств
Волині у 2018 році
Сфера зв'язку
Волинської області
у 2018 році
Сфера послуг
у 2018 році
Праця Волині
Забезпеченість домогосподарств Волині товарами тривалого користування

 До святкових дат

Архів 2017  Архів 2018

 Споживчих цін

Архів 2018