Тематична

Діяльність суб'єктів господарювання Волинської області
Інноваційна діяльність промислових підприємств Волині
Промисловість Волині
Пенсійне забезпечення волинян
Волинь 2017
Зареєстрований
ринок праці
на Волині
Сфера зв'язку
Волинської області
у 2017 році
Доходи населення
Волинської області
Валовий регіональний продукт
Сільське
господарство
Волині
Зовнішньоекономічна діяльність з країнами Євросоюзу у 2017 році
Погосподарський облік
Діяльність ГУС у Волинській області
за 2017 рік
Заробітна плата волинян
Гендерний портрет Волинської області