Тематична

Волинь у гендерному аспекті
Самооцінка домогосподарствами рівня матеріальної забезпеченості
Промисловість Волині
у 2019 році
Народжуваність у Волинській області
у 2019 році
Витрати та ресурси домогосподарств Волинської області
у 2019 році
Сільське господарство Волині у 2019 році
Капітальні інвестиції Волинської області у 2019 році
Інноваційна діяльність промислових підприємств Волині у 2019 році
Зовнішньоекономічна діяльність Волинської області з країнами Європейського союзу
Заробітна плата волинян