СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОБЛАСТІ
ЗА 2015 РІК

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Індекс  промислової продукції у 2015р. до 2014р. склав – 98,6% (в Україні –  86,6%). Серед регіонів України за цим показником Волинь посіла 4 місце.

Зниження виробництва в області значною мірою обумовлено скороченням обсягів у переробній промисловості, де індекс промислової продукції склав 98,5%. Зменшення випуску продукції відбулось у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин та устатковання, виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажі машин та устатковання, виробництві харчових продуктів, напоїв, хімічних речовин і хімічної продукції, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 15,3–0,7%. Поряд з цим досягнуто приросту у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення, у машинобудуванні, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції на 14,7–2,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зменшився на 3,6%.

Зросли на 13,8% обсяги у добувній промисловості і розробленні кар’єрів.

У 2015р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 18,4 млрд.грн., у розрахунку на одного жителя  області – 17,7 тис.грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

За попередніми розрахунками, у 2015р. порівняно з 2014р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва становив 95,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 98,0%, господарствах населення – 94,0%.

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 95,2%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 93,8%, у господарствах населення – 95,9%.

Під урожай 2015р. сільськогосподарські культури було посіяно на площі 537,6 тис.га, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами – 221,1 тис.га (41,1%), господарствами населення – 316,5 тис.га (58,9%). Порівняно з 2014р. загальна посівна площа збільшилася на 4,8 тис.га (на 0,9%).

У 2015р. валовий збір зернових і зернобобових культур, за попередніми підсумками, становив 1,1 млн.т (у вазі після доробки), а їх середня  врожайність – 39,4 ц з 1 га. Порівняно з 2014р. виробництво зерна зросло на 2,5%, що зумовлено підвищенням середньої врожайності на 2,9%.

Виробництво цукрових буряків (фабричних) (420,2 тис.т) зменшилося на 35,4% за рахунок як скорочення площі збирання на 27,8%, так і зниження їх врожайності на 10,6% (зібрано по 370,9 ц з 1 га).

Урожай ріпаку (85,5 тис.т) порівняно з 2014р. збільшився на 6,2%, що зумовлено розширенням площі його збирання на 0,9% і підвищенням середньої врожайності на 5,2% (зібрано по 34,1 ц з 1 га). Виробництво сої (70,1 тис.т) зменшилось на 9,0% за рахунок зниження врожайності на 36,9% (зібрано по 14,9 ц з 1 га).

Господарствами всіх категорій зібрано 1,1 млн.т картоплі (на 2,9% менше, ніж у 2014р.), 276,4 тис.т овочів (на 0,2% менше), 37,9 тис.т плодоягідної продукції (на 5,8% менше).

Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно з 2014р. становив 95,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 102,9%, у господарствах населення – 91,3%.

Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 159,1 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 0,1% більше порівняно з 2014р., вироблено 425,1 тис.т молока (на 7,4% менше) та 193,9 млн.шт. яєць (на 1,9% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у 2015р. становила відповідно 37,6%, 82,4% та 87,8%.

За розрахунками, на 1 січня 2016р. поголів’я великої рогатої худоби становило 162,5 тис. голів (на 3,4% менше, ніж на 1 січня 2015р.), у т.ч. корів – 106,8 тис. (на 4,6% менше), свиней – 305,8 тис. (на 4,4% більше), овець і кіз – 16,8 тис. (на 0,6% більше), птиці всіх видів – 7,5 млн. голів (на 7,4% більше). Населенням утримувалось 66,9% загальної чисельності великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 81,0%, свиней – 74,2%, овець і кіз – 94,6%, птиці всіх видів – 38,3%.

БУДІВНИЦТВО

Підприємства виконали будівельні роботи на суму 1079,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2015р. порівняно з попереднім роком становив 132,3%.

Будівництво будівель зросло на 40,0%, у т.ч. житлових – на 42,0%, нежитлових – на 38,3% та інженерних споруд – на 21,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 76,8% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 18,7% і 4,5%.

На спорудженні будівель виконано 60,9% усіх робіт, решта – на будівництві інженерних споруд.

Підприємства м.Луцька та Луцького району виконали 76,6% загального обсягу будівництва.

У 2015р. прийнято в експлуатацію 329,1 тис.м2 загальної площі житла, що на 44,2% більше, ніж у 2014р. 

Суттєво зросли обсяги збудованого житла у Локачинському, Горохівському, Іваничівському районах та м.Нововолинську. Значною була його частка у Луцькому (28,0% загальнообласного обсягу) районі, містах Луцьку (21,1%), Ковелі (11,3%) та Ківерцівському (7,5%) районі. 

У розрахунку на 1000 осіб постійного населення введено в експлуатацію в середньому по 316 м2 житла.

У сільській місцевості побудовано 1221 квартиру, у міських поселеннях – 1651. Середній розмір квартири становив 114 м2загальної площі, в сільській місцевості – 135 м2, у міських поселеннях – 99 м2.

Крім того, в області прийнято в експлуатацію школу на 154 місця, дошкільні на 217 місць та амбулаторно-поліклінічні заклади на 81 відвідування за зміну, ряд виробничих об’єктів та потужностей, серед яких потужності з добування торфу, виробництва ковбасних виробів, пиломатеріалів, бітумних емульсій, переробки риби та м’яса, будівлі офісні, торговельні та ресторанного господарства, автозаправна станція, столярні та деревообробні цехи, базові станції зв’язку, склади, зерносклади, елеватор, приміщення для великої рогатої худоби, тваринницькі комплекси по вирощуванню та відгодівлі свиней, птахофабрики, полігони складування побутових відходів тощо. Зросла протяжність ліній електропередачі, мереж водопроводу, теплопостачання, каналізації.

ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК

Автомобільним транспортом виконано вантажооборот обсягом 1378,2 млн.ткм та перевезено 3,7 млн.т вантажів, що становило відповідно 112,2% та 94,2% обсягу 2014р. Підприємства автотранспорту перевезли майже дві третини загального обсягу вантажів, решту – фізичні особи-підприємці.

Усіма видами транспорту (крім залізниці) виконано пасажирооборот обсягом 2059,9 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористались 112,1 млн. пасажирів, що відповідно на 10,7% менше та на 3,8% більше, ніж у 2014р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 83,1 млн. пасажирів, що на 2,9% менше від обсягів перевезень пасажирів у 2014р., міського електротранспорту – 29,0 млн. пасажирів, що на 29,3% більше.

Крім того, залізничними станціями області (за попередніми даними) відправлено 1,0 млн.т вантажів та 4,7 млн. пасажирів, що відповідно на 1,4% та на 7,8% більше, ніж у 2014р.

Підприємства пошти та зв’язку у 2015р. надали телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг на 881,5 млн.грн, з них більше двох третин доходів отримано від мобільного зв’язку. Загальна вартість наданих послуг (у порівнянних цінах) проти 2014р. зросла на 19,6%.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2015р. обсяг експорту товарів порівняно з 2014р. зменшився на 7,8% і становив 631,7 млн.дол. США, імпорту – на 18,7% і складав 622,0 млн.дол. Позитивне сальдо склало 9,7 млн.дол. проти від’ємного 80,0 млн.дол. у 2014р.

У загальному обсязі експорту товарів переважали електричне обладнання, механічні пристрої, вироби з міді, деревина і вироби з неї, меблі, пластмаси, полімерні матеріали, соки плодові, м'ясо та субпродукти, жири та олії, зернові культури, насіння і плоди олійних рослин.

До країн Європейського Союзу експортовано товарів на 455,9 млн.дол. (72,2% загального обсягу), що на 3,9% менше, ніж у 2014р.

Вагомі експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Нідерландів, Австрії, Словаччини, Угорщини та Литви.

Серед інших країн світу найбільше експортували товарів до Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Молдови та Індії.

В товарній структурі імпорту переважали електричне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні пристрої, чорні метали та вироби з них, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума, деревина і вироби з неї, добрива, живі тварини, м’ясо і субпродукти.

З країн Євросоюзу надійшло товарів на 534,5 млн.дол., що на 14,7% менше, ніж у 2014р. і склало 85,9% загального обсягу.

Серед країн ЄС найбільше товарів отримано з Німеччини, Угорщини, Польщі, Франції та Нідерландів.

Серед інших країн світу переважали поставки товарів з Російської Федерації, Білорусі, Китаю, США.

В область надійшло іноземної давальницької сировини на 171,0 млн.дол., що на 8,5% більше, ніж у 2014р. Експорт готової продукції, виготовленої з імпортної давальницької сировини, становив 214,4 млн.дол. (на 6,0% більше).

У 2015р. обсяг експорту послуг у порівнянні із 2014р. зменшився на 14,7% і склав 51,5 млн.дол. США, імпорту – на чверть і становив 15,4 млн.дол. Позитивне сальдо склало 36,1 млн.дол. (у 2014р. – також позитивне 39,8 млн.дол.).

Головними партнерами в експорті послуг є країни Європейського Союзу, яким надано послуг на 48,9 млн.дол. (95,0% загального обсягу).

Серед країн-членів ЄС найбільші обсяги послуг надавали Австрії, Німеччині, Польщі та Румунії, серед інших країн – Білорусі, Російській Федерації та Панамі.

Структуру експорту формували послуги з переробки матеріальних ресурсів та автомобільного транспорту.

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу становив 12,5 млн.дол. і склав 81,5% від загального обсягу.

Основними партнерами в імпорті послуг серед країн ЄС були Німеччина, Польща, Швеція та Кіпр.

Серед інших країн найбільші обсяги послуг одержували від Швейцарії, Білорусі, Російської Федерації та Казахстану.

В структурі імпорту переважали послуги, пов’язані з подорожами, роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності, ділові та транспортні послуги.

У 2015р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 19,8 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених в економіку області за весь період інвестування, на 31 грудня 2015р. становив 248,1 млн.дол., або в середньому по 238,6 дол. на одного жителя.

Інвестиції в область надійшли з 39 країн світу. Основними країнами-інвесторами, на які припадало 68,6% загального обсягу прямих інвестицій, були: Кіпр, Польща, Швеція.

Найбільше інвестицій отримали господарюючі суб’єкти міст Луцька, Нововолинська та Луцького і Ковельського районів. У ці регіони спрямовано 91,2% всіх інвестицій.

На промислових підприємствах зосереджено 72,2% внесеного з початку інвестування іноземного капіталу, зокрема, на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності; виробництва меблів, іншої продукції; ремонту та монтажу машин і устаткування; виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів; виробництва гумових та пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі становив 26,5 млрд.грн. та склав 86,5% обсягу 2014р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,2%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, становив 10,9 млрд.грн., що в порівнянних цінах складав 86,8% обсягу 2014р.

Через мережу автозаправних станцій, що налічувала 169 одиниць, продано населенню світлих нафтопродуктів, скрапленого та стисненого газу для автомобілів на 2,7 млрд.грн., що на 15,7% менше, ніж за 2014р.

ЦІНИ І ТАРИФИ

За даними Державної служби статистики України, індекс споживчих цін на Волині, як і в країні, у  грудні становив 100,7%, за 2015р. – 143,3%.

Протягом року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 42,4%. Серед продуктів харчування  найбільше подорожчали овочі, цукор, соняшникова олія, яйця, безалкогольні напої, макаронні вироби, фрукти, риба та продукти з риби  (у 1,8–1,5 раза). Зросли ціни на рис, маргарин, хліб, продукти переробки зернових, кисломолочну продукцію – на 44,1–33,6%, сало, сметану, масло, молоко, свинину, м’ясо птиці, яловичину і телятину, сир і м’який сир – на 28,8–16,8%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби в загальному подорожчали на 24,6%.

Ціни і тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли в цілому у 2 раза, що зумовлено суттєвим підвищенням тарифів на природний газ у 3,6 раза, газ скраплений для побутових потреб та електроенергію – в 1,7 раза, гарячу воду – в 1,6 раза.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка стали дорожчими на 36,1%, одяг і взуття – на 18,1%.

Зростання цін в сфері охорони здоров’я на 26,6% відбулося внаслідок подорожчання стоматологічних послуг на 35,2%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 32,8%, діагностичних  послуг, послуг  санаторно-курортних  установ та консультативних послуг – на 30,2–12,1%.

Підвищення цін на транспорт на 17,3% зумовлено подорожчанням автомобілів на 41,5%, палива та мастил – на 10,1%. Крім того зросла вартість обслуговування та ремонту власних транспортних засобів, проїзду в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті на 24,5–5,9%.

У сфері зв’язку ціни підвищились на 5,8%, зокрема, на телефонне і телефаксове обладнання – на 29,6%, поштові послуги – на 20,0%, абонентну плату за користування телефоном – на 17,6%.

Зростання вартості послуг освіти на 25,9% пов’язане з підвищенням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 46,5%, навчання на  підготовчих  курсах – на 34,1% та  у вищих навчальних закладах – на 15,5%.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників області у 2015р. становила 3291 грн. та в 2,4 раза перевищувала рівень законодавчо встановлених мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (1378 грн.), в Україні – відповідно 4195 грн. і в 3,0 раза. За рівнем зарплати Волинь випередила п’ять областей.

Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих добуванням вугілля (5970 грн.), виробництвом меблів (5884 грн.), фінансовою та страховою діяльністю (5281 грн.), машинобудуванням (5097 грн.). Значно менше заробляли у сферах поштової і кур’єрської діяльності та тимчасового розміщування і організації харчування (1862 грн. і 1941 грн. відповідно).

В промисловості середньомісячна зарплата становила 4334 грн., на транспорті  та складському господарстві – 3658 грн., в будівельних  організаціях – 3238 грн., закладах освіти – 2931 грн., сільськогосподарських підприємствах – 2810 грн., установах охорони здоров’я – 2621 грн.

На кінець грудня заборгованість з виплати заробітної плати становила майже 16 млн. грн.

Протягом 2015р. за житло та комунальні послуги волиняни сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 869,7 млн.грн., або 92,1% нарахованої суми. На кінець грудня громадяни заборгували за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 44,2 млн.грн., послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 19,6 млн.грн., за централізоване водопостачання та водовідведення – 9,0 млн.грн., за вивезення  побутових відходів – 3,6 млн.грн.

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у грудні отримали 143,7 тис. домогосподарств, або 42,6% їх загальної кількості. Протягом  2015р. субсидії  призначено 165,9 тис. домогосподарств на суму 82,9 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 500,0 грн. (у 2014р. – 243,0 грн.).

РИНОК ПРАЦІ

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець 2015р. становила 11,7 тис. осіб, з них кожні шестеро з десяти – жінки, 45,3% – молодь у віці до 35 років, 82,4% – отримували допомогу по безробіттю. Кількість безробітних за рік у міських поселеннях зменшилась на 1,5%, а в сільській місцевості збільшилась на 14,8%.

Рівень зареєстрованого безробіття на 1 січня 2016р., як і рік тому, становив 1,8% населення працездатного віку. Зазначений показник був нижчим серед чоловіків в порівнянні з жінками – 1,6% проти 2,1%, а також у мешканців сільських населених пунктів в порівнянні з міськими поселеннями – 1,7% проти 1,9%.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у грудні порівняно з листопадом зменшилась на 31,6%, і на кінець року становила 782 одиниці. Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) становило 15 осіб проти 9 – місяць тому та 22 – рік тому.

За сприяння державної служби зайнятості протягом року працевлаштовано 12,5 тис. осіб (34,4% громадян, які  мали статус  безробітного), більшість  серед них – жінки.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у грудні склала 9,1 тис. осіб. Середній розмір виплаченої допомоги по безробіттю становив 1330 грн., що на 3,5% нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1378 грн.). Всього за рік виплачено такої допомоги на суму 132,5 млн. грн.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

У 2015р. внаслідок перевищення природного скорочення над міграційним приростом волинян стало менше на 250 осіб. На початок 2016р. загальна чисельність наявного населення області становила 1042,7 тис. осіб, з яких 545,6 тис. проживали в міських поселеннях, 497,1 тис. – у сільській місцевості.

На відміну від попередніх шести років, коли відбувався природний приріст населення, у 2015р. зафіксовано природне скорочення. Кількість померлих перевищила число живонароджених у 12 регіонах області.

Протягом року на світ з’явилося 13378 малюків, що на 1290 дітей менше, ніж у 2014р. Загальний коефіцієнт народжуваності зменшився і становив 12,8 осіб на 1000 наявного населення. Лідером в області за рівнем народжуваності залишився Камінь-Каширський район.

За рік в області померло 13747 осіб. Порівняно з 2014р. рівень смертності не змінився і становив 13,2 особи на 1000 наявного населення. Найвищу смертність зафіксовано у Турійському районі, а найнижчу – в обласному центрі.

Міграційний приріст населення сформувався у 8 регіонах і становив 119 осіб.

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ

(за даними прокуратури Волинської області)

Протягом 2015р. обліковано 10722 кримінальні правопорушення, із загального числа яких третина – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 60,0% становили злочини проти власності, 10,4% – проти життя та здоров’я особи, 6,1% – проти встановленого порядку несення військової служби, 4,7% – проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,4% – у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 3,2% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 3,1% – проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування і об’єднання громадян.

Порівняно з 2014р. кількість грабежів (189), хабарництва (89) зменшилась відповідно на 19,2% та 2,2%, проте кількість випадків крадіжок (5054), шахрайств (825) та розбоїв (46) збільшилась відповідно на 59,2%, 14,1% і 58,6%.

Серед виявлених 2689 осіб, які вчинили злочини, 24,0% раніше вже ставали на злочинний шлях, 19,8% знаходились у стані алкогольного сп’яніння.

Від скоєних злочинів потерпіло 8582 особи. Найбільша кількість потерпілих (68,3%) – від крадіжок та шахрайств. Внаслідок злочинних діянь загинула 151 особа.

 

Інформацію оновлено 05 Лютого 2016