Архів  
2008  2009  2010   2011  2012  
2013  2014  2015   2016  2017  
  2018    2019  2020  2021  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОБЛАСТІ
У СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2021 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 листопада 2021р. становила 1023,3 тис. осіб. Загальне скорочення чисельності населення порівняно з початком 2021р. склало 4101 особу.

Обсяг природного скорочення у порівнянні з січнем–жовтнем 2020р. збільшився на 1130 осіб.

Кількість живонароджених у січні–жовтні становила 8275 осіб, померлих – 12098 осіб.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становила 11164 грн, що на 23,4% більше, ніж у січні–листопаді 2020р. (в Україні – 13705 грн і на 20,7% більше).

Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у сферах виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, меблів, лісового господарства та лісозаготівель, фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,7–1,5 раза.

Найнижчий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах з виробництва напоїв, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, у сфері творчості, мистецтва та розваг, де заробітна плата не перевищувала 66,8% від середнього рівня в економіці області.

Індекс реальної заробітної плати у січні–листопаді порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 112,2% (в Україні – 110,3%).

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж листопада зменшилась на 4,3% і на 1 грудня 2021р. становила 43,5 млн.грн, що дорівнює 2,5% фонду оплати праці, нарахованого за листопад.

Вчасно не отримали заробітну плату 3,2 тис. працівників, або 2,1% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 13757 грн.

РИНОК ПРАЦІ

За результатами обстеження робочої сили кількість робочої сили віком 15 років і старше у січні–вересні 2021р. становила 416,4 тис. осіб, з них у віці 15–70 років – 415,3 тис. осіб, що на 0,5% менше, ніж у відповідному періоді 2020р.

У складі робочої сили серед осіб віком 15 років і старше 87,5% належали до зайнятих осіб, а решта (12,5%) відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП) класифікувалися як безробітні. У складі робочої сили серед осіб у віці 15-70 років до зайнятих осіб належали також 87,5%, а 12,5% – до безробітних.

Кількість зайнятого населення віком 15 років і старше становила 364,4 тис. осіб, з них у віці 15–70 років – 363,3 тис. осіб, що на 2,4 тис. осіб менше порівняно з січнем–вереснем 2020р.

Рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 44,2% населення відповідного віку, а серед осіб віком 15–70 років – 48,9% проти 49,1% рік тому (в Україні – 49,6% і 56,0%).

Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15–70 років, відповідно до методології МОП, складала по 52,0 тис. осіб.

Рівень безробіття населення у віці 15 років і старше та серед осіб віком 15–70 років становив по 12,5% (у січні–вересні 2020р. серед осіб віком 15–70 років – 12,4%), що вище від середньодержавних показників (відповідно 9,6% та 9,7%).

  Кількість осіб, які не входять до складу робочої сили, віком 15 років і старше у січні–вересні 2021р. становила 408,0 тис. осіб, з них у віці 15–70 років – 327,7 тис. осіб.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) в області та в Україні у листопаді порівняно з груднем 2020р. становив 109,4% (у листопаді 2020р. порівняно з груднем 2019р. – 104,9% та 104,1% відповідно).

У листопаді відносно грудня 2020р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 12,5%. Найбільше подорожчала соняшникова олія (на 45,4%), сало (на 29,6%), цукор (на 28,3%), яловичина і телятина (на 27,6%) та м’ясо птиці (на 25,3%). Підвищились ціни на продукти переробки зернових, молоко, масло, сметану, хліб, кисломолочну продукцію, сири, рис, яйця, рибу та продукти з риби, макаронні вироби на 20,6–8,1%. Водночас подешевшали фрукти (на 5,9%) та овочі (на 2,0%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились загалом на 10,3%, у т.ч. тютюнові вироби – на 14,0%, алкогольні напої – на 6,4%.

Одяг і взуття подорожчали на 3,0% за рахунок підвищення цін на одяг на 6,2%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросла в цілому на 6,9%, що пов’язано з підвищенням тарифів на електроенергію на 26,5%, водопостачання – на 20,2%, каналізацію – на 18,3%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 7,6%, гарячу воду – на 6,9%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 3,4% спричинено подорожчанням послуг лікарень на 18,3% та амбулаторних послуг на 10,3%.

Ціни на транспорт у цілому підвищились на 13,8% за рахунок подорожчання палива та мастил на 34,1%, проїзду в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті – на 19,0% та 9,3% відповідно.

У сфері зв’язку ціни зросли на 9,4%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 29,9%, міжміський телефонний зв’язок – на 28,1%, поштові послуги – на 16,7%, інтернет – на 17,0%, мобільний зв’язок – на 8,1%.

Зростання вартості послуг освіти на 9,7% відбулось за рахунок підвищення плати за навчання у вищих навчальних закладах на 12,9%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Індекс промислової продукції у січні–листопаді порівняно з січнем–листопадом 2020р. становив 109,0%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 97,5%, переробній – 109,1%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 109,0%.

У переробній промисловості на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, машинобудуванні досягнуто приросту виробництва на 23,8–4,0%.

Підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 38,1 млрд.грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–листопадом 2020р. становив 103,1%, у т.ч. у підприємствах – 108,1%, господарствах населення – 97,3%. Індекс продукції рослинництва склав 106,5%, продукції тваринництва – 95,1%.

На 1 грудня 2021р. зібрана площа культур зернових та зернобобових становила 316,8 тис.га (98,0% площ, посіяних під урожай 2021р.), що на 6,2% більше, ніж на початок грудня 2020р. Обсяг виробництва (валовий збір) культур зернових та зернобобових становив 1523,3 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 14,1% більше, ніж на 1 грудня 2020р.; у середньому з 1 га зібраної площі одержано по 48,1 ц зерна (на 7,4% більше).

Порівняно з початком грудня 2020р. значно зросло виробництво кукурудзи на зерно (480,4 тис.т) – в 1,7 раза, ріпаку (157,3 тис.т) – на 11,1%, сої (98,7 тис.т) – на 10,7%, буряку цукрового фабричного (360,7 тис.т) – на 9,3%. Але скоротилося виробництво ячменю (112,0 тис.т) – на 5,1%, соняшнику (100,9 тис.т) – на 1,6%, вівса (95,7 тис.т) – на 1,4%, культур зернобобових (5,0 тис.т) – на 17,3%.

У господарствах усіх категорій реалізовано на забій 134,1 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 5,0% менше порівняно з січнем–листопадом 2020р., виробництво (валовий надій) молока становило 319,6 тис.т (на 4,6% менше), виробництво яєць від птиці свійської – 201,2 млн.шт (на 0,2% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 29%, 71% та 83%.

За розрахунками, на 1 грудня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 114,4 тис. голів (на 4,3% менше, ніж на 1 грудня 2020р.), у т.ч. корів – 74,0 тис. (на 4,5% менше), свиней – 247,2 тис. (на 3,4% менше), овець і кіз – 16,9 тис. (на 1,2% більше), птиці свійської – 8,1 млн. голів (на 2,8% менше). У господарствах населення утримувалось 63% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 75%; свиней – 74%, овець і кіз – 92%, птиці свійської – 39%.

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, порівняно з січнем–листопадом 2020р. зменшився на 5,3%, у т.ч. продукції рослинництва – на 4,9%, тваринництва – на 6,3%. Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації зросли на 28,9%, у т.ч. продукції рослинництва – на 40,5%, тваринництва – на 18,5%, у листопаді порівняно з жовтнем – знизились на 2,5%, у т.ч. тваринництва – на 10,1%,  рослинництва – залишились на рівні жовтня.

На 1 грудня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 711,3 тис.т зерна (на 62,2% більше проти 1 грудня 2020р.), у т.ч. 375,2 тис.т кукурудзи, 284,6 тис.т пшениці, 18,4 тис.т ячменю; запаси насіння соняшнику у підприємствах, які безпосередньо його вирощували, становили 15,2 тис.т (в 1,8 раза більше, ніж на 1 грудня 2020р.).

БУДІВНИЦТВО

Підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 2578,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–листопадом 2020р. становив 111,2%.

Обсяги будівництва будівель зросли на 16,6% (житлових – у 2,1 раза, нежитлових – зменшились на 14,8%,). Будівництво інженерних споруд збільшилось на 4,8%.

Нове будівництво становило 48,0% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 38,8%, реконструкція і технічне переоснащення – 13,2%.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Експорт товарів у січні–жовтні становив 675,7 млн.дол. США, імпорт – 1422,1 млн.дол. Порівняно із січнем–жовтнем 2020р. обсяги експорту збільшились на 27,4%, імпорту –  на 33,3%. Від’ємне сальдо дорівнювало 746,4 млн.дол.

  У загальному обсязі експорту товарів переважали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, пластмаси, полімерні матеріали, деревина і вироби з деревини, меблі, папір та картон, текстильні матеріали та вироби, продукти рослинного походження, живі тварини; продукти тваринного походження, готові харчові продукти, жири та олії тваринного походження.

Основу товарної структури імпорту складали палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки, засоби наземного транспорту, крім залізничного, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума, продукція хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості, різні промислові товари, деревина і вироби з деревини текстильні матеріали та вироби, живі тварини; продукти тваринного походження.

Основними партнерами в експортно-імпортних операціях були країни Європейського Союзу (ЄС), на які припадало 69,3% загального обсягу експорту та 61,6% імпорту товарів.

Серед країн ЄС значними були обсяги торгівельних операцій з Німеччиною, Польщею, Нідерландами, Литвою, Угорщиною та Італією.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, становив 23,7 млрд.грн, що на 6,4% більше від обсягу січня–листопада 2020р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) склав 14,8 млрд.грн і збільшився проти січня–листопада 2020 року на 5,5%.

ТРАНСПОРТ

Автомобільним транспортом перевезено 5,3 млн.т вантажів та виконано вантажообіг обсягом 2148,9 млн.ткм, що відповідно на 23,2% та 15,0% більше, ніж у січні–листопаді 2020р. Підприємства автотранспорту перевезли 81,3% загального обсягу вантажів, решту – фізичні особи-підприємці.

Автомобільним і міським електричним транспортом здійснено 882,4 млн.пас.км та перевезено 39,5 млн. пасажирів. Послугами автомобільного транспорту скористалось 71,9% пасажирів, міським електричним – 28,1%.

Інформацію оновлено 05 Січня 2022 p.