Архів  
2008  2009  2010   2011  2012  
2013  2014  2015   2016  2017  
  2018    2019  2020  2021  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОБЛАСТІ
У СІЧНІ 2022 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 січня 2022р. становила 1021,3 тис. осіб.

Загальне скорочення чисельності населення в 2021р. склало 6041 особу. Природне скорочення становило 5641 особу (на 1745 осіб більше, ніж у 2020р.), міграційне скорочення – 400 осіб (на 272 особи більше).

Кількість живонароджених у 2021р. становила 9852 особи, померлих – 15493 особи.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у січні становила 11735 грн, що на 16,8% більше, ніж у січні 2021р. (в Україні – 14577 грн і на 18,2% більше).

Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у сферах виробництва меблів,  машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань,  фінансової та страхової діяльності, виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,7–1,5 раза.

Найнижчий рівень оплати праці спостерігався у сферах текстильного виробництва, творчості, мистецтва та розваг, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання,  де заробітна плата не перевищувала 69,4% від середнього рівня в економіці області.

Індекс реальної заробітної плати у січні 2022р. порівняно з відповідним періодом 2021р. становив 105,7% (в Україні – 107,4%).

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж січня збільшилась на 23,0% і на 1 лютого 2022р. становила 34,7 млн.грн.

Загалом в області недовиплачено суму, еквівалентну 1,8% фонду оплати праці, нарахованого за січень. Вчасно не отримали заробітну плату 3,1 тис. працівників, або 1,9% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 11348 грн.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) в області у січні 2022р. порівняно з груднем 2021р. становив 101,6%, в Україні – 101,3% (у січні 2021р. – 101,2% та 101,3% відповідно).

Продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,4%. Найбільше подорожчали овочі (на 24,9%). Підвищились ціни на яйця, фрукти, рибу та продукти з риби, кисломолочну продукцію, свинину, яловичину та телятину, рис, продукти переробки зернових, сметану, хліб, м’ясо птиці, сири на 9,5–0,6%. Водночас подешевшали масло, соняшникова олія, сало, цукор, макаронні вироби на 3,1–1,0%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 1,4%, що пов’язано з подорожчанням алкогольних напоїв на 1,9%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 0,6% спричинено подорожчанням  амбулаторних послуг на 1,6%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,9% відбулося за рахунок підвищення тарифів на каналізацію на 17,6%, водопостачання – на 13,8% та цін на послуги з управління багатоквартирними будинками – на 7,6%.

Ціни на транспорт зросли на 2,7% за рахунок подорожчання палива і мастил на 2,6%, проїзду в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті на 2,2% і 1,7% відповідно.

У сфері зв’язку ціни зросли на 1,7%, що пов'язано з подорожчанням місцевого телефонного зв'язку на 14,6%, інтернету – на 6,0%, поштових послуг – на 3,5%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Індекс промислової продукції у січні 2022р. порівняно з січнем 2021р. становив 109,3%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 178,1%, переробній – 109,4%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 106,3%.

У переробній промисловості на підприємствах з текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, хімічних речовин і хімічної продукції, машинобудування, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин та устатковання, досягнуто приросту виробництва  на  37,9–1,8%.

Підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 4,0 млрд.грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції у січні 2022р. порівняно з січнем 2021р. становив 97,5%, у т.ч. у підприємствах – 99,8%, господарствах населення – 95,3%.

У господарствах усіх категорій реалізовано на забій 16,4 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 3,1% більше порівняно з січнем 2021р., виробництво (валовий надій) молока становило 21,1 тис.т (на 0,5% більше), виробництво яєць від птиці свійської – 7,2 млн.шт (на 13,3% менше). Частка господарств населення у загальній реалізації на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) складала 46%, у виробництві молока – 55%.

За розрахунками, на 1 лютого 2022р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 117,2 тис. голів (на 3,4% менше, ніж на 1 лютого 2021р.), у т.ч. корів – 71,7 тис. (на 4,9% менше), свиней – 226,6 тис. (на 3,1% менше), овець і кіз – 17,0 тис. (на 6,3% більше), птиці свійської – 7,7 млн. голів (на 0,4% більше). У господарствах населення утримувалось 63% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 75%; свиней – 72%, овець і кіз – 89%, птиці свійської – 33%.

БУДІВНИЦТВО

Підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 67,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні 2022р. порівняно з січнем 2021р. становив 93,1%.

Обсяги будівництва будівель збільшились на 70,1% (нежитлових – в 2,2 раза, житлових – на 17,8%,), будівництво інженерних споруд зменшилось на 66,3%.

Нове будівництво становило 76,0% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 19,2%, реконструкція та технічне переоснащення – 4,8%.

У 2021р. прийнято в експлуатацію 341,2 тис.м2 загальної площі житлових будівель, що становило 96,0% до 2020р.

У міській місцевості прийнято в експлуатацію 147,2 тис.м2 загальної площі житла (43,1% загального обсягу), у сільській – 194,0 тис.м2(56,9%). Обсяги прийнятого в експлуатацію житла в міській місцевості порівняно із 2020р. зросли на 8,7%, у сільській – зменшились на 11,9%.

Крім того, здано в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 8,9 тис.м2, що на 4,7% менше, ніж у 2020р. У цілому загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель (включаючи дачні й садові будинки) становила 350,1 тис.м2, що на 4,1% менше порівняно з 2020р.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Капітальні інвестиції підприємств та організацій у 2021р. становили 8263,2 млн.грн, що на 30,8% менше від обсягу капітальних інвестицій за 2020р.

За видами активів найбільша частка капітальних інвестицій (99,0% загального обсягу) припадала на інвестиції в матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди спрямовано 54,4%; у машини, обладнання, інвентар і транспортні засоби – 40,0%.

Основним джерелом капітальних інвестицій були власні кошти підприємств та організацій (57,4%). Частка коштів державного та місцевих бюджетів  становила 23,1%, коштів населення на будівництво житла – 12,6%, кредитів банків та інших позик – 2,4%.

За видами економічної діяльності найбільша частка капітальних інвестицій припадала на підприємства промислових видів діяльності – 25,4%. У будівництві використано 23,1% капітальних інвестицій, підприємствами державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування – 19,6%, сільського, лісового та рибного господарства – 15,3%.

Основними інвесторами підприємств переробної промисловості, яким належало 68,0% від загального обсягу інвестицій промисловості, були підприємства з виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності (22,4%).

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Експорт товарів у 2021р. становив 832,8 млн.дол. США, імпорт – 1812,7 млн.дол. Порівняно із 2020р. обсяги експорту збільшились на 29,5%, імпорту –  на 37,8%. Від’ємне сальдо дорівнювало 979,9 млн.дол.

У загальному обсязі експорту товарів переважали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, пластмаси, полімерні матеріали, деревина і вироби з деревини, меблі, папір та картон, текстильні матеріали та вироби, продукти рослинного походження, живі тварини; продукти тваринного походження, жири та олії тваринного або рослинного походження, готові харчові продукти.

Основу товарної структури імпорту складали палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки, засоби наземного транспорту, крім залізничного, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума, продукція хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості, різні промислові товари, текстильні матеріали та вироби, живі тварини; продукти тваринного походження, деревина і вироби з деревини.

Основними партнерами в експортно-імпортних операціях були країни Європейського Союзу (ЄС), на які припадало 69,1% загального обсягу експорту та 60,2% імпорту товарів.

Серед країн ЄС значними були обсяги торгівельних операцій з Німеччиною, Польщею, Нідерландами, Литвою, Угорщиною та Італією.

Обсяг експорту послуг у порівнянні із 2020р. збільшився на 2,5% і склав 85,9 млн.дол. США, імпорту – на 18,6% і становив 36,1 млн.дол. Позитивне сальдо склало 49,8 млн.дол.

Структуру експорту формували послуги з переробки матеріальних ресурсів, транспортні, послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні, ділові, імпорту – послуги, пов’язані з подорожами, транспортні, роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності, послуги з ремонту та технічного обслуговування, ділові.

Із загального обсягу експортованих послуг 93,6% припало на країни ЄС. В отриманих послугах частка цих країн становила 79,9%.

Серед країн ЄС найбільше послуг надано Австрії, Польщі, Німеччині, отримано – від Польщі, Німеччини, Швеції.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2022р. становив 2,4 млрд.грн, що на 19,9% більше обсягу січня 2021р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) склав 1,5 млрд.грн і збільшився проти січня минулого року на 19,9%.

ТРАНСПОРТ

Автомобільним транспортом у січні 2022р. перевезено 373,9 тис.т вантажів та виконано вантажообіг обсягом 155,9 млн.ткм, що відповідно на 38,5% та 24,9% більше, ніж у січні 2021р. Підприємства автотранспорту перевезли 80,3% загального обсягу вантажів, решту – фізичні особи-підприємці.

Автомобільним і міським електричним транспортом здійснено 90,6 млн.пас.км та перевезено 3,6 млн. пасажирів. Послугами автомобільного транспорту скористалось 70,6% пасажирів, міським електричним – 29,4%.

 

Інформацію оновлено 04 Березня 2022 p.