Головним управлінням статистики 18 лютого 2021 року у кімнаті–музеї історії статистики проведено семінар з викладачами кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Волинського національного університету ім. Лесі Українки на тему: «Розвиток статистики на Волині: минуле і сьогодення». В ході заходу учасники оглянули експозицію музею. Представлені експонати дали можливість ознайомитись з етапами становлення статистики на Волині з часів появи перших документальних джерел, що містили статистичні дані, і до теперішніх днів. Детальніше презентовано розвиток та поступове вдосконалення технічного оснащення органів державної статистики.