Статистика, можливо, знає все,
але її знають не всі.

А. Самойленко

Статистика в сучасному світі: від теорії до практичного застосування
Основні принципи та засади діяльності органів державної статистики
Економічна освіта: від школи знань до школи компетентностей
Статистика Волині сьогодні
Розрахунки (оцінки) чисельності населення, основні методики та підходи
Статистичний облік, як особлива галузь практичної діяльності державної статистики
Статистика освіти в соціально-демографічному вимірі
Показники системи національних рахунків для користувачів статистичної інформації
Соціально-економічне життя Волині