НОВИНИ

23.11.2020
Розміщено експрес-випуск:
Реалізація продукції сільського господарства підприємствами у Волинській області у січні–жовтні 2020 року
Оновлено розділ статистичної інформації «Населення та міграція»:
Чисельність населення (щомісячна інформація)
Кількість живонароджених, померлих у містах обласного значення та районах (щомісячна інформація)
Кількість померлих за окремими причинами смерті (щомісячна інформація)
Кількість прибулих, вибулих у містах обласного значення та районах (щомісячна інформація)
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Сільське господарство»:
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2020 році (щомісячна інформація)
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які безпосередньо їх вирощують та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням (щомісячна інформація)
20.11.2020
Розміщено експрес-випуск:
Індекс сільськогосподарської продукції у Волинській області у січні–жовтні 2020 року
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Сільське господарство»:
Виробництво сільськогосподарських культур у 2020 році
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств у 2020 році
Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах у районах у 2020 році
Виробництво соняшнику у підприємствах у районах у 2020 році
Оновлено розділ статистичної інформації «Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс»:
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (щомісячна інформація)
Товарна структура зовнішньої торгівлі (щомісячна інформація)
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами області (щоквартальні показники)
Структура зовнішньої торгівлі послугами області (щоквартальні показники)
02.11.2020
Розміщено прес-випуск:
Заробітна плата волинян у вересні 2020 року
Розміщено експрес-випуск:
Виробництво будівельної продукції у Волинській області у січні–вересні 2020 року
Оновлено розділ статистичної інформації «Ринок праці. Оплата праці та соціально-трудові відносини»:
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році (щомісячна інформація)
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році (щомісячна інформація)
Cередня  заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році (щомісячна інформація)
Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2020 році (щомісячна інформація)
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у 2020 році (щомісячна інформація)
Сума заборгованості з виплати заробітної плати у 2020 році (щомісячна інформація)
23.10.2020
Розміщено експрес-випуск:
Промислове виробництво у Волинській області у січні–вересні 2020 року
Розміщено прес-випуск:
Споживчий ринок нафтопродуктів у січні–вересні 2020 року
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Внутрішня торгівля»:
Роздрібна торгівля (щомісячна інформація)
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Діяльність підприємств»:
Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2019 році
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2019 році
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2019 році
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2019 році
Кількість суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2019 році
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2019 році
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2019 році
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2019 році
Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом за їх розмірами
Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році
Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році
Показники діяльності підприємств у містах обласного значення та районах у 2019 році
Фінансові результати підприємств до оподаткування у містах обласного значення та районах у 2019 році
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році
Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2019 року
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2019 рік
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Сільське господарство»:
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства у січні–вересні 2020 року
Надходження молока на переробні підприємства у у січні–вересні 2020 року
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Промисловість»:
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності (2010-2019рр.)
22.10.2020
Розміщено експрес-випуск:
Реалізація продукції сільського господарства підприємствами у Волинській області у січні–вересні 2020 року
Підсумки роботи транспорту Волинської області у січні–вересні 2020 року
Оновлено розділ статистичної інформації «Населення та міграція»:
Чисельність населення (щомісячна інформація)
Кількість живонароджених, померлих у містах обласного значення та районах (щомісячна інформація)
Кількість померлих за окремими причинами смерті (щомісячна інформація)
Кількість прибулих, вибулих у містах обласного значення та районах (щомісячна інформація)
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Сільське господарство»:
Кількість сільськогосподарських тварин (щомісячна інформація)
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств (щомісячна інформація)
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах у районах (щомісячна інформація)
Виробництво основних видів продукції тваринництва (щомісячна інформація)
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах у районах (щомісячна інформація)
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2020 році (щомісячна інформація)
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які безпосередньо їх вирощують та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням (щомісячна інформація)