НОВИНИ

29.04.2021
Розміщено експрес-випуски:
Заробітна плата у Волинській області у березні 2021 року
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення в м.Луцьку у 2020 році
Доходи та витрати населення по регіонах (попередні дані)

(посилання на Держстат)

Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Навколишнє середовище»:
Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2020рр.) (1990-2020рр.)
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990-2020рр.)
Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів у 2020 році
Викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів по містах обласного значення та районах у 2020 році
Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2020 році
Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря за категоріями джерел викидів у 2020 році
22.04.2021
Оновлено розділ статистичної інформації «Населення та міграція»:
Чисельність населення (щомісячна інформація)
Формування приросту (скорочення) чисельності населення (щомісячна інформація)
Кількість живонароджених, померлих по районах (щомісячна інформація)
Кількість померлих за причинами смерті (щомісячна інформація)
Кількість прибулих, вибулих по районах (щомісячна інформація)
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Сільське господарство»:
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2021 році (щомісячна інформація)
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства у 2021 році
Надходження молока на переробні підприємства у 2021 році
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Внутрішня торгівля»:
Роздрібна торгівля (щомісячна інформація)