НОВИНИ

22.07.2021
Оновлено розділ статистичної інформації «Населення та міграція»:
Чисельність населення (щомісячна інформація)
Формування приросту (скорочення) чисельності населення (щомісячна інформація)
Кількість живонароджених, померлих по районах (щомісячна інформація)
Кількість померлих за причинами смерті (щомісячна інформація)
Кількість прибулих, вибулих по районах (щомісячна інформація)
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Сільське господарство»:
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2021 році (щомісячна інформація)
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства у 2021 році
Надходження молока на переробні підприємства у 2021 році
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Внутрішня торгівля»:
Роздрібна торгівля (щомісячна інформація)
25.06.2021
Розміщено експрес-випуск:
Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Волинської області у травні 2021 року
Промислове виробництво у Волинській області у січні–травні 2021 року
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Діяльність підприємств»:
Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році
Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році
Показники діяльності підприємств у містах обласного значення та районах у 2020 році
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Сільське господарство»:
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2021 році (щомісячна інформація)
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Енергетика»:
Використання палива (щомісячна інформація)
Запаси палива (щомісячна інформація)
Використання та запаси палива
Постачання та використання енергії
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Промисловість»:
Виробництво промислової продукції за видами (щомісячна інформація)
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності (2010-2020рр.)
15.06.2021
Розміщено експрес-випуск:
Обсяг та структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі Волинської області у січні–березні 2021 року
Зовнішня торгівля товарами Волинської області у січні–квітні 2021 року
Розміщено прес-випуск:
Міграційний рух населення у Волинській області у 2020 році
Оновлено розділ статистичної інформації «Ціни»:
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2021 році (до попереднього місяця) (щомісячна інформація)
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2021 році (до грудня попереднього року) (щомісячна інформація)
Оновлено розділ статистичної інформації «Населення та міграція»:
Населення (1995-2021рр.)
Оновлено розділ статистичної інформації «Населення та міграція. Міграційний рух населення»:
Міграційний рух населення за типом місцевості у 2002-2020 роках
Міграційний рух населення за типом місцевості по містах обласного значення і районах у 2020 році
Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками у 2020 році
Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості у 2020 році
Кількість міждержавних мігрантів за країнами в’їзду (виїзду) у 2020 році
Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства у 2020 році
Кількість міждержавних мігрантів-громадян України за країнами в’їзду (виїзду) у 2020 році
Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження у 2020 році
04.06.2021
Оновлено повідомлення «Соціально-економічне стaновище області»
Оновлено розділ статистичної інформації «Ринок праці. Оплата праці та соціально-трудові відносини»:
Кількість штатних працівників у районах у 2021 році (щоквартальна інформація)
Відпрацьований час штатних працівників у районах у 2021 році (щоквартальна інформація)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у районах у 2021 році (щоквартальна інформація)
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Промисловість»:
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація)
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Будівництво»:
Індекси будівельної продукції за видами (за період з початку року)(щомісячна інформація)
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у 2021 році
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (щомісячна інформація)
02.06.2021
Оновлено розділ статистичної інформації «Ринок праці. Оплата праці та соціально-трудові відносини»:
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році (щомісячна інформація)
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році (щомісячна інформація)
Cередня  заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році (щомісячна інформація)
Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2021 році (щомісячна інформація)
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у 2021 році (щомісячна інформація)
Сума заборгованості з виплати заробітної плати у 2021 році (щомісячна інформація)
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Сільське господарство»:
Індекси сільськогосподарської продукції (2010-2020)
01.06.2021
Розміщено прес-випуск:
Заробітна плата волинян у квітні 2021 року
Розміщено експрес-випуски:
Виробництво будівельної продукції у Волинській області у січні–квітні 2021 року
Заборгованість із виплати заробітної плати у Волинській області на 1 травня 2021 року
Продукція сільського господарства у Волинській області у 2020 році (остаточні дані)
Оновлено розділ статистичної інформації «Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс»:
Географiчна структура зовнiшньої торгiвлi товарами у 2020 році
Товарна структура зовнішньої торгiвлi у 2020 році
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2020 рр.)
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996-2020рр.)
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу у 2020 році
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами у 2020 році