НОВИНИ

03.07.2020
Розміщено прес-випуск:
Заробітна плата волинян у травні 2020 року
Оплата волинянами житлово-комунальних послуг
Розміщено експрес-випуски:
Про оплату населенням Волинської області житлово-комунальних послуг у травні 2020 року
Оновлено розділ статистичної інформації «Ринок праці. Оплата праці та соціально-трудові відносини»:
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році (щомісячна інформація)
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році (щомісячна інформація)
Cередня  заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році (щомісячна інформація)
Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2020 році (щомісячна інформація)
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у 2020 році (щомісячна інформація)
Сума заборгованості з виплати заробітної плати у 2020 році (щомісячна інформація)
26.06.2020
Розміщено експрес-випуски:
Зайнятість та безробіття населення Волинської області у січні–березні 2020 року
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Енергетика»:
Використання палива (щомісячна інформація)
Запаси палива (щомісячна інформація)
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Діяльність підприємств»:
Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році
Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності промисловості
Показники діяльності підприємств у містах обласного значення та районах у 2019 році
24.06.2020
Розміщено експрес-випуски:
Реалізація продукції сільського господарства підприємствами у Волинській області у січні–травні 2020 року
Промислове виробництво у Волинській області у січні–травні 2020 року
Підсумки роботи транспорту Волинської області у січні–травні 2020 року
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Внутрішня торгівля»:
Роздрібна торгівля (щомісячна інформація)
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Сільське господарство»:
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2020 році (щомісячна інформація)
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які безпосередньо їх вирощують та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням (щомісячна інформація)
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Енергетика»:
Використання та запаси палива
19.06.2020
Розміщено прес-випуск:
Міграційні процеси у Волинській області у 2019 році
Розміщено експрес-випуски:
Демографічна ситуація у Волинській області у січні–квітні 2020 року
Індекс сільськогосподарської продукції у Волинській області у січні–травні 2020 року
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Внутрішня торгівля»:
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (щоквартальні показники)
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Сільське господарство»:
Кількість сільськогосподарських тварин (щомісячна інформація)
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств (щомісячна інформація)
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах у районах (щомісячна інформація)
Виробництво основних видів продукції тваринництва (щомісячна інформація)
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах у районах (щомісячна інформація)
15.06.2020
Оновлено розділ статистичної інформації «Населення та міграція. Міграційний рух населення»:
Міграційний рух населення за типом місцевості у 2002-2019 роках
Міграційний рух населення за типом місцевості по містах обласного значення і районах у 2019 році
Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками у 2019 році
Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості у 2019 році
Кількість міждержавних мігрантів за країнами в’їзду (виїзду) у 2019 році
Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства у 2019 році
Кількість міждержавних мігрантів-громадян України за країнами в’їзду (виїзду) у 2019 році
Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження у 2019 році
Оновлено розділ статистичної інформації «Ціни»:
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2020 році (до попереднього місяця) (щомісячна інформація)
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2020 році (до грудня попереднього року) (щомісячна інформація)
03.06.2020
Розміщено прес-випуски:
Стан довкілля в м. Ковелі та Ковельському районі у 2019 році
Стан довкілля в м. Луцьку у 2019 році
Оплата волинянами житлово-комунальних послуг
Розміщено експрес-випуски:
Продукція сільського господарства у Волинській області у 2019 році (остаточні дані)
Про оплату населенням Волинської області житлово-комунальних послуг у квітні 2020 року
Оновлено розділ статистичної інформації «Ринок праці. Оплата праці та соціально-трудові відносини»:
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)
Кількість штатних працівників у містах і районах у 2020 році (щоквартальна інформація)
Відпрацьований час штатних працівників по містах і районах у 2020 році (щоквартальна інформація)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у містах і районах у 2020 році (щоквартальна інформація)
02.06.2020
Розміщено прес-випуски:
Заробітна плата волинян у квітні 2020 року
Короткі підсумки соціально-економічного розвитку м.Луцька
Стан довкілля у 2019 році
Розміщено експрес-випуск:
Виробництво будівельної продукції у Волинській області у січні–квітні 2020 року
Оновлено розділ статистичної інформації «Ринок праці. Оплата праці та соціально-трудові відносини»:
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році (щомісячна інформація)
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році (щомісячна інформація)
Cередня  заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році (щомісячна інформація)
Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2020 році (щомісячна інформація)
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у 2020 році (щомісячна інформація)
Сума заборгованості з виплати заробітної плати у 2020 році (щомісячна інформація)
Оновлено розділ статистичної інформації «Економічна діяльність. Сільське господарство»:
Індекси сільськогосподарської продукції (1991-2019)
01.06.2020
Розміщено експрес-випуски:
Заборгованість із виплати заробітної плати у Волинській області на 1 травня 2020 року
Заробітна плата у Волинській області у квітні 2020 року
Розміщено прес-випуск:
Короткі підсумки соціально–економічного розвитку області у січні–квітні 2020 року
Оновлено розділ статистичної інформації «Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс»:
Географiчна структура зовнiшньої торгiвлi товарами у 2019 році (за уточненими річними даними)
Товарна структура зовнішньої торгiвлi у 2019 році (за уточненими річними даними)
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2019 рр.)
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996-2019рр.)
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу у 2019 році
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами у 2019 році